NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY


A. TECHNICKÉ NORMY

Technické normy jsou předpisy, které stanoví důležité vlastnosti různých materiálů, výrobků, součástek nebo postupů a můžou definovat také používané pojmy. V České republice je autoritou ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. V současné době se státní normy podřizují mezinárodním, vydávaným evropskými nebo světovými organizacemi. Technické normy nejsou obvykle závazné, prosazují se ale pro své výhody. Stanovením závazných parametrů výrobků zajišťují také ochranu spotřebitele.


ZÁKLADNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Seznam základních ČSN - českých technických norem vztahujících se na konstrukci, výrobu, servis a používání výtahů včetně podrobnějších informací a náhledů.


PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, KTERÉ VYŽADUJE VÁŠ VÝTAH DLE PLATNÝCH ČSN

Seznam pravidelných činností, které vyžaduje váš výtah dle platných ČSN. Přehledné tabulky s termíny.


TECHNICKÉ NORMALIZAČNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Seznam TNI - technických normalizačních informací vztahujících se na výtahy včetně podrobnějších informací a náhledů.

 


UNMZ logoČSN ON-LINE

Placený přístup k technickým normám.


SMLUVNÍ PRODEJCI TIŠTĚNÝCH TECHNICKÝCH NOREM


 

 

 

B. PRÁVNÍ PŘEDPISY

Právní předpisy jsou prameny práva, označované také jako normativní právní akty, které jsou jednostranně vydávány orgánem veřejné moci a které obsahují jednu, zpravidla ale více právních norem jako obecně závazných pravidel chování nebo jejich složek. Protože jde vždy o písemný dokument, z hlediska typu jako pramen práva tvoří psané právo.


POVINNOSTI MAJITELE VÝTAHU

Základní povinnosti, které by měl majitel výtahu respektovat, aby vyhověl všem ustanovením.


ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Seznam základních právních předpisů vztahujících se na konstrukci, výrobu, uvádění na trh, servis a používání výtahů, včetně plného znění.

 


MV ČRON-LINE VYHLEDÁVÁNÍ V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Ministerstvo vnitra zpřístupňuje všechny částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv publikované od 4. 5. 1945 a k datu jejich vyhlášení zveřejňuje všechny nově publikované částky Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.