ZÁKLADNÍ ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Níže jsou vyjmenovány základní české technické normy vztahující se na konstrukci, výrobu, servis a používání výtahů. Kliknutím na název normy, opravy nebo změny si zobrazite podrobnější informace. U většiny norem naleznete také jejich náhled.

 

ČSN EN 12385-3

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu


ČSN EN 12385-5 | Harmonizovaná

Ocelová drátěná lana – Bezpečnost – Část 5: Pramenná lana pro výtahy

Náhled

Oprava 1


ČSN 27 4000

Elektrické výtahy. Názvosloví

Náhled


ČSN 27 4002

Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů.

Náhled


ČSN EN 81-3+A1 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

Náhled

Oprava 1 | Oprava 2


ČSN PCEN/TS 81-11

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Základní pravidla a interpretace - Část 11: Interpretace k soustavě norem EN 81

Náhled


ČSN EN 81-20 ed. 2

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

Náhled


ČSN EN 81-21+A1 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách

Náhled


ČSN EN 81-28 | Harmonizovaná
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů

Náhled

Oprava 1


ČSN EN 81-31 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu

Náhled

Oprava 1


ČSN EN 81-40 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob a osob a nákladů

Náhled

Oprava 1 | Oprava 2


ČSN EN 81-41 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu

Náhled

Oprava 1


ČSN EN 81-43 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby

Náhled


ČSN EN 81-50 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

Náhled

Oprava 1


ČSN EN 81-58 | Harmonizovaná
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří

Náhled

Oprava 1


ČSN EN 81-70 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených k dopravě osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Náhled

Změna A1 | Oprava 1


ČSN EN 81-71+A1 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71:  Výtahy odolné vandalům

Náhled


ČSN EN 81-72 ed. 2 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72:  Požární výtahy

Náhled


ČSN EN 81-73 | Harmonizovaná

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73:  Funkce výtahů při požáru

Náhled


ČSN EN 81-80

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80:  Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Náhled

Změna Z1


ČSN PCEN/TS 81-76

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava - Část 76:  Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Náhled


ČSN PCEN/TS 81-83

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 83:  Předpisy pro výšení odolnosti proti vandalismu

Náhled


ČSN 27 4007

Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Náhled

Změna Z1


ČSN EN ISO 14120 | Harmonizovaná

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

Náhled

Oprava 1


ČSN EN ISO 14798
Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posuzování rizik a snižování rizika

Náhled


ČSN 27 4010

Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a chodníků

Náhled


ČSN 27 4011

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů

Náhled


ČSN 27 4014

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Evakuační výtahy

Náhled

Oprava 1 | Změna Z1


ČSN ISO 7465

Osobní a malé nákladní výtahy – Vodítka klecí a vyvažovacích závaží typu T

Náhled


ČSN EN 13015+A1 | Harmonizovaná

Údržba výtahů a pohyblivých schodů. Pravidla pro návody pro údržbu

Náhled


ČSN ISO 4190-5

Elektrické výtahy - Část 5: Ovládací prvky,druhy signalizace a další příslušenství

Náhled


ČSN EN 12015 | Harmonizovaná

Elektromagnetická kompatibilita – Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a chodníky - Vyzařování

Náhled


ČSN 27 4210

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů

Náhled


ČSN ISO 4190-6

Elektrické výtahy. Část 6: Osobní výtahy pro  bytové domy- navrhování a výběr

Náhled


ČSN ISO 4190-1

Zřizování elektrických výtahů. Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV

Náhled


ČSN ISO 4190-3

Elektrické výtahy. Část 3: Malé nákladní výtahy třídy V

Náhled


ČSN EN 115-1 | Harmonizovaná

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků – Část 1: Konstrukce a montáž

Náhled


ČSN EN 115-2

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků – Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých  chodníků

Náhled


ČSN 33 1500

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

Náhled

Změna Z1 | Změna Z2 | Změna Z3 | Změna Z4


ČSN 33 1600 ed.2

Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

Náhled


ČSN EN 60204-1 ed. 2 | Harmonizovaná

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

Náhled

Změna A1 | Oprava 1


ČSN EN 60204-32 ed. 2 | Harmonizovaná

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

Náhled


ČSN EN 50110-1 ed. 3

Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

Náhled


ČSN EN 50214 ed. 2 | Harmonizovaná

Ploché ohebné kabely s PVC pláštěm

Náhled

Oprava 1


ČSN EN ISO/IEC 17020 | Harmonizovaná

Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

Náhled


ČSN 73 0802

Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

Náhled

Změna Z1 | Změna Z2


ČSN 73 0804

Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

Náhled

Změna Z1 | Změna Z2


ČSN 73 0810

Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

Náhled


ČSN 73 0834

Požární bezpečnost staveb. Změny staveb

Náhled

Změna Z1 | Změna Z2


ČSN 73 0835

Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

Náhled

Změna Z1


ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb. Kabelové rozvody

Náhled

Změna Z1 | Změna Z2


ČSN EN ISO 12100 | Harmonizovaná

Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady  pro konstrukci. Posouzení rizika a snižování rizika

Náhled


ČSN EN ISO 13857 | Harmonizovaná

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Náhled

Oprava 1

 


Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR a Česká agentura pro standardizaci | 2015-18