Veřejné fórum pro obor výtahy  |  Přidat příspěvek

Příspěvky vyjadřují názory návštěvníků Výtahy Serveru. Nemůžeme ovlivnit jejich obsah a proto nevyjadřují náš názor. Vyhrazujeme si právo neseriózní příspěvky odstraňovat či zkracovat. Nepřijatelné jsou zejména urážky, vulgarismy, rasismus a neplacená reklama.
 

07.02.2018 | VÝTAHY SERVER
PRO: Jan Mencl | Ano, Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby stanovuje že všechny novostavby bytových domů se vstupy do bytů v úrovni 5. a vyššího nadzemního podlaží, nebo podkroví v téže úrovni, musí mít zbudovaný výtah. Tato vyhláška stanovuje také že vybavena výtahem musí být i každá stavba ubytovacího zařízení s více než třemi nadzemními podlažími. Základní požadavky na výtahy ve vztahu k charakteru budovy stanoví vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. V této vyhlášce najdete i jaké budovy musí být vybaveny požárním výtahem či evakuačním výtahem. Další situace kdy musí být stavba vybavena výtahem stanovuje Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 
06.12.2017 | Jan Mencl
Dobry den, pochopil jsem, ze kdyz ma budova 5 a vice nadzemnich pater, pak musi mit vytah (jeden). Existuje ale nejaka norma, ktera by urcovala, kdy musi v obytne budove byt druhy (treti, ...) vytah? Kdyz by obytna budova mela treba 20 pater a 1000 obytnych jednotek, kolik musi mit min. vytahu? Nebo norma urcuje pouze povinnost mit vytah, ale bez ohledu na velikost budovy musi mit minimalne jeden? Predem dekuji za odpoved ci odkaz. Mencl
 
12.04.2017 | VÝTAHY SERVER
PRO: Milada Benediktová | Obáváme se, že bez znalosti všech aspektů vašeho problému vám na našem serveru nikdo nedá jasnou odpověď. Váš výtah byl schválen do provozu dle norem platných v té době. Na částečnou modernizaci výtahu staršího data výroby nelze aplikovat všechny požadavky na výtahy nové. Technicky zkrátka někdy není možné dodržet potřebnou šířku dveří kvůli rozměrům stávající šachty, kabiny apod. Mate nás ale vaše informace o tom že vám něco bylo přislíbeno. Na váš problém proto lze nahlížet i takto. Pokud vám firma nabídla, že při modernizaci dodrží nějaký váš konkrétní požadavek předpokládáme, že tento váš požadavek obsahovala i vaše smlouva. Pokud tato smlouva nebyla nedodržena tak z toho lze samozřejmě vyvodit právní důsledky.
 
10.04.2017 | VÝTAHY SERVER
PRO: El Bunda | No konečně, už jsme si mysleli, že se spuštěním nové verze Výtahy Serveru zmizely i anonymní příspěvky napadající náš projekt. :o) Vážený pane, netušíme proč podle Vás kecáme jako mladé vrány. Naše odpověď paní Cohornové obsahovala jasné informace o tom, že normy jsou v ČR pouze doporučující. Rozhodně jsme tedy nepsali, že nějaký legislativní předpis někomu něco nařizuje. Veškeré další námi uvedené informace o odpovědnosti majitele výtahu se pak opírají o právní analýzu situace v ČR (probírala se ve fóru již před mnoha lety). Nepasujeme se určitě na právníky ani znalce všehomíra, ale pokud si na důvěryhodných zdrojích přečteme "že tento koláč je makový" tak s čistým svědomím budeme ve svých odpovědích na fóru psát, že "že tento koláč je makový". Jsme rádi, že ve vás máme opozici, ale doufám, že váš případný další příspěvek bude méně hrubý. Krásný den.
 
06.04.2017 | Milada Benediktová
Naše SVJ vzniklo v r. 2009,od téhož roku mám el.invalidní vozík.Téhož roku SVJ rozhodlo o modernizaci dvou výtahů v domě.Oznámila jsem SVJ na jaře 2009 - i externímu správci - ještě před výběrovým řízením na dodavatele výtahů,aby byla dodržena norma 81.70 a jaké by měly být minimální rozměry kabiny, aby nebyl vozíčkář omezen v přístupu do výtahu. Stejný požadavek jsem zaslala i dvěma možným dodavatelům výtahů.Zástupce technického úseku od externího správce mi e-mailem odpověděl, že tyto parametry výtahy budou mít = šířka dveří 800 mm, hloubka kabiny při otevřených dveřích bude 110 - 130 cm. Výtahy modernizovali až za dva roky. Vozík mám dodnes ve své sklepní kóji a do bytu docházím o dvou holích - s batohem na zádech.Nyní potřebuji nový vozík, ale výtah není možné použít. Kabina výtahu je menší, než tvrdil externí správce a šířka kabinových dveří je jen 700 mm. Při modernizaci nebyla dodržena žádná norma ani vyhláška, externí správce měl pouze starost o splněnou zakázku, nikoliv o přístupnost výtahu invalidnímu člověku. V domě bydlím 40 let. Koho za takový přístup vést k odpovědnosti a jak dále postupovat?? Ještě má proběhnout poslední etapa modernizace - vžměna vnějích dveří výtahu, také jen 700 mm. Brzy potom byly ve okolních domech instalovány výtahy s hlubšími kabinami a dnes i výtahy průchozí s lepšími parametry. Bydlím na malém městě. Děkuji předem za odpověď
 
06.04.2017 | El Bunda
JAKO vždy server kecá. neexistuje jediný legislativní předpis, který nařizuje, že se musí po inspekční prohlídce výtah vyměnit nebo odstranit největší rizika (do 5 roků). pokud provozovatel má zajištěný servis a údržb výtahu se vykonává tak jak má,vše by bylo ok. servere vysvětli paní Mgr. Evě Cohornové, který zákon nařizuje, že se musí provozovaný, dříve vyrobený výtah, vyměnit. to ti servere nakukal kdo? výtaháři - lobisti, kteří za vámi stojí, servere? servere podle kterých norem se posuzuje ten který výtah? Navíc, dle dotazu paní Mgr. Cohornové je zřejmé, že v roce 2002 byla provedena na výtahu rekonstrukce, proč do klece firma provádějící rekonstrukci, nedodala kabinové dveře, norma en 81-1 to už vyžadovala a Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., také. ty drsňáku Servere, kecáš jako mladé vrány. nejsi solidní a objektivní poradce, předjímáš něco, o čem nic nevíš. netroufal bych si hned vytahovat soudce a soudy, rozsudky a tvoje domněnky. dám malý příklad. nedávno spadl v chomutově výtah. na výtahu proběhla v roce 2006 kompletní rekonstrukce. policie na základě posudku znalce rozhodla, že za havárii výtahu nikdo nemůže. domnívám se, že šlo o jasně zanedbanou péči. ale ze všeho je zřejmé, že nedostatečnou servisní činností je spíše vina na straně servisní firmy, která má výtah na starosti. vidíte, že to ani k soudu nedojde. všechno se dá vyřešit. Znaleckým zkoumáním bylo zjištěno, že pád kabiny, respektive ráz na kabinu byl zapříčiněn únavovými lomy kotevních šroubů, kterými je výtahový stroj připevněn k rámu a jejichž poškození nemohli pracovníci firmy spravující výtahy předpokládat. Podle posudku použité šrouby z hlediska chemického složení a mechanických vlastností vyhovují požadavkům současné technické normy. Je pro nás jako pro provozovatele Inspekční zpráva závazná, a to včetně termínů. který předpis stanovuje, že je IP závazná? pokud proovozovatel plní na výtahu požadavky zákona a vyhlášek, proč by musel dodržovat ze zákona nezávazné normy? váš el.bunda
 
31.03.2017 | VÝTAHY SERVER
Na internetové adrese www.vytahy-veletrh.cz právě probíhá již 16. VIRTUÁLNÍ VÝTAHÁŘSKÝ VELETRH 2017. Pojďte se seznámit s novinkami i stávajícím výrobním programem předních českých i zahraničních společností přímo ze svého počítače.
 
03.03.2017 | VÝTAHY SERVER
PRO: Eva Cohornová | Váš dotaz je vcelku obsáhlý a většinu odpovědí by vám jistě sdělil zástupce vaší servisní firmy. Pokusíme se ale alespoň rámcově odpovědět. 1. Inspekční zpráva i normy samotné mají v ČR pouze doporučující charakter. Pokud takto stavíte svůj dotaz, tak k rekonstrukci přistoupit nemusíte. Postih vám hrozí ze strany každého občana, který si ve vašem výtahu poškodí věc, zdraví či dokonce přijde o život. Soud se dle našeho názoru na podané trestní oznámení bude dívat podle jednoduchého pravidla - věděla jste, co výtah potřebuje (jsme zpět u norem), to že má bezpečnostní rizika i to do kdy je máte odstranit (Inspekční zpráva). Tím, že jste nepostupovala dle normou dané Inspekční zprávy jste plně právně zodpovědná za vše co se v tomto výtahu stane. 2. S pojišťovnou bude tato situace jistě totožná. Pokud si např. nezajistíte revizi na komín a vyhoříte, také plnit nebude. 3. Odpovědnost osob (i právnických) je zakotvena v zákonu. Pokud Vás zajímá, kdo konkrétně by šel za vaše SVJ do vězení :o) je nutné kontaktovat právníka a předložit všechny vaše zakládací dokumenty. 4. Na to zda všichni ostatní doufají, že se nic nestane vám nemůžeme odpovědět. Náš názor je, že si většina riziko plné odpovědnosti za jimi vlastněné zařízení ani neuvědomují a věří že se to tak nějak samo vyřeší. Tedy pouze do prvního problému. 5. Situaci v ČR jsme vám popsali. I my jsme přesvědčeni, že by majitelům výtahů prospělo nějaké transparentnější zákonné řešení (například podobné jako je tomu u aut a povinných TP), ale to už je otázka politiků. 6. O rozumné investici si promluvte se svou servisní firmou. Ta jediná zná skutečný stav vašeho výtahu. Pro porovnání nabídky si můžete na našem serveru vybrat i firmy další (nebo zadat rovnou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ). Aby byly vaše prostředky, jak píšete, investovány smysluplně, doporučujeme důkladné zvážení všech variant. Když si budete vybírat zda opravit váš automobil nebo zakoupit nový, také jistě nebude jediným kritériem cena, že? :o)
 
21.02.2017 | Eva Cohornová
Dobrý den. V našem domě provozujeme výtah, který v roce 2002 prošel rekonstrukcí, bohužel nemá např. vnitřní dveře, jen fotobuňky. V roce 2011 proběhla poslední inspekční prohlídka, a to I.T.I.(pobočka HK). V Inspekční zprávě vydané podle ČSN EN ISO/IEC 17020 byla v přiložené tabulce specifikována rizika a jejich prioritní úroveň. Celkem jich je jmenováno 23, z toho 13 je označeno jako prioritní úroveň rizika vysoká s termínem odstranění v krátkém časovém úseku, např. do 5 let. (Cituji: Nebezpečný přístup do prohlubně. Nebezpečné zajišťovací zařízení u šachetních dveří. Klec výtahu bez klecových dveří - instalována světelná závora. Nevyhovujícím způsobem fungující zachycovače a omezovače rychlosti. Vedení vyvažovacího závaží čtyřmi ocelovými dráty. A další.) Výtah je pravidelně servisován a kontrolován, drobné nedostatky jsou ihned odstraněny. Výtah je zabudován uvnitř domu, není v drátěné šachtě. Od Vás bych potřebovala následující informace: 1. Je pro nás jako pro provozovatele Inspekční zpráva závazná, a to včetně termínů. Musíme přistoupit k rekonstrukci, nebo ne. Jaký postih by nám mohl hrozit a od koho. 2. Zda máte informace, jak se staví pojišťovny k plnění, pokud dojde v takovémto výtahu k úrazu. Máme uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního orgánu (výbor SVJ), vztahovala by se tato pojistka i na to, že jsme závady neodstranili včas, protože jsme neměli dostatek financí. 3. Jaká by byla trestně právní odpovědnost SVJ při případném úrazu v takovémto výtahu. 4. Jak je možné, že v ČR je ve starší zástavbě provozováno tolik výtahů, které naprosto nesplňují dle norem požadavky na provoz. To všichni doufají, že se nic nestane? 5. K čemu jsou potom normy a inspekční prohlídky, když se jimi provozovatelé neřídí. Existuje nějaká právní vymahatelnost a kým. 6. Máme rozpočet na rekonstrukci výtahu přibližně na milion korun, vzhledem k tomu, že v domě je 28 bytů a většina spoluvlastníků jsou lidé v důchodovém věku, potřebujeme relevantní informace, abychom tyto finanční prostředky investovali smysluplně. Děkuji za odpověď. Mgr. Eva Cohornová
 
07.02.2017 | VÝTAHY SERVER
PRO: Pavel Buřič | Váš výtah by měl mít provedenou INSPEKČNÍ PROHLÍDKU (provádí inspekční orgán typu A). Při té byl posouzen jeho technický stav za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik. Ve výsledku této prohlídky naleznete přehled provozních rizik vašeho výtahu a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Samozřejmě včetně všech termínů.
 
05.02.2017 | Pavel Buřič

Příloha
Dobrý den V našem společenství máme dva výtahy cca z roku 1980.Jsou pravidelně servisovány (včetně revizí)a funguji bez poruch.Byla pouze provedena výměna el.rozvaděče+přívodní plochý kabel.Je nutná rekonstrukce(např.podle norem EU) nebo lze výtahy provozovat dále bez úprav ještě mnoho let?V příloze posílam foto výtahu.Děkuji a jsem s pozdravem
 
22.12.2016 | Kamil Pokorný
Dobrý den, jsem nadšenec do výtahů a tvůrce webu zaměřeného na staré výtahy. Uvítám možnost podívat se a vyfotit si na svůj web strojovny, rozvaděče, stroje a třeba i šachty starších výtahů v Brně, případně v Praze. Rád se nějak odměním, dám pochvalu jméno, firmy na web, nebo naopak zachovám mlčenlivost a dám záběry na web anonymně. Pomozte mi prosím rozšiřovat tento unikátní projekt, který chce ukazovat staré výtahy z určité nostalgie a hlavně jako technickou památku.
 
01.11.2016 | VÝTAHY SERVER
PRO: kacka | Domníváme se, že se Vám jedná o takzvaný průchozí výtah, tedy výtah s kabinou do které lze nastupovat a vystupovat z obou stran. Tento výtah samozřejmě vyrobit lze a najdete ho jistě i v některých nákupních centrech. Takový výtah pak samozřejmě může obsloužit patra i mezipatra v jakémkoliv pořadí.
 
28.10.2016 | kacka
Dobrý den, píši práci na téma rekonstrukce bytového domu a v rámci rekonstrukce bych chtěla navrhnout do objektu výtah. A chtěla bych se zeptat, jestli je možné vyrobit výtah, který jede do první stanice o půl patra a potom do dalších už o celá patra. Předem děkuji za odpověď.
 
15.05.2016 | Jozef Repiský
Môj osobný názor na dodávku výťahov v Bytovkách, kde výťah nie je. Sa mi zdá, že na SVK platila nejaká stavebná Norma, že ak bytový dom nemal viacej ako 4 podlažia, tak nebolo treba výťah. Teraz už na SVK platí, že už 4 podlažná budova má mať výťah. To z dôvodu prispôsobenia EU normám.Asi je to tak aj v CZ. Ak je v danej budove výťah, tak už sa zvyšuje jeho hodnota a teda aj byt, ktorý sa nachádza v budove. Teraz banky na výťahy dávajú aj bezúročné pôžičky a teda nie je problém daný výťah splatiť. Sú na to vyhradené dotácie s Eurofondov. Takže ak väčšina ľudí s tým súhlasí, tak by som v tom nevidel problém a menšina by sa mala prispôsobiť.
 
25.04.2016 | VÝTAHY SERVER
PRO: p.Kellerová
Dle našeho názoru je podstatná pouze smlouva vašeho SVJ. Předpokládáme, že je v ní jasně uveden počet hlasů nutných pro odsouhlasení podobné investice. Pokud znamená poměr 16:4 odsouhlaseno, je vcelku nepodstatné zda vy osobně se stavbou výtahu nesouhlasíte (předpokládáme, že bydlíte v 1. patře). Výtah je trvalou součástí budovy a na jeho úhradě se budou podílet všichni. Co se týče jeho následného provozu, je myslíme možné, nechat si dveře na patře servisní firmou zablokovat a na úhradě provozních nákladů se nepodílet. Doporučujeme určitě dohodu všech zůčastněných stran, popřípadě poradu s právníkem.
 
25.04.2016 | Dana Kellerová
Dobrý den, jsme společenství jednotek ve 4-podlažním domě, bez výtahu. Na shromáždění vlastníků bylo nadpoloviční většinou z přítomných rozhodnuto o záměru vestavby výtahu do schodišťového prostoru. Musí vlastníci jednotek, kteří výtah nechtějí a také ho nebudou používat, hradit náklady na jeho pořízení a provozování? Stačí stavebnímu úřadu pro vydání stavebního povolení ( změna užívání společných části domu) pouhá nadpoloviční většina z přítomných na shromáždění? Ze 16-ti bytů 4 výtah nechtějí. Děkuji. Dana K.
 
31.03.2016 | VÝTAHY SERVER
Právě probíhá 15. VIRTUÁLNÍ VÝTAHÁŘSKÝ VELETRH 2016 - www.vytahy-veletrh.cz. Seznámte se s novinkami i stávajícím výrobním programem předních českých i zahraničních společností přímo ze svého počítače.
 
16.03.2016 | elevatorking
...a ano, na vámi uvedeném 4m výtahu je nutné provádět revize atd. :)
 
16.03.2016 | elevatorking
Pane Růžičko, vyhláška 19/1979 Sb. v § 2, písmenu e) uvádí, že vyhrazená zdvihací zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona jsou "výtahy, které jsou trvalou součástí staveb o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m".
 
09.03.2016 | Michal Ruzicka
Dobrý den, mohl by mi někdo prosím poradit, zda výtah do 100 kg a 4m zdvih je vyhrazené zdvihací zařízení ? Patří to i tak pod § 2 e) ?. Pokud ano, je tedy potřeba i na toto provádět revize ?
 
24.02.2016 | VÝTAHY SERVER
Server ČSN ONLINE nám nahlásil odstávku svého systému ve dnech 26.-28.2. 2016. V těchto dnech náš server nebude moci zobrazovat podrobnější informace o normách.
 
19.01.2016 | VÝTAHY SERVER
Neustále pracujeme na propagaci VÝTAHY SERVERU. Naši celostránkovou reklamu naleznou všichni zájemci o výtahy i v posledních číslech časopisu o bydlení v panelových bytech Panel Plus.
 
13.12.2015 | El Bunda
vážený pane Karle Havelko,hydraulický výtah bych Vám určitě nedoporučoval. jestli chcete litovat peněz a mít kupu starostí, tak si ho ovšem pořiďte výtah. Tento typ výtahu není vhodný pro vyšší zdvihy než dvě stanice. Jednak je v součtu, drahý provoz - náklady (olej a jeho nutná výměna při znečištění nebo po pár letech provozu, drahý ostatní provoz), teoreticky se zdá, že hydr. výtah jezdí dolů zadarmo, ale jízda nahoru se záběrem je podstatně dražší, osvětlení svítí min 15 min. po dojetí, klec se musí vrátit do této doby sama do nejspodnějším stanice a jiné a jiné nevýhody. el výtah je pro váš dům podstatně vhodnější
 
09.12.2015 | Karel Havelka
Dobrý den, rád bych poprosil veřejnost o jejich zkušenosti s hydraulickými výtahy. Naše sdružení nájemníků má nabídky na výměnu výtahu za hydraulický nebo lanový. Každá z firem ale chválí pouze své řešení a haní řešení firmy konkurenční. Doporučili by jste pro pětipatrový dům hydraulický výtah?
 
09.12.2015 | VÝTAHY SERVER

Příloha
Srdečně děkujeme za Vaši důvěru a přízeň v roce 2015. Přejeme Vám Vánoce plné pohody a šťastný Nový rok 2016!
 
03.12.2015 | VÝTAHY SERVER
Starší příspěvky z let 2001-2015 naleznete přehledně seřazené v DATABÁZI PŘÍSPĚVKŮ DO VEŘEJNÉHO FÓRA.