TECHNICKÉ NORMALIZAČNÍ INFORMACE VZTAHUJÍCÍ SE NA VÝTAHY

Níže jsou vyjmenovány české technické normalizační informace vztahující se na výtahy. Kliknutím na název informace si zobrazite podrobnější informace. U informací naleznete také jejich náhled.

 


TNI 27 4012

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Nové výtahy instalované v šachtách výtahů s nedostatečnými bezpečnostními rozměry krajních poloh.

Zobrazit TNI na UVP ČR

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Unie výtahového průmyslu ČR a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 2015