Rozhovory o výtazích 4/6 | Radek Svíčka

V dnešním díle naší série rozhovorů o problematice výtahů v České republice máme tu čest přivítat pana Radka Svíčku, ředitele servisu a modernizací firmy Schindler CZ.

 

 

Můžete prosím našim čtenářům v krátkosti představit vaši firmu?
 
Schindler CZ, a.s. je dceřinou společností mezinárodního koncernu Schindler, který je předním světovým dodavatelem výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. Řešení značky Schindler v oblasti mobility přepraví denně po celém světě více než jednu miliardu osob. Úspěch společnosti se opírá o práci více než 60 000 zaměstnanců ve více než stovce zemí. Prvořadá je pro nás bezpečnost a také udržení vysokého standardu a pověstné švýcarské kvality.

 

 

Jaký je váš názor na problematiku výtahů staršího data výroby v České republice a jaká řešení u nich vaše firma realizuje nejčastěji?
 
Především v bytových domech jsou u nás stále v provozu desetitisíce výtahů instalovaných od 60. do 90. let minulého století. Jejich technická životnost je již na samé hranici a skutečný stav odpovídá tomu, nakolik jsou dodržovány či opomíjeny doporučované opravy středního i generálního rozsahu. Právě podle stavu konkrétního zařízení a výsledků odborných zkoušek a inspekčních prohlídek volíme řešení na míru. Někdy stačí oprava nebo částečná modernizace, jindy je zapotřebí celková výměna. Hlavním faktorem je vždy bezpečnost, zohledňujeme ale i pohodlí cestujících, efektivitu investice a přidanou hodnotu pro zákazníka.

 

 

Rozumíme samozřejmé úslovím "cena je vždy až na prvním místě" i "náš zákazník, náš pán", ale odpovídají tyto vámi nejčastěji realizovaná řešení i vašemu přesvědčení? Doporučil by jste vy osobně majitelům starších výtahů aby své zařízení spíše modernizovali nebo raději vyměnili za nová a proč?
 
Dokud výtah jezdí, bývá v domě zpravidla vždy něco jiného, do čeho je třeba investovat. Jenže u desítky let starých výtahů, kde jsou výsledkem pravidelných inspekčních prohlídek "seznamy" různých nedostatků, postupně narůstají výdaje za drobné leč stále přibývající opravy. I u výtahů se proto vyplatí rozpoznat stav, kdy už je z hlediska investice výhodnější částečná modernizace nebo kompletní výměna. Samozřejmě je třeba respektovat finanční situaci zákazníka, snažíme se ale vždy volit optimální řešení a při jeho realizaci pak pomoci například ve spolupráci s partnerskou finanční institucí nebo dokonce financováním.

 

 

V roce 2017 začali platit dvě nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 které se dotýkají nově instalovaných výtahů. Očekáváte také nějaké změny v normách, které se dotknou i majitelů výtahů které jsou již v provozu?
 
Naše firma dlouhodobě investuje do vývoje a testování nových prvků a technologií. Proto jsme výtahy odpovídající vámi zmiňovaným normám, které kladly vyšší nároky na jízdní komfort, ale především na bezpečnost, mohli zákazníkům nabízet s velkým předstihem – od prosince 2015.

Další zajímavou změnou je nedávná revize normy ČSN 27 4002, v níž jsou popsány změny v kontrolách provozuschopnosti výtahů. Je zde zmíněna například možnost kontroly výtahů prostřednictvím vzdáleného monitoringu. I toto řešení již našim zákazníkům nabízíme. Digitalizace, umělá inteligence a takzvaný internet věcí i personalizované aplikace totiž mění způsob našeho života a výtahy, eskalátory či pohyblivé chodníky nejsou výjimkou. Moderní technologie nám umožňují propojit zařízení a další účastníky, tedy například majitele a správce budovy, cestující, servisní techniky a dispečink. Ti všichni spolu mohou okamžitě sdílet potřebné informace, což přináší celou řadu výhod i nových možností. Kromě zmíněného vzdáleného monitoringu k nim patří například prediktivní údržba, která nám umožňuje případné technické problémy odhalit a vyřešit dříve, než se projeví.

 

 

Jaký je váš celkový pohled na trh s výtahy v České republice, jeho aktuální problémy, minulost a budoucnost?
 
V provozu je stále velké množství i desítky let starých výtahů splňujících pouze normy platné v době instalace. U těchto zařízení pak často chybí bezpečnostní prvky, které u moderních výtahů považujeme v podstatě za samozřejmé. Na mysli mám například kabinové dveře nebo dorozumívací zařízení, díky němuž může cestující v případě uvíznutí kdykoliv kontaktovat call centrum servisní organizace a zavolat o pomoc.
 
Veliký rozdíl je samozřejmě také v pohodlí, které novější výtahy nabízejí cestujícím, a také v možnostech spojených se snazší správou a úspornějším provozem výtahu. Tento rozdíl bude do budoucna ještě narůstat právě v souvislosti s využitím služeb založených na takzvaném internetu věcí (IoT, Internet of Things).

 

 

Náš VÝTAHY SERVER působí v České republicena Slovensku. Mezi největší rozdíly považujeme to, že v Česku řešíme výtahy více použitím norem, ale na Slovensku více zákony. Jaká cesta je podle vašeho názoru lepší a proč?
 
Normy mají obecně více doporučující charakter, ale horší vymahatelnost. Za lepší řešení tedy považuji ukotvení v zákoně, který jasně definuje povinnost i toho, kdo je zodpovědný za její dodržování.

 

 

Chtěl by jste našim čtenářům ještě něco vzkázat nebo poradit?

Náš obor prošel v posledních letech významným vývojem, který přinesl řadu nových možností, jež s radostí nabízíme našim zákazníkům. O bezpečnosti a pohodlí provozu jsem již mluvil, za neméně důležité považujeme i řešení přispívající k lepšímu ohledu na životní prostředí. Do budoucna se můžeme těšit na řadu inovací spojených s rozvojem internetu věcí a s tím souvisejících digitálních technologií. Podstatné je ještě dodat, že i když zmiňujeme hlavně technické novinky, klíčový je pro nás lidský faktor. Jen díky němu můžeme zákazníkům nabídnout nejen prvotřídní zařízení, ale také kompletní servis a poradenství.

 

 

Velice děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů.

 

 

Seznam všech dílů seriálu ROZHOVORY O VÝTAZÍCH:


Úvodní článek o seriálu
1/6 | Pavel Janeček - Výtahy Praha ČR
2/6 | Roman Havel - Výtahy Pardubice
3/6 | Javier Martínez de la Riva - Otis
4/6 | Radek Svíčka - Schindler CZ
5/6 | Vojtěch Daněk - Výtahy 1 - EcoLifts
6/6 | Václav Vaněk - Soudní znalec a spoluautor výtahářských norem

 

 


Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 

 

 

Autor: VÝTAHY SERVER | 6.6.2019
Foto: Schindler CZ