Rozhovory o výtazích 1/6 | Pavel Janeček

V dnešním díle naší série rozhovorů o problematice výtahů v České republice máme tu čest přivítat pana Pavla Janečka, spolumajitele firmy Výtahy Praha ČR.


Můžete prosím našim čtenářům v krátkosti představit vaši firmu?

Společnost Výtahy Praha ČR s.r.o. byla založena v roce 1998. Od tohoto roku podniká především v regionu Prahy a Střední Čechy. V oboru výtahové techniky poskytuje komplexní služby, ale zejména se věnuje oblasti servisu výtahů a jejich modernizacím.

Postupem času se podařilo uzavřít dlouhodobé smluvní vztahy na servis mnoha set kusů výtahů všech typů, provozovaných v různých typech budov. Servis výtahů v dohodnutém rozsahu společnost provádí v nemocnicích, hotelových zařízeních, administrativních budovách a v neposlední řadě i v bytových domech. Všichni zákazníci společnosti mají k dispozici služby poskytované v nepřetržitém režimu a své požadavky uplatňují prostřednictvím non stop dispečerské služby.

Úspěšně jsme realizovali modernizace výtahů osobních i nákladních. Jednalo se buď o dodávky jednotlivých kusů výtahů nebo i o ucelené dodávky i 15 ks výtahů pro jednoho zákazníka. V případě zájmu a požadavku zákazníka byly modernizace realizovány v režimu komplexní dodávky neboli "na klíč".


Jaký je váš názor na problematiku výtahů staršího data výroby v České republice a jaká řešení u nich vaše firma realizuje nejčastěji?

Problematika výtahů staršího data výroby je v dnešní době velmi individuální a nelze ji paušalizovat. Mnoho výtahů již v minulosti totiž prošlo různými modernizacemi, nebo částečnými rekonstrukcemi, takže vždy je třeba posuzovat aktuální stav daného zařízení. Ve snaze splnit standardy evropských norem ale současně vyhovět zákazníkům, kteří neměli dostatek prostředků na celkové výměny zařízení, se v minulosti výtahové firmy v české republice vydaly cestou dílčích oprav a individuálního odstraňování provozních rizik na základě jejich závažnosti. Nebylo výjimkou ani rozdělování takovýchto modernizací i do několika dílčích etap podle finančních možností zákazníka.

V dnešní době a větší dostupnosti výhodného financování se již provozovatelé a vlastnící bytových domů více vydávají cestou kompletní výměny celé technologie, což s sebou nese samozřejmě mnoho výhod.

Výhodami kompletní výměny výtahu jsou především možnost změny parametrů, výměna technologie za úspornější (snížení provozních nákladů), zvětšení kabiny výtahu a tím i provozní kapacity, zvýšení rychlosti výtahu, snížení hlučnosti celého zařízení, veškeré práce jsou provedeny najednou (tzn. při jednom nepořádku a při jedné odstávce výtahu), výrazné snížení nákladů na servis díky značnému snížení poruchovosti výtahu a plnohodnotná záruka na celé zařízení.

Nicméně snahou nás všech v naší společnosti je vždy nejprve zjistit skutečné potřeby a finanční možnosti zákazníka a následně pak navrhnout takové řešení, které bude pro zákazníka akceptovatelné a jeho výtah bude vyhovovat všem platným normám a předpisům.

Proto nenabízíme žádný standardní typový ceník, ale na všech projektech pracujeme s individuálním přístupem dle potřeb zákazníka.


Rozumíme samozřejmé úslovím "cena je vždy až na prvním místě" i "náš zákazník, náš pán", ale odpovídají tyto vámi nejčastěji realizovaná řešení i vašemu přesvědčení? Doporučil byste vy osobně majitelům starších výtahů aby své zařízení spíše modernizovali nebo raději vyměnili za nová a proč?

Naše společnost se v žádném případě neřídí úslovím "cena je vždy až na prvním místě. U nás je na prvním místě vždy bezpečnost, kvalita a spolehlivost. Již při prvních jednáních se zákazníky sami upozorňujeme na skutečnost, že nejsme nejlevnější na trhu a že naše služby si ceníme natolik, abychom je mohli vždy kvalitně provádět a zajišťovat v dostatečné kvalitě tak, aby byla zajištěna především bezpečná, dlouhodobá a spolehlivá provozuschopnost celého zařízení. I při výběru technologie, kterou zákazníkovi nabídneme dbáme především na kvalitu, bezpečnost, vhodnost vzhledem k potřebám zákazníka a v neposlední řadě také na dostupnost náhradních dílů.


V roce 2017 začaly platit dvě nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 které se dotýkají nově instalovaných výtahů. Očekáváte také nějaké změny v normách které se dotknou i majitelů výtahů které jsou již v provozu?

Aktuálně nemáme žádné informace, že by se mělo dojít ke změnám v uvedených normách.


Jaký je váš celkový pohled na trh s výtahy v České republice, jeho aktuální problémy, minulost a budoucnost?

Výtahový trh v České republice se liší od trhů v západních zemích zásadním způsobem především v tom, že po pádu totalitního režimu cca polovinu trhu získali mezinárodní výtahářské koncerny a zbývající část zůstalo v rukou českých údržbářů, kteří začali podnikat a tím u nás vzniklo mnoho tuzemských výtahářských firem, které používali své vlastní, anebo nakupované technologie z Evropy či asijských zemí. Díky tomu jsou výtahy v České republice vybaveny nejrůznějšími technologiemi a řídícími systémy, které není vždy zcela jednoduché servisovat.

Nicméně i trh v České republice se postupem času konsoliduje, nekvalitní technologie přestávají být konkurenceschopné a drobné nestabilní firmy s nedostatečnou produktovou základnou postupně zanikají.

Asi nejpalčivějším problémem českého výtahového trhu, který vznikl právě výše uvedeným roztříštěním jsou velice těžko akceptovatelné cenové hladiny paušálních sazeb za servisní služby, ve kterých se momentálně nachází. I neodborník si přece dokáže sám spočítat, že kvalitní servis a údržba včetně provádění Odborných prohlídek se za paušální cenu 350 Kč měsíčně (kterou některé firmy nabízejí) prostě kvalitně a zodpovědně provádět nelze. Naštěstí již mnoho zákazníků tyto skutečnosti a argumenty začíná chápat a vedle přijatelných cen jim jde i o kvalitu, bezpečnost a spolehlivost provozu.


Náš VÝTAHY SERVER působí v České republicena Slovensku. Mezi největší rozdíly považujeme to, že v Česku řešíme výtahy více použitím norem, ale na Slovensku více zákony. Jaká cesta je podle vašeho názoru lepší a proč.

Jelikož používáme převážně technologie od mezinárodního evropského výrobce Orona, který dodává své produkty již mnoho let do celého světa, a v rámci EU jsou samozřejmě akceptovány, s uváděním našich výtahů na trh nejsou problémy ani u nás ani v zahraničí.


Chtěl byste našim čtenářům ještě něco vzkázat nebo poradit?

Myslím, že by bylo dobré si uvědomit, že výtah je technické zařízení jako každé jiné a že provozem také podléhá opotřebení. Mnoho lidí žije s myšlenkou, že když starý výtah sloužil dvacet pět let, tak nový výtah by měl sloužit minimálně stejně tak dlouho. Kdo z nás má ale dnes v garáži dvacetileté auto a je s ním stále spokojen? Chci tím říci, že stejně jako životnost automobilů a nároky na jejich bezpečnost a komfort jsou v dnešní době úplně jiné než dříve, stejně tak i výtahy podléhají těmto trendům s přihlédnutím k nim jsou navrhovány a dodávány.

Nicméně když se uživatelé budou ke svým výtahům chovat dle pokynů výrobce a nebudou je používat k přepravám nákladů pro které nejsou určeny, bude jim jejich výtah bezpečně a spolehlivě sloužit mnoho let.


Velice děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů.

 

 

Seznam všech dílů seriálu ROZHOVORY O VÝTAZÍCH:


Úvodní článek o seriálu
1/6 | Pavel Janeček - Výtahy Praha ČR
2/6 | Roman Havel - Výtahy Pardubice
3/6 | Javier Martínez de la Riva - Otis
4/6 | Radek Svíčka - Schindler CZ
5/6 | Vojtěch Daněk - Výtahy 1 - EcoLifts
6/6 | Václav Vaněk - Soudní znalec a spoluautor výtahářských norem

 

 

Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 

 

 

Autor: VÝTAHY SERVER | 16.5.2019

Foto: Výtahy Praha ČR