Rozhovory o výtazích 3/6 | Javier Martínez de la Riva

V dnešním díle naší série rozhovorů o problematice výtahů v České republice máme tu čest přivítat pana Javiera Martíneze de la Rivu, generálního ředitele firmy Otis.

 

 

Můžete prosím našim čtenářům v krátkosti představit vaši firmu?

Společnost Otis a.s., která byla založena před více než 160 lety, je celosvětovým lídrem ve výtahovém odvětví. Naše výrobky a služby nabízíme v téměř 200 zemích a po celém světě se staráme o údržbu téměř 2 milionů výtahů a eskalátorů.

 
Nejenže jsme stáli u zrodu našeho odvětví, ale díky svým inovacím jsme také byli vždy společností, se kterou se ostatní poměřují.

 
V České republice působíme od roku 1991 a instalaci a údržbu výtahů a eskalátorů zajišťujeme po celé zemi. Máme také továrnu v Břeclavi, která se zabývá výrobou výtahů, eskalátorů a modernizačních balíčků.

 

 

Jaký je váš názor na problematiku výtahů staršího data výroby v České republice a jaká řešení u nich vaše firma realizuje nejčastěji?
 

Staré výtahy je nutné modernizovat nebo vyměnit za nové. K tomu existují tři hlavní důvody. Nové výtahy jsou bezpečnější, spolehlivější a ve srovnání se starými mají mnohem nižší spotřebu energie.

 
Naše společnost nabízí modernizaci i výměnu starých výtahů, přičemž volba mezi těmito možnostmi se odvíjí od typu a stavu starého výtahu a od rozpočtu zákazníka. Obě řešení jsou dobrá a ve srovnání s původním stavem znamenají podstatné zlepšení.
 

Výměna spočívá v nahrazení všech součástí původního starého výtahu.

 
Za předpokladu, že některé komponenty stávajícího výtahu jsou v dobrém stavu a kompatibilní s novými součástmi, lze uvažovat i o modernizaci. Protože modernizace neobnáší výměnu celého výtahu, obvykle bývá rychlejší. Stručně řečeno, jedná se o nákladově efektivní způsob, jak zlepšit výkon výtahu.
 

 
Rozumíme samozřejmě úslovím "cena je vždy až na prvním místě" i "náš zákazník, náš pán", ale odpovídají tato vámi nejčastěji realizovaná řešení i vašemu přesvědčení? Doporučil byste vy osobně majitelům starších výtahů, aby své zařízení spíše modernizovali, nebo raději vyměnili za nová a proč?
 
Jak už jsem zmínil, dobrá jsou obě řešení tedy modernizace i výměna. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že modernizaci lze provést, pouze pokud jsou alespoň některé z původních komponentů v perfektním stavu.
 
Pro některé zákazníky je hlavním kritériem doba, po kterou je výtah mimo provoz. Pokud jsou v perfektním stavu šachetní dveře, vyměníme pouze zbytek výtahu. Taková modernizace může ve srovnání s výměnou být i o několik týdnů kratší a nijak zásadně neovlivní normální fungování budovy.
 
Někteří zákazníci nicméně preferují výměnu celého výtahu. V takovém případě jsou klíčovými kritérii čas a rozpočet. Úplně nový výtah nabízí inovativní funkce, které v případě modernizace není možné vždy plně využít. V závislosti na způsobu používání, provozu, rychlosti a dalších parametrech bude nový výtah bez podstatných změn konfigurace sloužit dlouhá léta.
 
Naše společnost tudíž podle potřeb a očekávání zákazníka navrhne modernizaci, výměnu nebo obě řešení a poradí, co je pro konkrétní výtah nejlepší. Samotné rozhodnutí je pak na zákazníkovi.

 

 

V roce 2017 začaly platit dvě nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50, které se dotýkají nově instalovaných výtahů. Očekáváte také nějaké změny v normách, jež by se dotkly i majitelů výtahů, které jsou již v provozu?
 

Kromě norem, které uvádíte, byla v říjnu loňského roku revidována ještě norma ČSN 27 4002, jež upravuje požadavky na majitele či provozovatele, aby udržovali výtahy v bezpečném a provozuschopném stavu prostřednictvím servisních odborných firem, které provádějí předepsané prohlídky a zkoušky.
 
Její nejzásadnější změnou byla část A.4 týkající se vzoru knihy výtahu a posouzení shody. Zásadně pak tato revize normy řešila v oblasti servisu výtahů i inspekční prohlídky.
 
V současné době se hovoří o tom, že se chystá změna normy ČSN 81-80, která se týká stávajících výtahů, a to především v tom kontextu, že u opatření odkazuje na již neplatné ČSN 81-1, respektive ČSN 81-2. Naši zákazníci se však nemusí obávat, Otis bude vždy v souladu s novými standardy.

 

 

Jaký je váš celkový pohled na trh s výtahy v České republice, jeho aktuální problémy, minulost a budoucnost?
 
Dle mého názoru se jedná o trh, který seriózním výtahovým společnostem nabízí celou řadu příležitostí. V České republice jezdí mnoho starých výtahů vyžadujících modernizaci nebo výměnu. Díky příznivé ekonomické situaci byly mnohé výtahy staršího data již vyměněny nebo se výměny dočkají v následujících letech.
 
Výběr výtahu do značné míry závisí a nadále bude záviset na jeho energetické účinnosti a přístupnosti. Některá řešení, která dnes uplatňujeme v komerčním segmentu (například v nákupních centrech a kancelářských budovách), budou brzy k dispozici i v rezidenčním segmentu. Již velmi brzy si výtah v budově přivoláme chytrým telefonem, s výtahovou společností budeme komunikovat pomocí aplikace a v kabině výtahu budeme mít obrazovku určenou k vysílání zpráv a v případě potřeby také ke komunikaci s pracovníkem našeho kontaktního centra (který se na obrazovce objeví po stisknutí tlačítka pro obousměrnou komunikaci). To vše je možné již dnes a v blízké budoucnosti se stane samozřejmostí.

 

 

Náš VÝTAHY SERVER působí v České republicena Slovensku. Mezi největší rozdíly považujeme to, že v Česku řešíme výtahy více použitím norem, ale na Slovensku více zákony. Jaká cesta je podle vašeho názoru lepší a proč.

Máte pravdu v tom, že na Slovensku jsou vyhrazená zařízení, a to včetně zdvihacích, tj. výtahů, řešena kromě norem i vyhláškou 508/2009 Z.z., kde jsou přesně stanoveny jak požadavky na osoby provádějící práce a kontroly vyhrazených zařízení, tak i požadavky na tyto kontroly – kdo, co a jak často je má provádět. Nutno dodat, že technická norma není ze zákona obecně závazná, a proto je z mého pohledu řešení požadavků na uvedení do provozu a provoz vyhrazených zařízení přímo ve vyhlášce z právního hlediska vhodnější.

 

 

Chtěl byste našim čtenářům ještě něco vzkázat nebo poradit?
 
Pořízení výtahu je velmi důležité rozhodnutí. Výtahy mají životnost přes 20 let, a představují tak dlouhodobou investici. Nikdo nechce při takové investici chybovat, a proto bych doporučil následující.
 
Obeznamte se s rozdíly mezi jednotlivými nabídkami, které obdržíte. Jaké technologie výtah používá, jaké jsou výhody konkrétních technologií (například nosných pásů, které naše společnost používá místo lan, atd.), jakou má výtah spotřebu energie a jaké úspory energie nabízí.
 
Zamyslete se i nad servisem. Je dodavatel výtahu spolehlivý z hlediska servisu? Má dodavatel pobočku ve vašem městě nebo v jeho blízkosti? Má nonstop dispečink, nebo jen mechanika s mobilním telefonem, který řeší potřeby zákazníků?
 
Pozornost ale věnujte i garancím. Znám tuto značku? Mám jistotu, že tato společnost bude existovat za 5, 10, 15 nebo 20 let?

 

 

Velice děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů.

 

 

Seznam všech dílů seriálu ROZHOVORY O VÝTAZÍCH:


Úvodní článek o seriálu
1/6 | Pavel Janeček - Výtahy Praha ČR
2/6 | Roman Havel - Výtahy Pardubice
3/6 | Javier Martínez de la Riva - Otis
4/6 | Radek Svíčka - Schindler CZ
5/6 | Vojtěch Daněk - Výtahy 1 - EcoLifts
6/6 | Václav Vaněk - Soudní znalec a spoluautor výtahářských norem

 

 


Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 

 

Autor: VÝTAHY SERVER | 30.5.2019
Foto: Otis