Stanovisko UVP-ČR k nehodě výtahu ve Fakultní nemocnici na Bulovce

Stručné informace o nehodě výtahu ve Fakultní nemocnici na Bulovce, pocházející z denního tisku, jsou jediným zatím jediným zdrojem, kterými nyní disponujeme. Zjištění příčiny nehody je tedy v kompetenci vyšetřujících orgánů čili Policie ČR a Státního úřadu Inspekce práce (SUIP).

 

 
Faktem však je, že výtahový obor je jedním z nejrychleji vyvíjecích se oborů z hlediska bezpečnosti. Všechny bezpečnostní požadavky jsou naplňovány a následně kontrolovány nezávisle, s mimořádným důrazem kladeným na nejen na konstrukci a montáž (soubor norem ČSN EN 81 - xx), ale také na vlastní provozování, servis (ČSN 27 4002) a zkoušení výtahů (ČSN 27 4007), neopomíjeje ani novou legislativu platnou od 01. 07. 2022 (ZÁKON 250/2021 Sb.NV 193/2022 Sb.), která se na zajištění bezpečnosti výhradně zaměřuje.


Faktem také je, že výtahy uváděné do provozu v průběhu uplynulých desítkách let byly konstruovány a instalovány vždy v souladu s tehdy platnými předpisy. Tato skutečnost je respektována, ale i přesto je úroveň bezpečnosti provozu výtahu posuzována vždy k úrovni aktuálně požadované.


K tomu slouží celá řada povinných odborných kontrol, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek, které mají různý rozsah a jsou prováděny průběžně v předepsaných intervalech. Z jejich závěrů vždy vyplývá, jak si který výtah na tom s bezpečným provozem stojí.


Základním předpokladem k zajištění bezrizikového provozu výtahu je tedy nejen vykonávání výše uvedených kontrol a zkoušek odbornými servisními pracovníky výtahářských společností, ale současně i následnou povinností provozovatele, který musí odstranění zjištěných nedostatků iniciovat.


Neméně důležitým aspektem zajištění bezpečného provozu je i kázeň uživatelů výtahů a dodržování provozního řádu výtahu, například nepřekročením maximálního povoleného počtu pasažérů v kabině.


Naše závěrečné shrnutí přesně koresponduje s poznámkou primátora Bohuslava Svobody, že se skutečně jednalo o zbytečnou nehodu, ...kde hlavní příčinou bývá zpravidla lidský faktor.

 


Z pověření PREZIDIA UVP-ČR

Michal ŠVÁSTA
Generální sekretář UVP-ČR