Co je nového v předpisech pro výtahy

Na výtah jsou dnes kladeny vysoké nároky. Ze strany uživatelů a vlastníků domů stoupají požadavky na komfort, který výrobci a normy doplňují stále se zvyšujícími požadavky na bezpečnost provozu. Co je v této oblasti nového?


Nové výtahy již provozní prohlídky mít nemusí

První novinkou, která již platí, je absence provozních prohlídek u nových výtahů. Znamená to, že u výtahů uvedených do provozu po 1.5.2004 již není nutné provádět provozní prohlídky což je činnost dozorce výtahu, pokud to nevyžaduje pokyn výrobce.

„Naše společnost má však službu provozních prohlídek i nadále v nabídce, protože jsou zákazníci, kteří i nadále chtějí mít zachovaného dozorce výtahu a prohlídky provádět, ale je to převážně v administrativních budovách nebo hotelích. V bytovém domě je odstranění provozních prohlídek u nových výtahů příznivá zpráva pro snížení nákladů. Má to jistou logiku, protože výtahy v bytových domech nejsou tak zatížené jako výtahy ve veřejných budovách.“ vysvětluje vedoucí obchodního oddělení nejmenované výtahářské firmy.

Nová směrnice a normy

Další novinkou je nová výtahová legislativa, aktuálně se jedná o novou směrnici pro výtahy, která musí být zavedená do národních legislativ zemí EU nejpozději od 20.4.2016 a nové normy v oblasti bezpečnostních předpisů pro konstrukci, montáž a zkoušení výtahů ČSN EN 81-20ČSN EN 81-50, které již vyšli tiskem v květnu 2015. Tyto normy společně nahradily původní normy ČSN EN 81-1/2 +A3 platné od června roku 2010.

Nutno ještě zmínit, že od 20.4.2016 bude možné uvádět na trh výtahy pouze podle nové směrnice na výtahy, ale podle jedné z obou norem.

Platnost stávajících norem byla omezena do 31.8.2017. Od této chvíle už platí pouze nové předpisy. Důvodem je prostor pro výrobce přizpůsobit výrobu dle nové legislativy. „Pokud bych měl zmínit alespoň některé z novinek – jde například o zvýšení min. požadavků na pevnost stěn kabiny a pevnost stěn výtahových dveří, nebo zvýšení požadavku na intenzitu osvětlení v kabině výtahu. Obecně se dá říci, že nové normy dále zvyšují bezpečnost uživatelů i pracovníků údržby,“ informuje vedoucí obchodního oddělení nejmenované výtahářské firmy.Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor: Alice Navrátilová
Zdroj: okolobytu.cz | 9.11.2018