Kdy výtah modernizovat a kdy raději pořídit nový

Naše hodnocení výtahu se většinou omezí jen na velikost a vzhled. I když i to, pochopitelně, nám může o stavu výtahu hodně napovědět, to nejdůležitější – technický stav, nemůže běžný uživatel zcela zhodnotit. Ale ani na pohled hezký výtah, který třeba před deseti, patnácti lety již prošel modernizací, ještě neznamená, že je po technické stránce v pořádku.
 

 
Zvažujete rekonstrukci? Pozor na rizika, která mohou přetrvávat

Stále téměř polovina výtahů v České republice má provozní rizika, a bude je nutné ve většině případů vyměnit. Sem spadají i některé výtahy, které prošly částečnou modernizací po roce 2005, avšak již nevyhovují současným požadavkům.

„U starých výtahů jsou úvahy o modernizaci doslova ekonomický a praktický nesmysl, protože chtít například od výtahu z roku 1983 stejné vlastnosti a parametry jako má výtah vyrobený v roce 2015, není reálné. Ano, možná se někomu podaří se přiblížit parametry částečně modernizovaného původního výtahu k požadavku současných norem, ale cena bude podstatně dražší, než je cena celkové výměny a některá rizika dozajista budou přetrvávat,“ dodává manažer jedné výtahářské společnosti působící v ČR.

Nový výtah přinese úspory, více prostoru i méně hluku

Celková výměna je jedinou efektivní cestou, jak docílit odstranění všech bezpečnostních a provozních rizik a získat nemalé úspory elektřiny a nákladů na opravy častých poruch starých výtahů. Nový výtah s sebou přináší také zlepšení jízdního komfortu, jako je například přesnost zastavování a příjemný interiér kabiny. Má nesrovnatelně nižší hlučnost, což hraje v řadě případů velkou roli při rozhodování. Stejně tak i velikost kabiny.

„Je škoda, že v řadě případů se vlastník domu o všech přednostech nového výtahu od svého dodavatele výtahu ani nedoví. Z naší praxe však víme, že docílit zvětšení velikosti kabiny na hloubku, nebo na šířku či dokonce v obou parametrech je možné ve velké většině případů,“ vysvětluje výtahář.

Každý případ je však svým způsobem jedinečný a existuje také nemálo případů, kdy je velmi rozumné zvážit možné vylepšení stávajícího stavu tím, že se výtah prodlouží o jednu stanici nahoře/dole, nebo je změněna kabina z neprůchozí na průchozí čímž se umožní například bezbariérový přístup do objektu. V poslední době stoupá též zájem o instalacích výtahů do objektů, kde doposud žádný výtah nebyl.

Nechybujte při výběru dodavatele

„Jsou vlastníci domů, kteří výběr berou opravdu poctivě a uvědomují si, že kvalita něco stojí, a že garantem kvality a jistoty může být především časem a trhem prověřený výrobce. Nezřídka však zákazníci chybují již v samotné přípravě a specifikaci požadavku na technologii v zadání výběrového řízení,“ upozorňuje výtahář dále.

Zadání požadovaných parametrů a funkcí je potřeba věnovat velkou pozornost a využít možnosti konzultace s odborníkem. Čím větší prostor uchazečům ve výběrovém řízení špatnou specifikací požadavku na výtah dáte, tím více zvyšujete pravděpodobnost rizika, že se nerozhodnete správně. Jen málokdy jsou v představenstvech SV či BD odborníci na výtahy, a pak diskuze velmi často sklouzne pouze k ceně výtahu.

„Doporučuji, aby zákazník před svým rozhodnutím, se kterým bude denně konfrontován dalších 25-30 let, důkladně zvážil odpovědi na několik základních otázek: Co jsou hlavní rozdíly mezi dodávanými výtahy? V čem spočívá výše zmíněná kvalita a jaké jsou rozdíly mezi různými výrobci?

„Naše společnost se bohužel čím dál tím častěji setkává s požadavky vlastníků bytových domů na modernizaci či výměnu výtahů, jejichž stáří mnohdy nedosahuje ani deseti let. Vesměs jde o velmi nekvalitní realizace, kde řešení je dnes již na pokraji své životnosti. Často se jedná o dodávky realizované společnostmi, které dnes již neexistují nebo v současné době nesou jiný název, a ke svým původním dodávkám a závazkům se již nehlásí,“ vysvětluje výtahář. Možným indikátorem kvality by mohla být také informace, zda dodavatel nabízí typově certifikovaný produkt jako celek, spolu s garancí implementovaného systému kvality podle mezinárodních standardů.

Pro výběrové řízení nastavte jasné podmínky

„Doporučuji minimálně dvoukolové výběrové řízení, kdy v prvním kole budou předmětem diskuze s dodavateli výtahů možná technická řešení, čímž zákazník získá představu o technických možnostech jednotlivých výrobců, a nezřídka si je schopen též udělat obrázek o kvalitě dodavatele samotného. Do druhého kola bych oslovil již jen dodavatele, kteří mě nejvíce zaujmou technicky a kvalitou společnosti jako celku. Pro tyto účely druhého kola bych vybral maximálně tři potenciální dodavatele, které bych oslovil s upřesněným zadáním a požadavkem na zpracování detailní nabídky, včetně ceny a platebních a záručních podmínek,“ radí výtahář.Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor: Alice Navrátilová (redakčně upraveno)
Zdroj: okolobytu.cz | 24.11.2018