Každý druhý výtah v ČR vykazuje provozní rizika

Také se vám stalo, že jste při jízdě cizím výtahem byli tak nějak nesví? Stísněné prostory, nevábně vyhlížející kabina a hlavně doprovodné zvuky, případně pohyby, které vás vedly k ještě větší ostražitosti? Přitom si třeba ani neuvědomujete, že takový výtah máte i u vás doma – jenom jste si na něj už tak nějak zvykli. Je to dokonce velmi pravděpodobné, protože podle odborníků vykazuje téměř polovina výtahů v České republice některá provozní rizika. O rozhovor jsme požádali zástupce nejmenované výtahářské firmy.
 

 
Téměř každý druhý výtah vykazuje některé z provozních rizik – jak je možné, že je číslo tak vysoké?
 
V České republice přibližně jezdí cca 40 000 původních výtahů instalovaných a uvedených do provozu před rokem 1993. K tomu musíme připočíst výtahy, které byly instalovány do provozu v letech 2000 až 2005, kdy šlo většinou o částečné modernizace nebo výměny se stále platnými provozními riziky. Též se jedná o výtahy, které dodaly firmy, které dnes již ani neexistují a vlastníky tak může do budoucna čekat řada nejasností, které v extrémních případech mohou skončit i opětovnou modernizací či výměnou výtahu.

Mohu tedy říci, že stále téměř polovina výtahů v České republice má provozní rizika a tyto výtahy bude nutné ve většině případů vyměnit. Zmiňované částečné modernizace jsou po roce 2005, kdy nastal boom v celkových výměnách, poměrně těžko aplikovatelné.

Právě v částečné modernizaci výtahu, jako finančně úspornějšímu opatření, ale vidí řada vlastníků řešení...

Takto jednoduché rozhodování to ale není. Nejprve si musíme něco říci o možnostech, jak můžeme výtah modernizovat. Zvolit můžeme buď kompletní výměnu výtahu, nebo staré zařízení nějakými dílčími kroky modernizovat. U starých výtahů jsou úvahy o rekonstrukci ekonomický a praktický nesmysl. Ano, možná se v některých případech podaří se přiblížit parametry částečně modernizovaného původního výtahu k požadavku současných norem, ale budete muset vyměnit téměř všechno a stejně nedosáhnete na parametry nového výtahu. V součtu jednotlivých komponentů však zaplatíte naopak ještě více, než by stál zcela nový výtah, dodávaný jako celek na klíč.

Můžete nám alespoň přibližně říci, kdy bychom mohli teoreticky uvažovat o modernizaci a kdy je od počátku jasná nutnost nového výtahu?

Která možnost bude pro váš konkrétní případ vhodná, závisí na typu výtahu a jeho stáří. Máte-li ale například původní výtah v panelovém domě, zde platí předchozí informace – tyto původní výtahy nejsou vhodným základem pro provedení částečné modernizace a z dlouhodobého pohledu je reálná pouze jejich kompletní výměna.

Můžeme to říci i obecně – požadovat například od výtahu z roku 1983 stejné vlastnosti a parametry jako má výtah vyrobený v roce 2015, není reálné. Pokud se ale budeme bavit o výtahu kde je dostatečně kvalitní základ některé nové technologie, tady o výtahu, starém maximálně 15, 20 let, zde by po posouzení mohla dávat částečná modernizace ekonomický smysl. V tomto případě ale nemám na mysli výtahy, které v těchto letech boomu první vlny prošly modernizací, ale byly instalovány podstatně dříve.

Neustále se točíme kolem ceny modernizace nebo nového výtahu. Jak absolutně je pro vlastníka domu při výběru rozhodující?

Je pravda, že oproti předchozím letům se orientace zákazníků na kvalitu výrazně zlepšila, přesto je však stále mnoho státních i soukromých vlastníků, kteří jsou orientováni pouze na cenu a doslova je ani nezajímá, co si za státní nebo své vlastní peníze kupují, přestože by mělo by jít o investici na dalších 25-30 let.

Výběr a načasování řešení ovlivňuje i schopnost financování. Stále se setkáváme s případy, kdy došlo k privatizacím bytového fondu a nově vzniklá družstva či SV nemají na svých účtech ještě nic naspořeno a navíc dluží bankám nemalé prostředky za nákup bytů. V těchto případech je často i problém vůbec najít shodu s vlastníky nad otázkou výměny výtahu.

Děkujeme za rozhovor.

 
 

Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: Alice Navrátilová
Zdroj: okolobytu.cz | 21.11.2018