ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝTAHOVÝCH KOMPONENTŮ

1. Úvod:

Vyšší úspora energie se stává větší a větší výzvou dnešní doby. Nejenom z důvodů ochrany životního prostředí, ale také z ekonomických důvodů, se zvyšuje význam úspory energie každým rokem.
Ačkoliv je výtah pouze minoritní částí v celkové spotřebě energie budovy, bylo by lehkomyslné nebrat v úvahu možnost redukovat jeho náklady za spotřebu energie.

Samozřejmě je toho mnohem více, než pouze spotřeba el. energie výtahu, při posuzování dopadu výtahu, jako celku, na životní prostředí. Musí být vyroben nezbytný materiál, ze kterého se skládá, postaven a nakonec i zlikvidován nebo recyklován. Mimo to jsou potřeba další suroviny jako např. voda.
Stejně jako je životní prostředí velice komplexní a je téměř nemožné jej kompletně pokrýt, následující text je zaměřen pouze na energetické požadavky instalovaného výtahu.

Základní potřeba: zvedání nákladu

Výtah nepotřebuje energii pouze pro zvedání nákladu, ale také ji spotřebovává v klidovém stavu! Tento klidový stav může být podstatnou a až dominantní částí celkové energetické spotřeby, zvlášť pokud je výtah používán pouze zřídka.
Ale klidový stav nemůže být těžištěm tohoto textu, následujícím těžištěm bude energie potřebná pro pohyb výtahu.

Energetická účinnost v tomto případě znamená, že by vertikální přeprava měla být provedena pokud možno s co nejvyšší účinností.
K nejvyšší úspoře energie může samozřejmě dojít pokud bychom všichni používali schody, místo jízdy výtahem. Mimochodem toto také zlepší fyzickou kondici každého z nás.

Ale samozřejmě, pokud musí být transportováno zboží, je mnohem jednodušší použít technické zařízení, než nošení všeho v rukou.

 

 
2. Fyzika
3. Rozdíl systémů: s nebo bez protizávaží
4. Trakční výtah s protizávažím, pohony
5. VDI4707 – 2009
6. Obecně
7. Závěr 

CELÝ ČLÁNEK v PDF...

 


Autor: Uli Vetter, Tomáš Říha

Pro Výtahy Server zpracoval: Ziehl-Abegg AG Německo, Ziehl-Abegg s.r.o. Česká republika