VZDĚLÁVÁNÍ VÝTAHÁŘŮ


Hodnotící a kvalifikační standardy výtahového průmyslu ČR v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.


DK1 23-046-H HS Montér výtahů
DK2 23-047-H HS Montér výtahů specialista
DK3 23-048-H HS Servisní pracovník
DK4 23-049-M HS Odborný servisní pracovník
DK5 26-004-H HS Elektromechanik pro TZ-UVP
MJP Elektromechanik pro TZ
UK KS Mechanik výtahů
UK KS Technik výtahů

 


Učební texty UVP ČR

Projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


PK1 - Montér výtahu (PDF)
PK2 - Montér výtahu specialista (PDF)
PK3 - Servisní pracovník (PDF)
PK4 - Odborný servisní pracovník (PDF)
PK5 - Elektromechanik pro výtahy (PDF)