ESKALÁTORY A TRAVELÁTORY

ESKALÁTORY česky POHYBLIVÉ SCHODY jsou speciální řetězové dopravníky určené pro dopravu osob mezi různými výškovými úrovněmi. Eskalátor pracuje na principu řetězově propojených článků, respektive stupňů, které cyklicky obíhají po pevné dráze. Tvoří tak pohyblivé schodiště, zpravidla doplněné o přidržovací madlo.


TRAVELÁTORY česky POHYBLIVÉ CHODNÍKY jsou speciální řetězové dopravníky určené pro dopravu osob při vodorovné i šikmé dopravě. Travelátor pracuje na principu řetězově propojených článků, které cyklicky obíhají po pevné dráze. Tvoří tak pohyblivý chodník, zpravidla doplněný o přidržovací madlo. Od eskalátoru se liší tím, že mívá menší sklon a dopravní plochy článků v činné poloze netvoří stupně, ale jsou v rovině.


servis výtahů

DODAVATELÉ NOVÝCH ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

Seznam firem dodávajících eskalátory a travelátory v České republice a odkazy na jejich oficiální webové prezentace.


· SEZNAM DODAVATELŮ NOVÝCH ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

· WWW PREZENTACE DODAVATELŮ NOVÝCH ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ


servis výtahů

FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ SERVIS ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

Seznam firem provádějících servis eskalátorů a travelátorů v České republice a odkazy na jejich oficiální webové prezentace.


· SEZNAM FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH SERVIS ESKALÁTORŮ A TRAVELÁTORŮ

  (možno třídit dle kraje)

· WWW PREZENTACE FIREM PROVÁDĚJÍCÍCH JEJICH SERVIS


výběrové řízení

ZADAT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VÝTAHOVÝ DÍL

Oslovte jednoduše svým požadavkem všechny firmy dodávající výtahové díly a komponenty v České republice.

 


ZÁKLADNÍ NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ESKALÁTORY A TRAVELÁTORY

Eskalátory a travelátory v České republice nejsou zařazeny mezi tzv. vyhrazená zařízení.


PROVOZ eskalátorů a travelátorů se řídí dle Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

BEZPEČNOST eskalátorů a travelátorů se řídí dle ČSN EN 115-1+A1.

ÚDRŽBA eskalátorů a travelátorů, pravidla pro návody pro údržbu je řešena normou ČSN EN 13015+A1.

 


eskalátory.cz Eskalátory a travelátory, tedy pojízné schody a pojízdné chodníky podrobně popisuje i český národní informační server pro tento obor s názvem ESKALÁTORY.CZ - www.eskalatory.cz .