Výměna výtahu a potřebná povolení

Životnost výtahu v bytových domech je 15–25 let (doba životnosti je ovlivněna prováděnou údržbou, provozem a kvalitou zařízení). Po uplynutí této doby je čas zvážit celkovou výměnu, nebo částečnou modernizaci pokud se jedná o výtahy vyrobené po roce 2000 a stav zařízení to umožňuje. U těchto výtahů obvykle již není tolik provozních/bezpečnostních rizik a lze v některých případech provézt jen částečnou modernizaci a prodloužit tak životnost zařízení aniž byste museli měnit celý výtah.
 


Je to sice finančně náročná záležitost, ale když bude výtah často rozbitý, opravy také něco stojí. A komfort uživatelů je také důležitý. Na co se připravit a co vše před výměnou výtahu zařídit?

Výhody výměny výtahu


• Snížení provozních nákladů (současné zařízení jdou s dobou a myslí i na vaši peněženku)
• Snížení nákladů na servis
• Snížení hlučnosti
• Možnost zvětšení kapacity výtahu
• Zvýšení rychlosti
• Záruka
• Bezpečnost přepravovaných osob a servisních pracovníků
• Snížení ekologické zátěže (staré výtahy obsahují olejové náplně)

Výběrové řízení


Už jste se rozhodli, že výtah, který vám sloužil několik desítek let, si zaslouží vyměnit? Pak je třeba vybrat firmu, která výměnu provede.

Sami kontaktujte vybrané společnosti


Nejčastěji používaný způsob, protože je rychlý a efektivní. Telefonicky nebo e-mailem kontaktujete předem vybrané společnosti s poptávkou výměny výtahu. Vybrat firmy si můžete například ZDE...

Zadejte poptávku na web, který se výtahy zabývá


Druhý, často používaný, způsob. Na českém internetu je k dispozici hned několik poptávkových webů, ale my doporučujeme především VÝTAHY SERVER, který je jako jediný zaměřený výhradně na výtahy a prakticky všechny výtahářské firmy v České republice jsou přímo jeho členy. Výhodou zadání poptávky na tento oborový server, je čas. Ihned po zadání vašeho výběrového řízení ho totiž VÝTAHY SERVER rozešle všem kontaktním osobám svých členů. Vy tak oslovíte více firem najednou. Na druhou stranu se musíte připravit na to, že vyhodnocení většího množství nabídek bude časově náročné, protože možná obdržíte i nabídky, které nesplní vaše představy a požadavky.

Jaké bude technické řešení?


Aby vám firmy mohli vypracovat odpovídající nabídku, udělejte si čas a ukažte jim právě ten váš výtah. Vypracovaná nabídka už bude konkrétně přímo pro vás a nebude třeba dodatečných úprav a víceprací.

Hlasování SVJ


Před samotnou realizací musí proběhnout hlasování v SVJ. Zde je třeba dohodnout samotný záměr a následně odsouhlasit dodavatele z vybraných uchazečů.

Smlouva o výstavbě výtahu? Její součástí by mělo být (mimo jiné):


• Kdo bude výstavbu realizovat
• Celková cena včetně vyčíslení DPH
• Technická specifikace a rozsah prací zahrnutých v předmětu díla
• Že jsou zahrnuty všechny náklady potřebné k realizaci díla
• Jak budou účtovány náklady spojené s budoucím provozem výtahu jednotlivým vlastníkům bytových jednotek
• Záruční podmínky
• Platební podmínky
• Termín realizace a délka odstávky

Stavební povolení nebo ohlášení stavby?


Pro výměnu výtahu je požadováno ve většině případů Stavební povolení dle §115 zákona č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění, neboť je považován za součást stavby (s ohledem na novelu Stavebního zákona - zákon č. 225/2017 Sb.) Některé firmy vás ale podobných starostí mohou ušetřit. Pokud jim dáte plnou moc pro jednání s úřady, vyřeší vše za vás.

Stavební povolení


• Změny na zařízení výtahu. Zásah do statiky objektu
• Změny částí výtahu
• Úpravy stavební části výtahu
• Úpravy výtahových prostor
• Zvýšení nosnosti výtahu, které je spojeno se změnou (zvýšením) zatížení nosné konstrukce stavby
• Změna části výtahu – změna druhu nebo typu vodítek (přičemž dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek)
• Změna na kovovou samonosnou šachtu výtahu
• Změna výplně stávajícího ohrazení šachty, což vede ke zvýšení hmotnosti konstrukce šachty výtahu
• Změna materiálu opláštění kovové samonosné šachty (opět pokud je spojeno se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu)
• Doplnění ohrazení šachty výtahu, které dosud chybělo. To je opět spojeno se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty.


Závazná stanoviska dotčených orgánů Státní správy


Stavební úřad bude pro vydání Stavebního povolení vyžadovat také stanovisko některých orgánů státní správy.


• HZS – požárně-bezpečnostní řešení stavby
• KHS (hygiena) – řešení hluku
• Památková péče – architektonické řešení
• MĚÚ – odbor Životního prostředí - Jak bude nakládáno s odpadem?
• Případná další stanoviska, která si Stavební úřad vyžádá.


Výměna výtahu je sice časově, finančně i organizačně náročná, ale stojí za to. Co je víc než bezpečnost přepravovaných osob?

 

 

Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 

 

Autor: Martin Matějka | Doplnění: VÝTAHY SERVER
Zdroj: euro.cz | 12.11.2018