VÍTE, ŽE INSPEKČNÍ PROHLÍDKA VÝTAHŮ UVEDENÝCH DO PROVOZU PŘED R. 1993 MUSÍ BÝT PROVEDENA NEJPOZDĚJI DO KONCE BŘEZNA 2006?

První inspekční prohlídka musí být provedena:

● u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1,2:1993 tři roky od data poslední odborné zkoušky, nejpozději však do konce března 2006,
 

● u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1,2:1999 šest let od data poslední odborné zkoušky, nejpozději však do konce března 2009,
 

● u výtahů uvedených do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1,2:1999 devět let od data poslední odborné zkoušky.
 
 
Inspekční prohlídka:
 
Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.
 
 
PRAVIDELNÉ ČINNOSTI, které vyžaduje váš výtah dle platných ČSN...

 

 

Autor: Výtahy Server | 2006