Nové trendy ve výtahové technice

Ty tam jsou časy, kdy výtah neměl dveře, nebo kdy nás převážela obyčejná plošina. Dnešní výtahy jsou moderní, uzavřené a mnohem bezpečnější. Jaké jsou nové trendy v technologii výtahů?

 

 

K čemu výtah slouží?


Výtah je vyhrazené technické zařízení, které slouží k přepravě osob a nákladu svislým nebo šikmým směrem po pevné dráze. Moderní výtah bývá tvořen kabinou, která je umístěná ve výtahové šachtě. Dřív byly zdviže, jak se výtahům přezdívá, poháněny vodou, párou nebo lidskou silou. Dnes se u výtahu nejčastěji setkáme s elektrickým pohonem.


Jaké druhy výtahů známe?


Výtahy dělíme do skupin podle použití, podle technického využití a podle toho, zda mají strojovnu a kde je umístěna.


Podle použití výtahy dělíme na osobní, nákladní, lodní, automobilový, stavební a důlní výtah.


Podle technického využití je dělíme na trakční (tažné), hydraulické, páternoster, zdvihací plošinu a šikmý výtah.


Když se zaměříme na strojovnu, pak jde o výtahy bez strojovny, nebo se strojovnou (nad šachtou, vedle šachty a pod ní).


Na co se u výtahů dnes klade důraz?


Hlavně na bezpečnost. Výtah musí splňovat všechny požadavky bezpečnostních předpisů a platné legislativy. Provozovatel výtahu je povinen zajistit všechny pravidelné prohlídky, kontroly a revize. Právě při nich dojde k odhalení vad a provozních rizik, které je třeba odstranit.


Jaké jsou aktuální trendy ve výtahové technice?


∙ Bezpečnost
∙ Eko-efektivita
∙ Maximální využití prostoru
∙ Úspora místa
∙ Finanční nenáročnost
∙ Servis 24 denně / 7 dní v týdnu

 
 

Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Autor: ČTK
Zdroj: ceskenoviny.cz | 25.11.2019