Jak je to s dotacemi na výtah

Ve vícepatrových budovách je výtah dnes už nezbytností. Zvyšuje hodnotu budovy i kvalitu života obyvatel, kterým zajistí bezpečnou přepravu nahoru a dolů. Montáží výtahu se budova stává atraktivnější jak pro stávající nájemníky, tak pro případné kupce. Co dělat, když na něj nemáte dostatek financí?

 

 

Výtah ocení všichni. Jak senioři, tak lidé s omezením pohybu a rodiny s malými dětmi, které jezdí v kočárku.


Zažádejte o dotaci


Nemáte dostatek vlastních financí k pořízení výtahu? Zkuste požádat o dotace. Má to ale dva háčky.


● Z dotací je vyloučena Praha
● Jsou určeny jen pro objekty, kde výtah ještě není


Jaká je výška dotace?


Dotace může pokrýt maximálně 50 % celkových nákladů na výstavbu nového výtahu. Horní hranice je stanovena následovně:


● Max. 200 tisíc Kč na bezbariérový přístup do domu a k výtahu
● Max. 800 tisíc Kč na výstavbu výtahu v jednom vchodě bytového domu
● 1 000 000 Kč na výstavbu výtahu a bezbariérových úprav pro přístup k výtahu


Kdo dotace rozděluje?


Ministerstvo pro místní rozvoj, které zajišťuje kontrolu v souladu se zákonem číslo 320/2001 Sb.


Jak o dotace požádat?


Žadatel musí podat žádost o dotaci se souhlasem spoluvlastníků. Na stavbu výtahu musí mít vydané pravomocné stavební povolení a mít k dispozici finance na pokrytí alespoň poloviny nákladů na stavbu výtahu.


Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník bytového domu, společenství vlastníků, případně vlastník nebo spoluvlastník jednotky, která vykonává činnost správce v bytovém domě, kde dosud nevzniklo společenství vlastníků.


Příjemce dotace je povinen k 15.2. následujícího roku po roce, kdy byla dotace čerpána, provést finanční vypořádání se státním rozpočtem za období předcházejícího roku podle § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb.


Jaké jsou podmínky pro získání dotací?

 

K tomu, aby byla Vaše žádost schválena, musíte splnit několik podmínek:


● Bytový dům není a nikdy ani nebyl vybaven výtahem nebo momentálně neumožňuje bezbariérový přístup k výtahu


● Bytový dům má čtyři a více nadzemních podlaží


● Na budově ani nemovitosti, na níž budova stojí, nesmí být uvalena exekuce


● Doložit schopnost výstavbu výtahu doplatit z vlastních zdrojů nebo úvěrem


● Doložit investiční záměr


● Místo, kde bude výtah nebo bezbariérový přístup budován, byla zkolaudováno před více než 10 lety


● Projekt zpracovala oprávněná osoba


● Žadatel má platné povolení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění


Na co můžete dotace čerpat?

 

Účelovou investiční dotaci můžete využít na:


● Stavbu výtahu
● Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do domu a k výtahu.


Jaké údaje lze uznat a jaké už ne?

 

Mezi uznatelné výdaje patří výdaj na pořízení výtahu, zařízení staveniště, demoliční a stavební práce nutné k instalaci nového výtahu a také ty, které souvisejí s výstavbou bezbariérových přístupů do domu.


Uznat lze také výdaje na demoliční a stavební práce, které souvisejí s výstavbou bezbariérového přístupu k výtahu uvnitř domu a se zřízením nového vstupu do stávající výtahové šachty.


Určitě vás potěší, že můžete započítat i výdaje na dopravu materiálu, uložení na skládce, revize a zkoušky.


Uznatelné nejsou výdaje na projektovou a jinou dokumentaci, stavební dozor a náklady na vypracování žádosti.

 

Stavební práce musí započít do konce příslušného roku, ve kterém je dotace přidělena. Ukončeny musí být nejpozději do 31.12. roku následujícího po přidělení dotace.


Na nic už nečekejte a ověřte si, zda také máte nárok na dotace. Uvidíte, že výtah pozitivně ovlivní zájem o byty v domě.

 
 

Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)

 
 
 

Zdroj: lidovky.cz | 7.5.2019