Evropské normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50

Evidujeme několik dotazů k normám ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 které jsou povinné již od 1.září 2017. Tyto dvě bezpečnostní normy pro konstrukci výtahů a přezkoušení výtahových komponent vydal v roce 2014 Evropský výbor pro normalizaci.

 

 

Norma ČSN EN 81-20 stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních a osobonákladních výtahů.


Norma ČSN EN 81-50 definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent.

 


Důležité změny:


Hlavním účelem těchto nových norem byly rostoucí požadavky na bezpečnost přepravovaných osob a servisních techniků.

 


Z hlediska bezpečnosti a komfortu uživatelů výtahu je například požadováno:


• Osvětlení kabiny musí mít min. 100 lux


• Zmenšená vzdálenost mezi paprsky světelné clony kabinových dveří zabraňující zachycení objektů dveřními křídly


• Povinné použití světelné závory, které zajistí automaticky otevření dveří v případě detekce překážky


• Manuální otevření šachetních dveří zevnitř kabiny je možné pouze v definované pozici kabiny


• Větší pevnost stěn a dveří, zrcadla z bezpečnostního skla


• Přísnější požadavky na požární bezpečnost z hlediska požadavků na materiály použité na vybavení klabiny


• Větší bezpečnostní prostor pro instalaci a servisní práce


• Použití pevnějších vzpěr vodítek kompenzujících nerovnosti stěn šachty při zdvihu větším než 40 m

 

 

Pro servisní techniky platí následující změny:


• Pro údržbu a servisní prohlídky jsou definovány větší bezpečnostní prostory na střeše kabiny a v prohlubni


• V šachtě musí být zajištěna zvýšená intenzita osvětlení


• Ovládání revizní jízdy v prohlubni zvyšuje bezpečnost pro servisní práce


• Zesílené a vyšší zábradlí na kabině

 


Musíte upravit stávající výtahy ve své budově?


Ne. Nová norma se vztahuje pouze na nově instalované výtahy, tj. na nově stavěné budovy a kompletní výměny výtahů ve stávajících budovách. Výtahy, které jsou již v provozu, nevyžadují žádné úpravy ani jiné změny.

 


Normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 ve zkratce:


• Vydány CEN - Evropským výborem pro normalizaci


• Nahrazují normy ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3


• Norma ČSN EN 81-20 stanovuje předpisy pro konstrukci a montáž výtahů


• Norma ČSN EN 81-50 poskytuje rámec pro přezkoušení a zkoušky výtahových komponent


• Tyto normy jsou v platnosti a od 1. září 2017 jsou povinnéSdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor: VÝTAHY SERVER, koordinuj.cz

Zdroj:  koordinuj.cz | 18.3.2019