Příspěvky do Veřejného fóra 2013

 

13.12.2013 10:41 - Inspektor Trachta
Hele výrobců najdeš na netu určitě hodně (zadej si do Google třeba pojem světelné závory), ale určitě to chceš chceš do výtahu, že? Spoj se s firmou, která vám servisuje výtah a oni ti dají určitě hned několik variant a několik cen. Stejně to tam musí namontovat oni. Dle mého je to ale u výtahu fakt krávovina a jediný funkční bezpečnostní prvek jsou kabinový dveře!

11.12.2013 01:10 - hutor
Dobry den,
v jednom starsim vytahu jsem videl misto kabinovych dveri dodatecne namontovane listy detekujici pripadne priblizeni cestujiciho. Nasleduje zastaveni vytahu.
Vyrobce byl bohuzel jiz necitelny.
Vige prosim nekdo, kdo podobne zarizeni vyrabi? Dekuji.

29.10.2013 10:37 - NEVĚŘTE NOVINÁŘŮM!
Opravdu mně zaujal článek od novinářů z Blesku uveřejněný dnes na tomto serveru, zvláště pak věk usmrceného chlapečka ze slovenského Humenného (1 rok). Jelikož se tato záležitost tady již probírala dříve (viz příspěvky níže) dohledával jsem si tehdy informace i na slovenském výtahy serveru a cituji z článku od Topky.sk: V humenskej nemocnici dnes vyhasol život len 2-ročného chlapčeka. Tak kecá jedna strana s tím věkem? Jsou to novináři našeho nejčtenějšího (bůh nás ochtaňuj) denníku, kteří si řekli, že 2-letý zaujme méně nebo na Slovensku neumějí počítat?

21.10.2013 11:51 - Dodo
Hezky pěkně - tak to bych teda nechtěl vidět, chudák otec!!! Já bych to prioritně viděl na chybný dveřní spínač. Výtah zkrátka nepoznal, že jsou otevřené dveře a normálně odjížděl nahoru zrovna v ten moment co pán zrovna vystupoval. Pán se leknul a jak zatáhl rychle za kočárek dítě vypadlo z kočárku a skutálelo se nešťasně zpět do otevřené šachty po odjíždějícím výtahu. Je to ale možná rozsáhlejší protože si nedovedu představit, že pak někdo po takovémhle neštěstí sjel výtahem ještě úplně dolu nad chlapečka, ale i to je možné - ti ve výtahu nemuseli nic vědět, výtah zvenku tak rychle nevypnete. Pokud to tak bylo, tak teda potěš pánbůh, věc za pár kaček a takové následky. :(

19.10.2013 22:22 - 8
Vo chvíli, keď sa výťah v humenskej poliklinike pohol už v ňom bol len Šimonko v kočíku. Vystrašený otec sa snažil kočík vytiahnuť, no ako sa nahol, chlapček z neho nešťastne vypadol. Zo šiesteho poschodia padal približne 18 metrov. Keď na miesto tragédie prišli hasiči, výťah bol tesne nad telíčkom, keby tam bol dospelý človek, privalí ho. Výťah teda po páde chlapčeka musel klesnúť za ním. Podža prítomných žudí sa s výťahom muselo niečo stať, lebo po tragédii ho počuli jazdiť hore – dole.

19.10.2013 22:16 - 8
já to vidím na manipulaci obsluhy (servis a pod.) s výtahem ze strojovny výtahu při servisních pracích. Protiváha je těžší než klec a pokud by tam byla špatná trakce, tak by klec letěla nahoru a ne dolů

19.10.2013 09:11 - Tomáš xxxx
Dobrý den. Jak se to mohlo stát,že v Humenném na Poliklinice spadlo dítě z kočárku do výtahové šachty a zemřelo na následky pádu.Jak to,že klec výtahu se začala pohybovat?Prosím o odborné vysvětlení.Děkuji za odpovědi.

21.06.2013 11:11 - lubomír průcha (občan)
Pro požárníka : Náš panelák byl postaven v roce 1963 podle jednotného projektu. Například v našem sídlišti je o osmipatrák s výtahem a když porovnám půdorysy, tak nepoznáte rozdíl. Ale netroufám si specifikovat pojem "výtahová šachta". Jedná se pouze o volný prostor, do kterého bude instalována celá konstrukce výtahu nebo o nosnou konstrukci, ve které se bude kabina pohybovat ? Protože, jak jsem již uvedl, ta "díra" tam už je, protože z důvodu úspor na projetku a výstavbě to bylo unifikováno bez ohledu na počtu pater.

Výstavba nového výtahu
Vložil Blanka (bez ověření), 29. Duben 2012 - 8:50 :: Výtahy
Dobrý den, mám dotaz – v našem domě SVJ se provádí výstavba nového výtahu. K výstavbě nebylo dosaženo 100% hlasů, avšak prý to není potřeba. Dále jsem se nechtěla na výstavbě ani finančně podílet, ale to také ostatní spoluvlastníky nezajímalo.Je nějaká možnost, jak se bránit? Stavební povolení bylo vydáno, stavba už je v plném proudu. Nechci stavbu výtahu ukončit, jen se nechci finančně na stavbě podílet a ani do budoucna nechci jakkoliv na provoz a údržbu přispívat. Bydlím v přízemí a tudíž výtah nevyužiji. Předem děkuji za odpověď. Blanka

U výtahu je třeba vyjít z kolaudačního stavu domu a zároveň z obsahu Prohlášení vlastníka budovy. Jestliže výtah nebyl výslovně uveden v kolaudačním rozhodnutí ani v Prohlášení jako společná část domu (společné technické zařízení domu), pak věc je jasná:
Stavba výtahu je pořízením nové věci, neuvedené v kolaudačním souhlasu, v Prohlášení vlastníka ani v kupních smlouvách. Podle rozsudku Nejvyššího soudu 22 Cdo 1470/2002, ze dne 30.6.2003 „nelze nutit podílového spoluvlastníka, aby souhlasil s vytvořením další věci, jež by měla být v jejich spoluvlastnictví.“ Takový postup by byl protiústavní.
Nejde o „modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy^7a) a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu“ ve smyslu § 11 odst. 5 věta druhá ZoVB.
Naopak jde o změnu stavby, kterou se mění vnitřní uspořádání domu (vytvoření výtahové šachty a/nebo změna půdorysu stavby). Je tedy nezbytný souhlas všech podle § 11 odst. 5 věta první ZoVB.
Vlastníky výtahu nejsou všichni vlastníci jednotek, nýbrž jiná osoba nebo osoby. Že stavební úřad porušil zákon, když zahájil stavební řízení bez souhlasu vlastníka stavby nebudu zde rozebírat.
Změna Prohlášení měnící vlastnické poměry je možná pouze se souhlasem všech. Viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. ledna 2001, 22 Cdo 1603/99 a ze dne 30. května 2006, 29 Odo 462/2005, ze dne 24. května 2007, 29 Cdo 48/2007 či ze dne 9. prosince 2009, 29 Cdo 5295/2008. Zejména viz nejnovější usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 406/2010, ze dne 30. 11. 2011.
Pouze vlastníci výtahu se podílejí na financování jeho stavby, na nákladech provozu, údržby a oprav. Tazatelka nemá s těmito výdaji nic společného, dokud nebude do katastru vložena změna Prohlášení, určující výtah jako společné technické zařízené domu.
Pokud snad výtah byl postaven do vlastnictví SVJ – právnické osoby, jde o cizí technické zařízení uvnitř domu, sloužící nikoliv všem obyvatelům domu. Službu „užívání výtahu“ nelze dodatečně vnutit vlastníkovi, který má byt v přízemí. Šlo by o rozpor s dobrými mravy.
Tazatelka rovněž nenese odpovědnost za provozování výtahu, ani za případné škody na majetku a zdraví vzniklé v souvislosti s provozem výtahu.

20.06.2013 14:46 - požárník
pane průcho
máte zřejmě aktivního předsedu společenství, ale dle mého názoru, nemá pan předseda pravdu. Asi bydlí v tom nejvyšším patře a je možné, že má napojení na firmu která dodává výtahy. Ale není to tak jednoduché. Výtah potřebuje taky šachtu, neznám typ domu, ale není jednoduché do domu, kde nikdy šachta a výtah nebyly toto doinstalovávat. Pravda výtah není tak drahý, něco mezi 700 000 až 1 000 000 Kč. Šachta příjde tak na přibližně podobnou částku dle provedení.
Povinnost existence výtahu v domě, byla dle zákona ustanovena až od 5 nadzemního patra. Vzhledem k tomu, že tento pro váš typ budovy zřejmě nebyl projektován v domě výtah, nemůže se jednat v žádném případě o modernizaci.
Prosím, ale nepleťte do této záležitosti ústavvní soud. Vše je v rukách vašeho společenství, které má nějaké stanovy, kterých je nutné se držet a postupovat dle nich.
V našem společenství se měnily balkony. V návrhu bylo na dva balkony vedle sebe podstatně větší. Ze 40 jednotek nesouhlasili s tímto provedení asi tři vlastníci a byl schválen pouze jeden.
Pokud nesouhlasíte s doplněním výtahu do vašeho domu, zřejmě kvůli nepotřebnosti pro vaši osobu a sousedů na patře a také s nezanedbatelnou finanční dotaci na výtah, asi s tím vaše společenství nic nezmůže.

20.06.2013 14:21 - požárník
Nejzákladnějším právem, které však přímo ze zákona nevyčteme, je vlastnické právo k bytové, či nebytové jednotce, které tvoří práva jednotku držet, užívat a právo dispozice s ní. Oproti bytům, které nejsou v „osobním“ vlastnictví, může tak vlastník bytovou jednotku prodat spolu se všemi právy a povinnostmi v rozsahu, v jakém ji anebo např. přenechat jednotku bez problémů do nájmu.
Další práva jsou spojená s faktem, že vlastník jednotky je spoluvlastníkem podílu na společných prostorách domu, příp. i pozemku a členem společenství. Vlastník má tedy právo a povinnost účastnit se správy společných částí domu, právo účastnit se veškeré činnosti společenství, právo volit a být volen do orgánu společenství, právo podílet se na rozhodování shromáždění, právo předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství a právo nahlížet do všech podkladů a listin týkajících se společenství,
jeho činnosti a hospodaření, právo na plnění povinností vůči němu či společenství ze strany ostatních vlastníků jednotek.

Na první schůzi shromáždění, volí orgány společenství, tj. vždy výbor a eventuelně další orgány podle stanov společenství, tedy např. kontrolní komisi. O průběhu schůze musí být pořízen notářský zápis.

Shromáždění se musí konat alespoň jednou ročně a schází se z podnětu výboru nebo vlastníka či vlastníků jednotek, kteří mají minimálně čtvrtinu hlasů.

Aby bylo shromáždění vůbec schopné se usnášet, je třeba, aby byli přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů a zákon zná celkem čtyři způsoby hlasování shromáždění:

1.
k přijetí usnesení o změně obsahu prohlášení vlastníka budovy, o schválení nebo změně stanov, o uzavření zástavní smlouvy o zástavním právu k jednotkám je zapotřebí souhlasu tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů

2.
k přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby, o změně stavby, jakož i o podstatných změnách týkající se společných částí domu je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek

3.
ke zvolení člena výboru nebo pověřeného vlastníka je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech vlastníků

4.v ostatních případech je k přijetí usnesení zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů

20.06.2013 11:56 - Lubomír Průcha (občan)
jsem členem SV a nyní se rozhodlo, že v našem panelovém domě se čtyřmi patry se bude hlasovat o instalaci výtahu, aby nedošlo k nedorozumění, výtah tam nikdy předtím nebyl. Na schůzi náš "nejvyšší" sdělil, že kdo nesouhlasí, tak mu to stejně nepomůže, neboť většina rozhoduje. Naše tři byty v prvním patře tudíž zadotují ostatním výtah. Upozorňuji, že ke vchodu to mám osm schodů. Jedná se prý o modernizaci, nikoliv o novou věc, tudíž podle stanov nemusí souhlasit všichni ( ale platit ano ). Navíc argumentoval tím, že to nestavíme pro nás, ale pro "naše budoucí" a uváděl pro jeho funkčnost časový úsek padesát let. Našel jsem si nálezy ústavního soudu, ale bojím se, že mi to stejně nepomůže. nedivím se, že byty ve vyšších patrech s tím souhlasí, neboť jim to nejen pomůže, ale i zvýší tržní hodnotu bytu. Je totiž velký rozdíl, když prodáváte byt ve čtrvrtém patře bez výtahu nebo s ním. Ale já kdybych chtěl zaplatit v prodejní ceně bytu po kupci náklady na výtah a že bude ještě platit na jeho provoz, tak bych by se mě vysmál. A zde uvádím další argumenty, které byly použity : že až budu chodit o berlích, že za něj budu rád a také až budu stěhovat nábytek, tak také. Mám vyzkoušeno, že snesení jednoho kusu nábytku mi zabere pět minut. Kdy jsem se rozhlédl po bytu, tak minimálně 70 % nábytku by se mi do výtahu nevešlo, tak bych ho musel rozebrat, nacpat do výtahu, sjet výškový rozdíl osm schodů a pak ho zase na novém místě smontovat. Zdá se vám to logické ? Našim "výtahářům" asi ano, když toto používají jako argument. Nevím si rady, neboť proti výtahářské většině nemám šanci, když neuznávají ani Ústavní soud. Poraďte prosím.

18.04.2013 18:20 - 8
pro paní Lenku B
uváděné předpisy NV 14/1999 nahrazeno NV 27/2003 (NV pro nové výtahy prováděcí předpis zák. 22/1997).
NV 170/1997 nahrazeno NV 24/2003 nahrazeno NV 176/2008 NV pro strojní zařízení, prováděcí předpis 22/1997).
pan Tichý má mezery a poučuje. Jedině pokud to výrobce uvede v návodu k výtahu, tak poté je to nutno respektovat

18.04.2013 18:04 - 8
pro Jana Tichého

pane styďte se. obyčejná paní Lenka B (svj) má větší přehled než vy. pokud umíte číst tak
z 27 4002

5 Požadavky na prohlídky výtahů
5.1 Provozní prohlídky
5.1.1 Provozní prohlídky se provádějí u výtahů uvedených do provozu před účinností technického předpisu2)(NV 14/1999 resp. NV 27/2003) jednou za dva týdny v rozsahu podle přílohy D této normy, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Lhůta pro provedení provozní prohlídky může být překročena výjimečně maximálně o jeden týden s tím, že četnost v průběhu kalendářního roku musí být dodržena.

15.04.2013 10:46 - Jan Tichý
Předpokládám, že tuto informaci máte z "vševědoucího" internetu a nikoliv z norem. Tedy provozní prohlídky se provádějí dle ČSN 27 4002 a to u výtahů určených k dopravě osob nebo osob a nákladů jednou za dva týdny, pokud není v návodu k použití stanoveno jinak. U malých nákladních výtahů se provozní prohlídky provádějí jednou za čtyři týdny. Provozní prohlídky provádí dozorce výtahu. Tečka.

12.04.2013 13:33 - Lenka B (SVJ)
Dobrý den, řešíme přesmlouvání smluvního vztahu a též mj. potřebu provozních prohlídek výtahu. Výtah byl uveden do provozu v roce 2004. O provozních prohlídkách hovoří pouze ČSN 27 4007, a podle ní se tato povinnost vztahuje na výtahy uvedené do provozu před účinností nařízení vlády 14/1999 Sb., případně nařízení vlády 170/1997 Sb., (případně nařízení vlády 24/2003). Z toho vyvozuji, že tato povinnost se na nás nevztahuje. Prosím o komentáře, děkuji.

22.03.2013 19:14 - Jan Werner (SVJ Markova)
Ne pane Lubo nelhal jsem pokud máte zájem o prohlídku výtahů v našem domě kontaktujte mě na mém e-mailu Jan-Werner@seznam.cz rád Vám ukážu výtahy i kamerový systém a jeho využití v našem domě už nám skutečně několikrát pomohlo dohledat vyníka škodné události na majetku našeho SVJ. Spíš jsem se chtěl omluvit panu Přeučilovi jelikož mi nedošlo k jakým praktikám může sloužit jednoduché forum tímto se Vám omlouvám.

22.03.2013 10:34 - VÝTAHY SERVER (Tomáš Přeučil)
Bohužel si netroufáme to takto formulovat. Nadávat je vždy lehčí (viz i ostatní fóra v ČR) a udělat pro pochválení nějaké firmy tolik dalších kroků může být pro někoho i nad jeho síly. Nutnost ověření pisatele, kterou však požadujeme i při kritice určité firmy, je však nutná (viz náš předchozí příspěvek).

21.03.2013 18:06 - lubin m
Asi Werner kecal bo ne??????????????

11.03.2013 10:46 - VÝTAHY SERVER (Tomáš Přeučil)
PRO: p.Werner (SVJ Markova)
Vážený pane Wernere, název firmy ve vašem příspěvku jsme opět odstranili. Určitě je pochopitelné, že pokud není prokazatelná skutečnost, že firmu nechválí například její marketingový ředitel, ale skutečně zákazník vycházíme samozřejmě z možnosti první. Rozumíme, že pokud jste opravdu spokojený zákazník této firmy, chcete ji veřejně pochválit, ale jistě je pochopitelné i to, že nemáme zájem naše veřejné fórum přenechat nekalým marketingovým aktivitám jednotlivých výtahářských firem (alias smyšleným SVJ a jménům). Pokud nám zašlete e-mailem bližší ověřitelné údaje o vás a SVJ, veškeré vaše příspěvky vrátíme obratem do původní podoby.

10.03.2013 17:03 - Jan Werner (SVJ Markova)
No tak to se stavte podívat jak vypadá výtah po tolika letech když je dozorován kamerou a bydlí ve vchodě slušní lidé.

10.03.2013 16:14 - 8
to werner
to ovšem není nic ke chlubení

09.03.2013 13:52 - Jan Werner (SVJ Markova)
Jelikož cenzor údaje smazal tak musím doplnit že výtah máme od firmy ...... (odstraněna neplacená reklama)

09.03.2013 12:15 - požárník
Požární bezpečnost stavby je jedním ze základních požadavků kladených na stavbu, respektive na její provedení. Pod pojmem „požární bezpečnost stavby“ je nutné zahrnout soubor faktorů, jejichž výsledkem je bezpečnost osob, a dále provedení stavebních konstrukcí včetně technických a technologických zařízení objektu po dobu určenou v závislosti na požárním riziku.

Velice často se stáváme svědky požárů jak v nově zřizovaných objektech, tak převážně i v bytových objektech, které byly realizovány v minulosti. Často slýchávaný argument “Tady hořet nikdy nebude!“ je bohužel jenom fráze, která rozhodně není pravdivá. Bohužel v posledních letech bylo v ČR při požárech v objektech pro bydlení usmrceno velký počet osob. U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob. Jiná statistika uvádí, že v České republice zemře následkem požáru kolem pěti lidí měsíčně!
Tato skutečnost by měla být varováním před podceňováním požární ochrany v objektech bytových domů. Situace by přitom mohla být mnohem lepší, pokud by byla dodržena alespoň základní stavebně technická opatření požární bezpečnosti, které jsou součástí probíhající regenerace bytových domů.
Je nutné si uvědomit, že špatný technický stav objektů, převážně u kterých výstavba probíhala v minulých dobách podle současných předpisů, právě představuje velké skryté riziko požáru
Únikové cesty
Tyto společné prostory jsou v některých případech částečně zastavěny vybavením, které se tzv. do bytové jednotky nevešlo a tím je zmenšena vlastní úniková cesta a tím i umístěn případný zdroj hoření (požární zatížení). Ve snaze zabránění kriminality a ochranu osobních věcí uvnitř objektu, se velice často vstupní dveře opatřují zevnitř zabezpečovacím systémem (mříže, koule, apod.). Právě tento systém nám případě požáru brání rychlou evakuaci osob.
Základní požadavky na zajištění požární bezpečnosti bytových domů, které musí v případě požáru stavební objekt splňovat:
umožnit bezpečnou evakuaci osob z objektu
Úniková cesta musí mít zajištěno předepsané odvětrání – jedná se zejména o schodiště bez oken, na schodišti s okny musí být umožněno jejich otevírání. Úniková cesta musí být oddělena od ostatních prostor požárními dveřmi, které by měly být instalovány do jednotlivých bytů a do prostor domovního vybavení. Vybavení únikové cesty nouzovým osvětlením a fotoluminiscenčním značením. V objektech o 7-mi a více NP musí být úniková cesta provedena jako chráněná ÚC. Kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken, dveří a madel zábradlí se v chráněné únikové cestě nesmí nacházet žádné požární zatížení (např. vestavěný dřevěný nábytek, zařizovací předměty, dřevěné obklady stěn, apod.). Podlahové krytiny z hořlavých hmot nesmí vykazovat index šíření plamene větší než 100 mm/ min (se sníženou hořlavostí). V chráněné únikové cestě rovněž nesmí být umístěny žádné volně vedené rozvody hořlavých látek nebo jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot a žádné volně vedené elektrické rozvody.

09.03.2013 12:09 - požárník
pro Vaněk

Základní zásadou požární bezpečnosti staveb (tj. norem řady ČSN 73 08 ..) je dělení objektu do požárních úseků. Ty (pokud jsou správně navrženy a hlavně provedeny) zabraňují přenesení požáru z jednoho požárního úseku do druhého. Nezabraňují však rozšíření zplodin požáru, uvolňovaných při požáru, po celém objektu. Že tyto plyny jsou smrtelně jedovaté, je asi zbytečné zmiňovat. Praxe ukazuje, že drtivá většina usmrcených osob při požáru nezemřela v důsledku přímého působení ohně (plamene), ale jsou udušeny jedovatými zplodinami, vznikajícími při požáru.
Z hlediska ochrany osob před působením požáru a hlavně před působením plynů a kouře se zřizují v objektu tzv. chráněné únikové cesty (dále jen CHÚC). CHÚC jsou děleny podle kvality provedení do tří typů - A, B, C. Všechny typy CHÚC musí tvořit samostatný požární úsek, musí být od ostatních požárních úseků oddělen požárními uzávěry typu EI se samozavírači (s vyjímkou, kdy sousední požární úsek nebo místnost je bez požárního rizika, případně kdy se výpočtem na mezní hodnotu sálání tepla prokáže, že postačí požární uzávěr typu EW) se samozavírači a musí být odpovídajícím způsobem odvětrány. V CHÚC se nesmí vyskytovat jakékoliv požární zatížení (hořlavé věci či hmoty) s vyjímkou hořlavých oken, dveří, podlah s indexem šíření plamene is < 0, hořlavých madel u zábradlí a s vyjímkou hořlavého zatížení v prostoru vrátnice (pokud je součástí CHÚC) - ČSN 73 0802, čl. 9.3.3 a 8.14.5. V ostatních případech se nesmí v CHÚC vyskytovat jakékoliv požární zatížení.
V praxi se však velice často stává, že v prostoru CHÚC prochází například el. kabely bez snížené hořlavosti. Při požáru by hrozilo, že by přímo v CHÚC uvolňovaly smrtelně jedovaté plyny a kouře a zabraňovaly by tím, aby CHÚC sloužila k co nejbezpečnějšímu úniku osob v případě požáru objektu. Proto nesmí být v CHÚC volně vedeny a musí se provést jedno z následujících opatření

08.03.2013 09:05 - Martin Vaněk
Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat jestli výtahářské normy (případně nějaké protipožární) hovoří o tom co smí být v místnosti, která není strojovnou výtahu, ale je jedinou cestou k ní? Máme tam nábytek a správce budovy se na nás obrátil ať ho odstraníme. Předpokládám, že bude existovat nějaká formulace ohledně toho, že musí být umožněn přístup - to je - ale že by nějaká vyhláška/norma řešila co tam smí být za materiál, případně, že tam nesmí být vůbec nic se mi moc nezdá.

Předem děkuji za odpověď

28.02.2013 07:26 - Jan Werner (SVJ Markova)
Tak naše SVJ má opačnou zkušenost v našem domě je výtah od nejmenované nadnárodní společnosti již dvanáctým rokem(kompletní výměna v roce 2001) a kromě praskajících zářivek drobného vandalismu(škrábance po kabině) nemáme problém. A cena servisu je jen o tom jak si ji nasmlouváte proti původní ceně nabídnuté jsme jednáním ušětřili cca 30% z původní ceny servisu tím že máme dlouhodobější smlouvu. Při výběrovém řízení mě překvapilo že tuzemští výrobci místo aby předkládali přednosti svých výtahů a ukázali že umí vyrobit konkurence schopný výrobek místo toho jen hledali chyby v nabídkách velkých firem a pomlouvali jejich výrobky a ceny a ceny servisu. A to věřím že některé tuzemské firmy výrobky dobré mají ale odradilo nás jednání jejich obchodních zástupců.Další věc je také to jak se lidi k výtahu chovají ale to je kapitola kterou nemá cenu tu psát ...(kamerový systém nás už párkrát zachránil)

27.02.2013 00:15 - technik
Tak s ryze českou malou firmou(záruka) to bude o fós dražší,než s třeba s naoko levnější nadnárodní,nakonec podstatně dražší.cca co 5 let servis+25procent ceny díla (výtahu)za origo 15let technologicky staré díly.Jako od HP.

25.02.2013 18:48 - Tomáš Kořen (není)
Dobrý den,
chci se jen poptat v jakém rozmezí se zhruba může pohybovat cena nového výtahu do staršího bytového domu kde výtah nebyl, nicméně prostor u schodiště poměrně dostačující, pro nosnost kolem 250kg s přízemým a 4 nadzemními patry?
Děkuji za odhady.

23.02.2013 10:36 - Jozef Repiský
Zdravím Výťahátov. Nenašiel by sa tu niekto, kto by ma zasvetil do Riadenia OTIS. Resp. do vládania prístroja GECB. Montujem totiž OTIS výťahy a mám sa začať zaoberať spúšťaním do prevádzky a hžadanie závad. Problem je v tom, že nemám skade zohnať informácie a návody by som našiel len v nemčine. Potrbujem niekoho, kto by mi odpovedal na jednoduché otázky... Vlastne potrebujem učiteža :-), Pretože z neba nikto učený nespadol :-(

21.02.2013 22:24 - Jan Tleskač
pro elevatorkinga: hm ono to s tím kartelem není jen hloupost...
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0199:CS:HTML

18.02.2013 11:08 - elevatorking
Ale já s tím nezačal. Informace o dalekosáhlém spiknutí 3 všemocných nadnárodních výtahářských korporací proti stovkám bezbranných českých výtahářských firem a tisícům majitelům českých výtahů jsi tady odhalil ty! Chtěl jsem tomu "jen dát fazóóónu". Prostě něco jako Šifra mistra Leonarda. :))) OK už držím pusu.

16.02.2013 08:20 - 8
nech se léčit elev.... v šaškárně, tiše seď v rohu a čum s otevřenou pusou, když se tady dospělí baví, meleš nesmysly

15.02.2013 10:43 - elevatorking
Člověk se až diví co všechno se zde neodkryje. Taky přidám něco: "Mluvčí unie jsou členy tajné spiklenecké organizace Iluminátů, která řídí svět a celé to pak zastřešuje.... Jan Tleskač"!

15.02.2013 03:52 - 8
Poslanec za ODS Úlehla ve čtvrtek v rozhovoru pro Právo přiznal, že jeho kontroverzní pozměňovací návrh k novele zákona o odpadech, který by dále zvýhodnil provozovatele solárních elektráren, převzal právě od nich. „Kolegové si myslí, že to byl můj návrh, ale přistálo mi to na stole od Asociace českých provozovatelů solárních elektráren,“ řekl. „Nikdy jsem nelobboval pro fotovoltaické elektrárny, nikdy jsem se nepodílel na žádné aktivitě, která by s tím souvisela.

Kde je napsáno, že obdobně si neprosazují své zájmy nadnárodní níže jmenované firmy zastoupené UVP, který jasně prosazuje zájmy velkých firem a ostatní firmy a živnostníci v tomto seskupení jsou pouze statující křoví, bez nároku na to, aniž by z toho něco pro ně dobré bylo prosazeno a sbírají jen to co těm velkým společnostem odpadne od úst (článek55)!

14.02.2013 15:35 - 8
pro 55

koukám, že jsi na to přišel. KARTEL velký jako EU! Myslím, že by si na to měli posvítit páni na Úřadě pro hopodářskou soutěž, Inspekce práce a ČOI, protože to vypadá na domluvu! Ceny za servis začínají být přinejmenší nemravné a zajímavé je, že to dávají tyto firmy okolo stejné sumy

12.02.2013 21:01 - 55
Pro:8
Rozumím ti ve všem, co tady píšeš. Chystám se celou historii toho, co se zde již přes 20 let děje popsat, ale není to vůbec jednoduché, protože to má příliš široký záběr. Pro začátek jen uvedu, že Česká asociace výrobců výtahů, která vznikla dříve než ČSVT byla tvořena firmami Kone, Otis, Schindler a tuším Thyssen a ta měla velký vliv na tvorbu českých výtahových norem. To je podle mě důvod, proč se tak o jednání s později vzniklou UVP, tvořenou ČAVV a ČSVT vyjadřoval gen. inspektor ČÚIP. ,,Musíme být při jednání s UVP velmi opatrní''.
Kdo to asi byl, kdo dostal svého času vysokou pokutu, tu nejvyšší v té době za zneužívání trhu s výtahy v EÚ?
Vidím to tak, že dobrý zákon by hodně vyřešil, (ten, který pořád platí, je v hodně věcech v nesouladu se současnými trendy).

05.02.2013 11:44 - VÝTAHY SERVER (Tomáš Přeučil)
PRO: 8
S vaší výzvou k odhalení nekalých praktik výtahářských firem musíme rozhodně souhlasit. VÝTAHY SERVER tu vždy byl a bude i proto, aby poskytl prostor majitelům výtahů pro vzájemnou komunikaci i možnost ověřit si zda to co po nich požaduje servisní firma je skutečně oprávněné. Zkrátka, jak výstižně uvádíte, aby se nestali jejich vězněm.

UVP se i tentokráte zastanu. UVP totiž vznikla sloučením těch vámi uváděných velkých firem ale i ostatních (tedy podle vaší terminologie - malých) firem. Konkrétně České asociace výrobců výtahů s Českým sdružením pro výtahovou techniku. Sdružení podnikatelů v jednom oboru není ničím mimořádným a tak v ČR i v ostatních státech působí jak asociace starožitníků nebo pojišťoven, tak i například asociace řezníků. UVP, podobně jako ostatní asociace, tak zcela oficiálně prezentují své cíle, které najdete i na VÝTAHY SERVERU v sekci UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU (kde je mimochodem uveden i odkaz na kompletní seznam členů - velkých i malých).

Nekonečný spor výtahářů (ti jak uvádíte chtějí pochopitelně zisk, ale například i to, aby nás i naše děti výtahy vozily bezpečně) s majiteli výtahů (těm se jedná především o šetření nákladů) je tak jistě pochopitelný (v sekci články prokazatelně dáváme prostor oběma stranám!), ale nebylo by ideálem, kdyby například v ČR existoval zákon, který by vše stanovil zcela jednoznačně? :o)

04.02.2013 17:00 - 8
dobře,
obracím se na ostatní sledovatele tohoto servru, a vyzývám je k tomu, aby nám zde napsali své zkušenosti s firmami zabývajícími se rekonstrukcemi, modernizacemi a servisem výtahů. Zkušenostmi s činností firem, systemu provádění těchto činností a finanční stránky servisu revizí a zkoušek před výměnou výtahu a a cenou po výměně výtahy za nový a kvalitu provedení. Zákazník se stává vězněm společnosti, která namontuje nový výtah(často v pochybné kvalitě) a nemá prakticky možnost přejít k jiné firmě.

Dobře, ale v UVP nikdo nikoho nevolí. Odpověď 2. mne jasně utvrdila, že nejste nestranný pozorovatel, ale podporovatel UVP, jasně jste se k tomu přiznal. Tak jsou zbytečné projevy o vaší nestrannosti včetně o vašich neznalostech problémů.
Co se týká odpovědi 1, nikoho neurážím, pravdou totiž nikoho nemohu urazit, spíše očekávám reakci. Příklad s s např. mobilním operátorem se vám ovšem taky moc nepovedl. To jsou společnosti, které jsou zakládány za účelem zisku. Sice se mi jejich činnosti taky nelíbí, ceny se mi taky nelíbí, ale jde o podnikatelskou činnost a má to řešit ČTÚ.
U UVP založí asi skupina osob, která se sama zvolí do vedení na základě podpory velkých firem, ne to ne za účelem zisku, ale za účelem "podpory výtahového průmyslu.
Jinak na starém automobilu, co by veterán, nemusí být pásy a na našich sídlištích a obytných domech, továrnách jsou v provozu veteráni. Tím ovšem nechci říci, že odmítam výměnu starých výtahů za nové.

04.02.2013 12:25 - 8
být u výtahářské firmy
a montovat nebo opravovat výtahy vlstníma rukama a rozumět tomu, to je taky rozdíl

04.02.2013 10:10 - VÝTAHY SERVER (Tomáš Přeučil)
PRO: 8
A je to tu opět. Na jedné straně anonym, který nerespektuje ani základní pravidla fóra, píšící si cokoliv co uzná za vhodné a na druhé národní výtahářský server, který by veřejně napsat nesmysl asi neměl. Když příspěvek od 8 odmažeme jako neseriózní - budeme označeni za cenzory, když ho budeme ignorovat - za tichý souhlas a když odpovíme - získáme nejspíše další prostoduché odpovědi. Tak co si vybrat, že? :o)))

Zkusím tedy dle nejlepšího svědomí odpovědět a třeba se vše změní na rozumnou (nedejbože dokonce přínosnou) diskusi. Tedy postupně:

1. Obsah PRVNÍHO PŘÍSPĚVKU 8 je vlastně jen urážka zástupců Unie a není na co odpovídat. Možná snad, že Unie není společnost, pro nečleny není podstatné kdo ji vede (vy se snad zajímáte například o jméno ředitele svého mobilního operátora a požadujete aby bylo uvedeno na jejich www stránkách?) a pokud se třeba 100 podnikatelů (v případě Unie - firem) sdruží do cechu a zvolí své mluvčí (logicky - ne laiky), lze vcelku předpokládat, že budou kopat jen za ně a nikoho jiného. K poslední větě lze poté podoktnout pouze to, že by vám ji zástupci Unie určitě i podepsali, ale problém je opravdu jinde. Zatímco u aut, vozících lidi (mimochodem také jsou v soukromém vlastnictví!) nikoho nepřekvapuje, že potažmo stát stanoví technickou prohlídku jako povinnou, tak u výtahů (které vozí lidi také) nic takového neexistuje.

2. Příspěvek DRUHÝ a TŘETÍ pro změnu útočí na mou osobu. Zde to bude asi jednodušší. Ne nejsem jen teoretik, téměř 8 let jsem pracoval u jedné výtahářské firmy. Výtahy Server musí vždy zůstat nestranný, takže pokud se podíváte na oficialně dostupný seznam členů Unie, tak tam provozovatele serveru, společnost NetDesign s.r.o., nenajdete. Dále snad již jen, že nerozumím proč o mně píšete jako o podporovateli Unie? Spíše bych očekával reakci Unie ve znění - PROČ nesmyslné reportáže typu STARÉ VÝTAHY JSOU PŘI SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÉ vůbec zobrazujeme. A tak to asi má být, jako nezávislé médium asi máme štvát všechny. Na závěr ale musím dodat, že vzhledem ke znalosti problému, budu osobně vždy stát na straně Unie. Zbytek vašich informací pak asi nedokážu dobře zařadit, proč by nové výtahy potřebovali rekonstrukci? Proč by si majitel výtahu neměl zvolit výběrovým řízením (nejlépe přez náš server :o) jinou firmu namísto nadávek na cenu a proč by pak například osobně neměl dohlížet na postup a rozsah prací, za které si platí. Nedělám si iluze, že všechny výtahářské firmy vždy jednají poctivě, ale mnohdy to jsou spíše její pracovníci a tak urážet celou firmu mi přijde jako nefér (název firmy ve vašem příspěvku byl, jako anonymní pomluva, odstraněn).

03.02.2013 23:34 - 8
Výtahy server pane Přeučile jste taky jenom teoretik? Anebo o výtazích něco víte? Nebo jste jen hlasatel a podporovatel článků Unie výtahového průmyslu?
Vždyť i nové výtahy postavené mnohými firmami nestojí za nic a jsou nebezpečné po rekonstrukci.
A ty ceny, které nasadily jednotlivé firmy na servisní služby ať už po výměně výtahu za nový nebo za běžný servis na starých výtazích jsou už téměř nemorální. Např. firma (název odstraněn) kašle na předpisy a běžná OP je prováděna nekvalitně za co nejkratší čas tj-9-15 min. Co vy na to?

03.02.2013 23:24 - 8
reakce na server
pane přeučile jste taky jenom teoretik a nebo o výtazích snad i něco víte? nebo jste také člen Unie výtahového průmyslu a umíte jenom papouškovat jejich názory?

03.02.2013 22:01 - 8
Zdravím největší žáby na prameni, lobisty z Unie výtahového průmyslu. Jak si mastíte kapsy neodbornými znalostmi, a tlučete klíny státu do palic? Kolik jste páni vedoucí asi postavili výtahů svýma rukama? Nebo jste jen teoretici?
Hlavně když se na vás všichni skládají.
Vždyť se ani nedovím na vašich web stránkách kdo tuto společnost vede, kdo se schovává za všechny ty firmy, které jsou tam uvedeny jako členové. Vedení Unie - to jsou snad volení zástupci ze všech firem? Anebo jsou to vykukové, kteří objevili zlaté tele a využívají k svému výdělku finanční příspěvky z členských firem?
Myslím si, že pan Hahn z SUIP má vcelku pravdu.
Pokud je zde soukromé vlastnicví, tak odpovědný za svoje zařízení je majitel a státu natož Unii výtahového průmyslu je po tom vcelku...

29.01.2013 22:34 - technik
Specielně ten samý model výtahu z reportáže,ale s klecovými ručními dveřmi a drátosklovými celovýpňovými šachetními dveřmi tvořenými ze dvou skel,je dle mého názoru vyloženě nebezpečný.Osobně jsem zažil situaci,kdy uvíznutá osoba rozbila výplň dveří a vylezla ven.Kdyby v ten samý okamžik někdo po odlehčení podlahy výtah přivolal,ten se z nějakého důvodu rozjel(dočasná závada např. vadný kontakt stykače),zcela jistě by došlo ke smrtelnému zranění.Spíš bych to rozdělil na tři skupiny-relativně bezpečné s riziky ,při správném užívání a servisu/nebezpečné/vyloženě nebezpečné vraky za horizontem životnosti.

28.01.2013 14:48 - VÝTAHY SERVER (Tomáš Přeučil)
Náš VÝTAHY SERVER nedávno, v sekci ČLÁNKY NA TÉMA VÝTAHY, přinesl informaci o reportáži ČESKÉ TELEVIZE s poněkud odvážným názvem STARÉ VÝTAHY JSOU PŘI SPRÁVNÉM POUŽÍVÁNÍ BEZPEČNÉ, TVRDÍ INSPEKTOŘI. Nyní je možné si v této sekci přečíst i oficiální vyjádření UNIE VÝTAHOVÉHO PRŮMYSLU na tuto reportáž. Pokud jste ještě oba články nečetli, vřele doporučujeme.

A co vy? Patříte spíše k těm co, pokud použijeme přirovnání, starý automobil bez bezpečnostních pásů vyměníte za nový, odpovídající současnému pojetí bezpečnosti nebo je dle vašeho názoru nálepka na palubní desce POZOR NEJEZDI RYCHLE NEMÁŠ PÁSY zcela dostačujícím bezpečnostním opatřením? Napište nám váš názor.