Příspěvky do Veřejného fóra 2005


01.12.2003 08:19 - Výtahy Server (Luděk Řezáč)
Pro: p. Holý
Doporučujeme Vám přečíst si otázku pí. Veroniky K. ze dne 12.08.2003 10:12 a naši odpověď ze dne 18.08.2003 10:59.

29.11.2003 13:08 - Ladislav Holý
Bydlím v přízemí panelového domu,je nutné se podílet na výměně výtahu který nepoužívám.

10.11.2003 20:07 - Jan Pražák
Děkuji jak p.Vaňkovi - za zcela fundovanou odpověď , tak lidem skrytým za "Výtahy server".
Již se činí kroky k úplné legalizaci tohoto systému - spolupracuje výtahařská firma s firmou, která kamery montovala. Není to zas tak nepřekonatelný problém, jak se zprvu zdálo a v zásadě jde zejména o pochopení jednoho ze stavebních

kamenů naší těžce budované demokracie, že každý má právo na ochranu jak své osobnosti (a soukromí), tak svého majetku. A jestliže se majitelé bytů rozhodli, že si budou svůj dům a jeho vybavení chránit, mají na to bytostné právo (stejně

jako supermarkety, banky, veřejná prostranství v majetku obcí a měst "šmírovaná" mnohem lepšími kamerami) .
Bohužel v mnoha (nejen výtahařských) normách chybí výslovné formulace, že ke každému zařízení může patřit též jeho OCHRANA a je na našich normotvůrcích, aby tak rychle učinili a aby dodatečné snahy na zabezpečení "vyhrazených

technických zařízení" nebyly nočním bludištěm v zákoutích našich norem a paragrafů (a posuzování , co stojí výš a co níž). Nebo i tito lidé mají zájem, aby se více než 50% nákladů za údržbu výtahů utratilo na sanaci vandalských škod na

nich(tlačítkové sady, madla, světla,lidové malby na stěnách,...)?? Vůbec nejlepší by bylo, kdyby tyto systémy nabízely samy výtahařské firmy, co vy na to!?

08.11.2003 12:09 - Výtahy Server
Trochu jiný pohled na dotaz pana Pražáka - KAMERY VE VÝTAHU - má servisní firma PRÁVO..... ? 
Děkujeme velice za odpověď panu Vaňkovi, který vysvětlil pohled na problém ze strany oficiální. Nedá nám to ale nepřidat ještě náš nestranný a vcelku jednoduchý pohled.
Váš dům si vybral jakousi servisní firmu, která KAŽDOU svou revizí musí PÍSEMNĚ !!! prohlásit - výtah nejen, že splňuje stoh nařízení jménem normy, ale HLAVNĚ - je schopen dalšího provozu bez toho, aby ublížil Vám, Vašim sousedům nebo

DĚTEM v domě!!! Troufáme si říci, že zodpovědnost a její případné dopady je vcelku jasná...
Má právo? Ano, když jste si ji SMLUVNĚ POVĚŘILI má (viz odpověď pana Vaňka) zrovna tak, jako Váš dům má právo hledat novou servisní firmu tak dlouho až najde tu takzvaně SPRÁVNOU, ochotnou napsat do revize: KAMERA (nám) NEVADÍ...
Je opravdu toto vaším cílem? A co když se jednoho dne............

03.11.2003 22:02 - Martin Chvojka (Chvojka Martin - MCH)
Pro Aloise Nováka:
rekonstrukci stávajících šachetních dveří provádíme. Jde o výměnu jejich zámků (dveřních uzávěrek), spínačů, skleněných výplní a o výměnu, příp. doplnění zavíracího mechanismu. Dveře potom splňují současné ČSN. Rekonstrukce ale nelze

provádět u všech typů dveří, někde je to technicky nemožné, někde (např. u dveří s dřevěnými křídly) by po rekonstrukci dveře dále neodpovídaly současným ČSN.

30.10.2003 08:22 - Internet & Výtahy Server
Příspěvek CENZOR byl odstraněn!
Není neslušné mít jiné názory. Je neslušné se pod ně nepodepsat!

22.10.2003 07:14 - Václav Vaněk
Názor na dotaz Jana Pražáka - kamery ve výtazích.
Začnu tím, že dotaz p.Pražáka je málo konkrétní.Pro jednoznačnou odpověď chybí např. - staří výtahu,kde je kamerový systém umístěn v kleci - v interieru, či za ním "zvenku", kudy je tažen kabel ke kameře - kam je tento kabel tažen

dále, je něco z tohoto systému ve strojovně, existuje prohlášení o shodě na tento systém,co elektromagnetická kompatibilita, co technická dokumentace výtahu atd - výčet otázek není vyčerpávající.
Nicméně:
V extremní poloze - norma ČSN 27 4300 z 10.11.1976 /účinnost od 1.1.1981/ ve svém čl. 4 uvádí:
"Ve výtahové šachtě nesmí být žádné jiné zařízení, které nepatří k výtahu / např. jiné elektrické nebo telefonní vedení,plynové,parní nebo vodovodní potrubí atd,/; vyjimku tvoří automatické hlásiče požáru a osvětlení šachty"
ČSN EN 81 - 1 z 1993 a další -v čl. 5.8 a potažmo čl. 6.1.2.3 uvádí že nesmí být ..
5.8. Cizí zařízení v šachtě
Šachta slouží výlučně pro provoz výtahu.Zařízení (elektrická vedení,potrubí,příp. jiné části), které nepatří k výtahu, nesmí být v šachtě výtahu.(Dovolují se zařízení k vytápění šachty s výjimkou teplovodního a parního topení, avšak

obslužné a regulační zařízení musí být mimo šachtu).

6.1.2.3 -Strojovny a prostory pro kladky a oddělené prostory podle čl.6.1.2.2 se nesmějí použít k jinému účelu než pro výtah.Nesmějí v nich být umístěna ani cizí vedení ani jiné díly nepatřící k výtahu. V těchto prostorách smějí být

umístěna tato zařízení: a)xx b)xx c)xxx - nic z vyjmenovaného neumožňuje tam dát vedení pro kamerový systém."
To je část odpovědi z pohledu technického.Já ale vidím ještě další problém a ten je v rovině právní - tedy v tomto případě jde např.o využití Ústavy - a Listiny základních práv a svobod - kde v ní je uvedeno:
"Čl.7 - (1) - Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.Omezena může být jen v případech stanovených zákonem. Dále Čl.10 (2) - Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života. Konec citátů".
Instalací tohoto systému by nejenom mohly být "šmírovány osoby" v kleci, zajisté i vandalové, nicméně i spořádaní občané, ale dala by se vytvářet databáze návštěvníků atd.
Celou situaci a "potřebu" instalovat takovéto zařízení bych uměl zhodnotit a poradit co s tím, ale to není součástí tohoto názoru, to už by byla služba.
Václav Vaněk, soudní znalec u oboru výtahy, pohyblivé schody a chodníky.

08.10.2003 19:22 - Jan Pražák
V našem domě jsme si nechali instalovat kamerový systém (barevné kamery i se zvukem s možností jejich sledování ve společné TV anténě) mimo jiné též do výtahové kabiny.
Firma, která provádí údržbu výtahu, nám však hrozí, že tyto kamery musíme zdemontovat, jinak budou muset provoz výtahů zastavit.
Mají na to právo? Jaká bezpečnostní rizika přináší instalovaná kamera pro provoz výtahu, že by se musel zastavit? Díky za odpověď, Jan Pražák

17.09.2003 13:00 - A. Novák
Dobrý den. Naše společnost spravuje množství objektů, ve kterých jsou instalovány výtahy vyrobené v rozmezí let cca 1960 až 1980. Zejména ty starší vykazují vysokou poruchovost, přestože mají pravidelný a dle našeho názoru i kvalitní

servis. Nejvíce opotřebované výtahy také necháváme modernizovat. Firmy, se kterými spolupracujeme provádějí modernizace různého rozsahu, dle potřeby. někdy také vyměňují i dveře na jednotlivých podlažích. Ale výměnu provádějí včetně

rámu, tzn. včetně hlučných, prašných a zkrátka "špinavých" stavebních prací. Bylo by možné měnit pouze dveřní křídla (včetně závěrky a dalších prvků dle evropských norem) do stávajícího rámu? Bylo nám našimi dodavateli řečeno, že rámů

a dveří je mnoho typů, výměna by byla drahá apod. tzn. že nadále se dveře vyměňují "stavební" technologií. Provádí to některá firma v tomto oboru jinak prosím? Děkuji předem za odpovědi, Alois Novák

04.09.2003 11:57 - Internet & Výtahy Server
Normy v EU primo provoz takovychto zarizeni nezakazuji. Jelikoz se ale jedna o nebezpecna zarizeni, jsou na nich vypracovany analyzy provoznich rizik a je pak na provozovateli jak s temito vaznymi body nalozi. Dulezitym faktem je take, že v CR jiz nejsou nahradni dily.
Naprosta vetsina firem tedy vsem provozovatelum starych paternosteru nabizi spise nove klasicke vytahove zarizeni (i v ohledu na mnozstvi zpotrebovane el. energie pri provozu).

31.08.2003 19:08 - Ing Petr Hrubý (Eurotender)
Prosím o odborné vyjádření (příp. dle jaké normy či směrnice ) zda výtahy "pater noster" vstupem do EU budou povinně vyřazovány a nahrazovány kabinovými. Děkuji.

25.08.2003 08:17 - Internet & Výtahy Server
To je bohužel otázka spíše pro sdružení na ochranu nájemníků - www.son.cz

21.08.2003 13:38 - Veronika K.
Děkuji Vám za odpověď, přesto, že jsem očekávala odpověď podepřenou o fakta či citace. Samozřejmě vím, že nějakou částkou přispět musím, ale pokud ostatní platí příspěvek na opravu výtahu 7,- Kč a já z přízemního bytu pouze 2,- Kč,

myslela jsem, že na základě takovéhoto principu se bude postupovat i při rozúčtování částky za opravu. Je mi jasné, že na opravě střechy se musí podílet všichni a takto jsem přispěla i já, jako např. i při zateplení našeho domu, přesto,

že zateplen je až od prvního patra. Nechci se vyhýbat placení, jen jsem myslela, že existuje nějaký předpis či podobně, který toto řeší.


18.08.2003 10:59 - Internet & Výtahy Server
Jako odpověď použijeme vymyšlenou "demo" otázku:
"Bydlím v panelovém domě ve druhém patře. Sousedům v posledním 12 patře zatéká střechou do bytu. Musím se podílet na opravě střechy, když k NÁM nezatéká?"
Jinak samozřejmě záleží na Vaší dohodě s ostatními najemníky...

12.08.2003 10:12 - Veronika K.
Dotaz: Bydlím v panelovém domě v přízemí. Je nutné podílet se při výměně výtahu celou částkou, když výtah nepoužívám?

02.07.2003 12:04 - Internet & Výtahy Server
Pro p.KOSTKU:
Vážený pane toto je veřejné fórum výtahářů a předpokládá se, že pokud adresujete dotaz do fóra (a ne nám na nasi e-mailovou adresu nebo telefon), očekáváte odpověď ze strany ostatních výtahářů a ne od nás.
Jinak vaše otázka se dá vyložit několika způsoby. Zajímají Vás "Osnovy revizních techniků" nebo "Podklady pro oprávnění"? Odpověď naleznete na stránkách ITI Praha - www.iti.cz v sekci Dokumenty. Zajímají vás "Normy pro výtahy"?

Více v naší sekci pojmenované výstižně NORMY...

01.07.2003 10:09 - Jiří Kostka
Vidím žě jste mi hodně pomohli,na co teda tento server provozujete když nejste schopni ani odpovědět.S pozdravem Jiří Kostka Bruntál

26.06.2003 07:59 - Jiří Kostka
Prosím Vás zda-li mi můžete říct jaké jsou potřeba normy pro revizního technika výtahů.Zvláště z kterého roku jsou,kdy byly vydány atd.Předem Vám mnohokrát děkuji.

27.05.2003 13:52 - Václav Vlček
Prosím o sdělení, jaký je předpis na vybavení výtahu telefonem či jiných komunikačním zařízením pro případ závady výtahu. Díky! V.V.

27.05.2003 09:27 - Miloslav Vomočil (Český normalizační institut)
Vzhledem k tomu, že se stále objevují obdobné dotazy, které se týkají vztahu starších výtahů (již uvedených do provozu) a ČSN EN 81, pokusím se tento problém v kostce vysvětlit:

1. Není pravda, že jsou na starší výtahy uplatňovány normou ČSN 27 4007 nové konstrukční normy ČSN EN 81-1,2.
2. Majitel/provozovatel výtahu má povinnost předcházet možným škodám podle obecně závazných právních předpisů. Mimo jiné to provádí i tím, že aktivně vyhledává provozní rizika a tato rizika odstraňuje. To, že se na starších výtazích

objektivně taková rizika vyskytují je zřejmé a nic na tom nemění ani ten fakt, že v době uvádění těchto výtahů do provozu nebyla známá, nebo nebyla vyhodnocována jako natolik závažná, aby se jimi výrobce musel zabývat. Vývojem se však

postupně pohled na bezpečnost zařízení mění (a troufám si tvrdit, že téměř vždy směrem k přísnějším požadavkům). ČSN 27 4007 uvádí soupis známých nebezpečí/nebezpečných situací, která mohou způsobit provozní rizika různé úrovně a návrh

odpovídajících nápravných opatření k odstranění nebo minimalizaci provozních rizik. A zde je podle mě kámen úrazu. Česká technická norma (technické normy obecně) musí mimo jiné brát vždy v úvahu stupeň poznání a rozvoj vědy a techniky. Z 

tohoto důvodu jsou navrhovaná řešení převzata z ČSN EN 81-1,2, která nejnovější poznatky ve výtahovém průmyslu obsahuje. V žádném případě tím však není řečeno, že tato opatření jsou ta jediná správná a možná.
3. NV 14/1999 Sb. v platném znění se vztahuje pouze na výtahy uváděné do provozu a v žádném případě neslouží k posuzování již provozovaných výtahů.

20.05.2003 08:46 - Vladislav Bareš
Rád bych se přeptal, jak to je s přestavbou výtahů? V NV 14/1999 se výslovně uvádí, že výtahy uvedené do provozu před r. 1999 se posuzují podle předpisů platných v době uvedení do provozu, v NV 27/2003 se mluví pouze o uvádění nových

výtahů do provozu. Proto mi přijde uplatňování ČSN EN 81-1 na starší výtahy jako chyba - je to retroaktivita, v našem právním systému nepřípustná. Starší výtahy by měly mít revizi a pravidelnou údržbu podle pokynů výrobce a výměna nebo

generální oprava má přicházet v úvahu až po ukončení životnosti výtahu - to je vše. V našem domě byl výtah vyměněn v roce 1987, čili ne tak dávno, a teď jsme firmou tlačeni do přestavby s celkovým rozpočtem 1 000 000,- Kč na 17 partají,

tedy 58 800.- Kč na domácnost. Vnímáme to jako nehoráznou snahu vytlačit z nás co nejvíce peněz za každou cenu, i za nesmysly.

19.05.2003 13:03 - Internet & Výtahy Server
Anonymní příspěvky jsou automaticky mazány. Slušností je uvádět min. celé jméno nebo alespoň e-mailovou adresu (zobrazí se po kliknutí na jméno).

19.05.2003 13:01 - Internet & Výtahy Server
Starší příspěvky najdete v horní části tabulky.

03.05.2003 22:09 - Nový ¨H.
Pěkný den.
1.Hledám firmu,která by postavila miniaturní výtah na max.30kg.
2.Doma potřebuji snad výtah,nebo něco podobného na dopravu 1 osoby z terasy na terasu .Rozdíl výšek je asi 2-2,5 m.Poradí mi někdo? Děkuji

29.04.2003 14:50 - Jan Dvořák (Česká asociace výrobců výtahů)
Vážení abonenti serveru www.i-vytahy.cz, vzhledem k tomu, že ohlupování technické veřejnosti na tomto zdroji informací nabírá v poslední době na intenzitě, považuji za nezbytné se k některým klíčovým příspěvkům vyjádřit. Hvězdný je zejména příspěvek pana Machače a smolař pan Chvojka to jenom nestihl, jak sám uvádí, nicméně názor má stejný.

Takže co je vlastně ve hře?
Pokud již v reakci na článek pana Machače začal pan Miloslav Vomočil z Českého normalizačního institutu citací klasika, dovolím si v tomto trendu pokračovat a popsat svoji reakci na první přečtení textu vloženého na server panem Machačem. Bezprostředně mne napadl výrok klasika pana Načeradce (pro pány autory zmíněných příspěvků na tomto serveru raději uvedu autora Karel Poláček – Muži v offside) v rámci utkání Slavie ve Vídni, a sice „promnou si voči mladej pane“, abych se srovnal. Je pro mne zcela neuvěřitelné, že ještě v roce 2003 je někdo schopen napsat ideologický útočný traktát bez bližší znalosti věci samotné. Zásada, že kritika se má opírat o fakta, není zřejmě považována pány Machačem a Chvojkou za relevantní v této době, a rovněž jejich popojetí v myšlenkách proti proudu času pouze do roku 1979 neodpovídá skutečné realitě, malér byl založen již v roce 1968.
Je rok 2003 a doba ideologických soubojů je nenávratně pryč. Pan Machač však v souladu s dřívější linií řešení antagonistických rozporů třídního nepřítele odhalil a zveřejnil. Tento se celkem samozřejmě nenachází v řadách autorů technické politiky uplatňované na území ČR v době minulé (exkurs do oblasti pravidel provozu technických zařízení s vysokým stupněm provozního rizika založených zákonem č. 174/1968 Sb.), ale v oblasti principů a postupů technické politiky průběžně uplatňovaných technicky vyspělými státy, tedy tam, kam se chce Česká republika po 55 létech opět přiřadit.

O co se tedy v oblasti provozu výtahů ve skutečnosti jedná?
? Jde o pouhý střet výsledků aplikace již zmíněných pravidel zajištění bezpečnosti technických zařízení uplatňovaných od roku 1968 na území ČR s principy a postupy uplatňovanými na území technicky vyspělejších států, které k naší smůle jsou naprosto jiné a zejména funkce revizního technika je zde neznámá (zkráceně zatímco na území ČR byly rozhodující papíry se správnými razítky ve správný čas, jinde rozhoduje skutečný stav výtahů a s tím související odpovědnost majitele nebo provozovatele výtahu). Pro dokreslení bych doplnil citaci z úplně nového právního předpisu Německa ze dne 27.9.2002 „O provozní bezpečnosti“, kde tento předpis sleduje komplexní koncepci bezpečnosti zohledňující všechny druhy nebezpečí se základními prvky, jako jsou
- jednotné posuzování nebezpečí, případně technické bezpečnosti,
- stav rozvoje techniky a jednotné měřítko pro posuzování,
- minimální požadavky na parametry, atd.

Jakou vypovídací schopnost má zejména příspěvek pana Machače?
? Do vstupu ČR do EU se ještě bude hrát v ČR o odbornou způsobilost. Zveřejněná prezentace vlastní odborné úrovně (je téměř na hranici odborné sebevraždy) revizním technikem F. Machačem, který vykonává svoji funkci s takovýmito

deklarovanými vědomostmi již 33 let, zřejmě zaujme i Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které tento úkol bude asi řešit a z takovéto ukázky odborných znalostí revizního technika – odborníka ustaveného podle nezastupitelné, a stále

ještě platné, vyhlášky 19/1979 Sb., bude mít nepochybně radost.
? Tvorbě českých technických norem v oblasti výtahů se od mé působnosti v oboru (1.6.1981) věnují téměř stále titíž „rádoby odborníci“, pouze s vyloučením těch, kteří nás již opustili. Pan Václav Vaněk kolem 40 let, pan František Jaroš

možná ještě déle, zaslouží si opovržení pana Machače? A to abstrahováno od skutečnosti, že za celých 22 let, co se průběžně věnuji tvorbě českých technických norem výtahového průmyslu, jsem doposud neobdržel a nezaznamenal žádnou

připomínku nebo návrh výše uvedených pánů odborníků ve věci jakýchkoliv technických předpisů nebo technických norem řešených na území ČR.

Co říci závěrem?
Je celkem jasné, že legendární postava Hujera a jeho charakteristika „slabší orientaci v problému nahrazuje zvýšenou aktivitou“ (v tomto případě i bojovností) není fiktivní a tedy smyšlenou postavou. Zajímalo by mne, co tito pánové asi

říkají na celoživotní vzdělávání a stanovování vstupních podmínek pro podnikání profesními svazy (tedy ne státem), což je ve vyspělejších státech běžné a nás zřejmě čeká. To zase budou články. Už se těším. Jinak je fajn, že každý může

zveřejnit své názory na tomto serveru a současně bych chtěl poděkovat jeho obsluze za to, že se nás "rádoby odborníků" již v první instanci zastali a zveřejnili alespoň základní uspořádání a rozložení sil v oblasti výtahového průmyslu

ČR. Díky.

28.04.2003 15:23 - Václav Vaněk (Výtahy Schindler a.s. Praha)
Reakce na příspěvky p. M. Chvojky z 12.4.2003 a F. Machače z 8.4.2003

Abych neslučoval moji odpověď do jedné, raději ji rozdělím, protože tím, že bych "hodil"
p. Chvojku do stejného pytle s p. Machačem, bych p. Chvojkovi ublížil.

Tedy nejdříve k p. Chvojkovi

Na tvorbě českých norem se podílí vždy zpracovatel, jím připravené návrhy posuzuje ustanovená technická normalizační komise (TNK) 107. V době, kdy vyšlo nařízení vlády č. 27 z r. 2003 (9.12.2002), byly již návrhy všech tří diskutovaných

norem (ČSN 27 4002, 07, 11) již odevzdány a schváleny v TNK. Nebylo proč čekat. Ono zmiňované nařízení vlády na platnosti a účinnosti norem a jejich obsahu nic nemění. Konec konců v "životě" norem dochází ke změnám předpisů často. A 

tak i nyní v novém předpisu (nař.vlády 27/03) je odvolávka na původní nařízení vlády č. 14 z r. 1999. A ještě poznámka - citovaný předpis bude platit až dnem přistoupení České republiky k evropské unii /dnem vstupu smlouvy o přistoupení

ČR k EU v platnost/.
Dále se k názoru p. Chvojky vyjadřovat nebudu, protože zobecňuje pohled na nové normy.

Nyní k příspěvku p. Machače

Otázka zkušebního technika (pracovníka servisní firmy) byla diskutována mnohokrát. Rozhodně si tento jeho název nevymysleli a neprosadili výrobci výtahů - hovoříme pořád o provozu a servisu výtahů. Takže se nejedná o "jakéhosi"

zkušebního technika. Kvalifikace tohoto pracovníka je popsána v ČSN 27 4007 v části 7, kde se mj. hovoří i o tom, že tento pracovník splňuje mj. požadavky odborné způsobilosti podle zvláštních předpisů a v tomto případě je míněna vyhl.

19/79 Sb. Je to tedy člověk s nejvyšší kvalifikací pro činnosti v servisu výtahů. Je smutným faktem, že existují doklady o tom, že zprávy a výsledky z odborných zkoušek výtahů se nacházejí po "odborném" nálezu revizního technika na

jednom listu A4 a rizika na výtahu starém 20-30 roků nejsou nalezena žádná (mám k dispozici). Pod tím je ovšem podepsán revizní technik, jakoby jeho samotné označení postačovalo k tomu, že jím uvedené závěry jsou správné - p. Machači

takovéto závěry správné nejsou.
Otázka asociací byla již správcem serveru zodpovězena - takže k tomu jen několik slov - v té první - ČAVV jsou sdruženi čeští výrobci, ti, u kterých pracují odborníci, kteří v oboru něco znamenají. Tato asociace nikdy nemluvila za

všechny výtahářské firmy. Naopak ČAVV velmi korektně a vstřícně spolupracuje s druhou asociací - ČSVT, a to i při tvorbě předpisů (přečtěte si p. Machači, kdo je uveden u ČSN 27 4007 a 27 4011 jako zpracovatel). Tato druhá asociace pak

zastupuje prostřednictvím svých odborníků část rozhodujících, nicméně menších servisních firem.
Rozhodně však mohu uvést, že pokud by p. Machač založil další asociaci, že s ní já jako pracovník velké české firmy budu spolupracovat – nebudu.
Nechtěl bych vyčerpat svoji energii a znalosti tím, že bych vysvětloval p. Machačovi, co se právě v oboru děje. Oproti p. Machačovi, který má zato, že stav provozovaných výtahů je zřejmě pořád dobrý mám názor zcela opačný - stav většiny

provozovaných výtahů, a to zvláště v bytových domech dobrý není. Za použití evropské normy EN 81-80, která do České republiky spadne co nejdříve /(a to i přes nesouhlas p. Machače) a bez jakéhokoliv přičinění mě, coby pracovníka

"nadnárodní" společnosti - zde bude ČR plnit svoji roli přidružujícího se člena k EU/ lze najít na běžném výtahu pro dopravu osob v panelovém domě (nosnost 250 kg, rychlost 0,71 m/s) celkem 32 rizik vysoké úrovně, 17 rizik střední

úrovně a 8 rizik nízké úrovně, přičemž ostatní v normě uvedené se na tomto výtahu nevyskytují. Ty by měl nalézt na takovémto výtahu i p. Machač, i když není zkušební technik, ale revizní technik. Pak by je měl posoudit a provozovateli

výtahu sdělit, jak jsou jednotlivá rizika nebezpečná pro další provoz výtahu, jak pro uživatele výtahu, tak i pro jeho provozovatele - tedy konstatovat a ne nařizovat. Nařizovat nebude nic ani inspekční orgán, který však jako nezávislá

třetí strana by měl stanovit nápravná opatření. A výhradně na majiteli pak zůstane zda a kdy a kým si nechá uvést předmětný výtah do souladu s předpisy. (Mimochodem nikde v revizích zmiňovaných norem není uvedeno, že se nemohou

instalovat např. infraclony - to je však technický problém, na který znám odpověď.)

Pro informaci čtenářů uvádím, že pracuji v oboru výtahy od r. 1962, jsem též revizní technik, navíc oproti p. Machačovi zkušební technik. Jsem také soudní znalec v oboru výtahy, pohyblivé schody a chodníky. A v neposlední řadě, jak již

jsem uvedl, jsem zaměstnanec jedné z velkých firem sdružených v ČAVV.

Chci na závěr poznamenat, že nesouhlasím s názory p. Machače a domnívám se, že p. Machač by si měl zjistit řadu faktů a skutečností, než začne kohokoli napadat. Také si myslím, že řada jím vyslovených názorů se může otočit proti němu,

pokud je bude dále jako revizní technik prosazovat.
Nebo si p. Machač opravdu myslí, že provozované osobní výtahy v bytových domech jsou bezpečné???

23.04.2003 12:44 - Josef Sláma
Mám na starost panelový dům se třemi výtahy do 250kg r.v. 1981, samozřejmě bez kabinových dveří. Mumraj, který propukl kolem nové normy je skutečně obdivuhodný. Ovšem nikdo z nás uživatelů netuší, co je pověra a co se od nás vlastně

chce. Může mi někdo srozumitelným způsobem sdělit oč vlastně jde ? Někde jsem viděl výpočet, že rekonstrukce výtahu by měla stát cca 600 tis. Kč na výtah. Asi zlatý.

Pokud tomu rozumím správně, bylo by vhodné opatřit kabinu dveřmi. Kdysi jsme bydleli v domě s velmi starým výtahem, který dveře měl. Signalizace o zavření dveří byla přes magnet a ta kabina nebyla větší než ta, kterou máme teď. Myslím,

že taková legrace by měla stát podstatně méně, ovšem je docela možné, že teď nevyhovuje ani výtah mého mládí a všechno je jinak.

Díky za odpovědi, rady a porady

22.04.2003 21:30 - Novotný
Hledám výrobce zdvihadel.Mám požadavek na výrobu. Díky

22.04.2003 10:46 - Miloslav Vomočil (Český normalizační institut)
Po přečtení příspěvku pana Františka Machače jsem byl natolik šokován, že musím ve shodě s klasikem „uvést románové představy pisatele na pravou míru“.

Nebudu se zde zabývat odbornou způsobilostí pana Machače, tu nechť posoudí ten, kdo takovému „odborníkovi“ umožnil výkon funkce revizního technika. Na co ale musím reagovat, je naprostá neznalost pana Machače postupů při tvorbě norem a 

obecně technické normalizace v ČR.

Tvorbu českých technických norem upravuje zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění, kde jsou v § 6 uvedeny podmínky tvorby a vydávání českých technických norem. Pro pana Machače budou zajisté překvapující odstavec c) a f), kde se uvádí, že

při tvorbě norem se musí využívat dosaženého stupně rozvoje vědy a techniky a odstavec f), který říká, že návrh české technické normy, její změny nebo zrušení musí být projednán s každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení

o zahájení zpracování takového návrhu přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své stanovisko v uvedené lhůtě. Pokud je mi známo, žádný pan František Machač se k tvorbě revizí ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 ani ČSN

27 4011 nepřihlásil, takže ani jeho skvělé nápady nemohly být do těchto norem promítnuty. Pět a půl roku od vydání výše uvedeného zákona je snad dostatečně dlouhá doba na to, aby se s ním odborník alespoň rámcově seznámil.

Dále chci zdůraznit, že na tvorbě uvedených revizí technických norem se podíleli skuteční odborníci, zastoupení v technické normalizační komisi 107 Výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. V této komisi, zřízené Českým

normalizačním institutem jako poradní orgán ředitele institutu, je reprezentativní zastoupení všech oblastí výtahového průmyslu, včetně orgánů technického dozoru a zástupců českých výtahových firem. Česká asociace výrobců výtahů

zpracovala návrh pouze ČSN 27 4002 a podílela se na zpracování návrhu ČSN 27 4007 společně s Českým sdružením pro výtahovou techniku. Toto sdružení zpracovalo také návrh ČSN 27 4011. To, že pan Machač neví, že v ČR existuje další

sdružení (a to především českých a moravských výrobců), mě vůbec nepřekvapuje.

Dalším skvělým zásahem pana Machače je bezesporu věta o tom, že, cituji „existovalo nebo stále existuje nařízení, že v naší republice se již nemají dále vydávat České technické normy, ale mají být normy pouze převzaté z EN a ISO“ konec

citátu. Pokud má pan Machač takové informace, očekával bych, že nás neinformované s takovým nařízením seznámí, uvede kdo takové nařízení vydal, případně, kde vyšlo.

Závěrem bych jenom dodal, že (opět ve shodě s klasikem) jediné, co je na příspěvku pana Machače pravdivé, je to, že stávající výtahy stárnou.

16.04.2003 15:00 - Internet & Výtahy Server
K upřesnění níže uvedených informací:
- v ČR jsou asociace dvě. Česká asociace výrobců výtahů a České sdružení pro výtahovou techniku. Obě jsou otevřeny novým členům a dle našich všeobecných informací není žádná z nich složená výhradně z "nadnárodních" společností.

Kontakty v sekci ASOCIACE...
- většina informací o situaci výtahů v ČR včetně zmiňované právní analýzy odpovědnosti za škodu v případech škodné události související s provozováním a servisem výtahů, pochází z ustanovené Bezpečnostní rady výtahového průmyslu. Při

ustavující schůzi byli přítomni zástupci Hospodářské komory ČR, ITI TÜV Ostrava, Institut technické inspekce Praha, výše zmiňovaná Česká asociace výrobců výtahů a České sdružení pro výtahovou techniku a další. Nejedná se tedy o názory

úzké skupinky firem. Více v sekci BEZPEČNOSTNÍ RADA VP...

12.04.2003 02:08 - Martin Chvojka
Reakce na článek p. Machače.
Při studiu nových norem jsem stále silněji cítil potřebu vyjádřit se k dané problematice a to pravděpodobně ve velmi podobném duchu jako p. Machač, který mě tudíž předběhl. Nezbývá mi nic jiného, než s ním souhlasit a doplnit následující

názory.
Opravdu mám dojem, že tvůrce normy vzal v potaz jen zájmy oněch tří společností, které jsou v České asociaci výrobců výtahů (viz. dále). Dále tvůrce nevzal v potaz nařízení vlády č. 27/2003 z 9.12.2002, takže normy v příštím roce budou

odkazovat na neexistující nařízení vlády (14/1999, 227/1999 a 288/2000, které nové nařízení ruší).
V Česku je v panelové zástavbě nadpoloviční většina výtahů o nosnosti 250kg. Namontovat do šachet těchto výtahů novou kabinu s kabinovými dveřmi typu "autobus" (jednostranné teleskopické dveře se tam většinou nevejdou, určitě ne tam,

kde je závaží za kabinou) znamená, že se podstatně zmenší užitná plocha kabiny - skoro na dvě osoby.
Dá se těžko vysvětlit majiteli domu, kde výtah jezdí bez poruch, úrazů a větších investic 30 - 40 let, že kvůli normě, která je navíc pouze doporučující, musí investovat několik set tisíc korun na rekonstrukci výtahu. Neznám statistiku

úrazů na výtazích bez kabinových dveří za poslední léta. Ale vzhledem k tomu, že se u nás všechno vykecá, musel bych alespoň o nějakých úrazech slyšet. A i kdyby se vlivem nepřítomnosti kabinových dveří občas nějaký úraz stal (jako že se

asi občas stávají), pak je nutno vzít na zřetel počet výtahů v provozu a počet přepravených osob. Pravděpodobně nám statistickým výpočtem vyjde tak malé čílo, které oproti osobní automobilové dopravě bude směšné. Proč se tedy někteří

odborníci tváří, že u stávajících výtahů bez kabinových dveří jde o život? A nejedná se jen o kabinové dveře, ty jsem zvolil jen pro příklad.
Strašit majitele domů, že musí do pěti let provést rekonstrukci výtahu, jinak že musí výtah vypnout, není zaprvé pravda, protože normě toto nařízení opravdu nepřísluší (to může udělat pouze zákun nebo nařízení vlády), a zadruhé je to

nepřípustný nátlak jak na majitele, tak obecně na všechny občany. Vzniká zbytečná hysterie o nebezpečnosti výtahů, která může zapříčinit dost silný atak na vlastnická práva majitelů domů.
Akce vyvolává reakci a ta se již od majitelů domů začíná projevovat. Každý nátlak se nakonec obrátí proti jeho strůjci.
Majitel, v jehož domě nejsou lukrativní nebytové prostory, si nákladnou rekonstrukci nebude moci dovolit ani v horizontu pěti let. Uvolnění cen nájemného, podle mého názoru, také nic nevyřeší protože nárůst nájemného nebude moci být tak

velký z důvodů platební schopnosti nájemníků a vzhledem k potřebám jiných důležitějších investic (rozvody, střecha atd.). Důsledkem takovéhoto nátlaku může být jedině zadlužení a / nebo prodej domu. A to už je nepřímý zásah do

vlastnických práv.
Osobně doporučuji následující:
1. majiteli domu sdělte, v čem jeho výtah neodpovídá současným normám pro nové výtahy
2. vypracujte majiteli posouzení rizik pokud možno i se způsoby jejich řešení v několika alternativách i s přibližnými cenami (od-do), aby si majitel mohl udělat představu o tom jak velká má rizika s provozem výtahu spojená a kolik asi

by ho jejich odstranění stálo
3. ujistěte majitele, že pokud neodstraní všechna nalezená rizika, nikdo mu výtah ani po pěti ani po deseti letech nevypne(pokud se legislativa nezmění)
4. informujte majitele o následcích, která pro něj mohou nastat v případě neodstranění zjištěných rizik - pravděpodobně zvýšená finanční a právní zodpovědnost v případě úrazu (nezapomeňte se zmínit i o pravděpodobnosti úrazu) jehož

příčina byla jednoznačně vinou části výtahu, která neodpovídá současné normě a dále pravděpodobnému zvýšení pojistného ze zodpovědnosti
5. rozhodnutí o tom která rizika a kdy odstranit nechte výhradně na majiteli.
6. Budete-li majitele přímo či nepřímo do něčeho nutit, vždy se to nakonec obrátí proti vám, stejně tak necháte-li majitele v nevědomosti a neuděláte-li pro něj to, co je uvedeno v bodech 1 až 4.
A na závěr: Chce to klid !

08.04.2003 22:33 - František Machač
Vážení,
nevím jaký je názor výtahářské veřejnosti na uváděné články v novinách nebo na tomto serveru, ale dovolím si říci několik polemických vět a doufám, že budou uveřejněny .
.
Naprosto souhlasím s tím, že stávající výtahy strárnou a že je nutná postupná obnova, tak jak jednotlivé firmy či majitelé jsou schopni tyto finančně nákladné náležitosti realizovat a současně uvést do souladu s platnou legislativou

Evropy.
Prosím však kdo má možnost, běžte se laskavě podívat do i vyspělých západních zemí Evropy a uvidíte, že výtahy u nás stavěné, zdaleka nejsou v tak zoufale špatném stavu, jak se zcela záměrně uvádí v novinových článcích. Nedívejte se však

jen na ukázkové výtahy v bankách a jiných obdobných centerech, ale běžte se podívat i do běžných starších domů a pod. a uvidíte, že i tam se zcela běžně používají výtahy ve stáří, jako u nás v republice.
.
Mne však zaráží naprosto něco jiného a to je "diletantismus" některých novinářů a současně líbivý diletantismus některých rádoby odborníků i ze "slovutných institucí", které se k danému problému vyjadřují.
Půjdeme li hodně do hloubi dějin t.j. k vyhl.19/79 Sb. tato řešila a řeší problémy okolo provozu výtahů, včetně výkonu revizí a zkoušek, samozřejmě ve vztahu k tehdejší době.
Asi moc již pamatuji a tak si rovněž pamatuji, že předpisy pro výkon revizních zkoušek před rokem 1989 byly prováděny daleko tvrději než podle tzv. evropských norem EN81-2. Pokud mne pamět neklame, tak první kdo napadl naše vyhlášky a 

normy byly právě nadnárodní monopoly ve jménu zvýšení kvality provozu našich tehdy československých výtahů. Nelíbil se náš roky zažitý pojem "revizní technik" a ejhle za mohutné podpory našich lidí najednou vznikla nová norma, která v 

rozporu s platnou legislativou odvrhla pojem revize a revizní zkouška a nahradila jej pojmem "prohlídka a zkouška". Na základě požadavku právě těchto cizích firem a najednou rovněž přesně podle této normy už nemusí být revizní technik,

ale stačí jakýsi zkušební technik. Byť je jeho kvalifikace popsána v této normě. V normě platné nyní od 1.4.2003 je tento právní nesmysl uveden opět.Jedná se o pracovníka určeného a přezkoušeného výrobcem nebo tak něco. Zcela záměrně

takto tuto větu formuluji.
Chce mi snad někdo tvrdit, že toto je ta Evropská kvalita??? Dle mého názoru je právě toto snížení kvality a zvýšení nebezpečnosti při provozu výtahů.
.
Pojmy u váděné v novinových článcích na téma, že po revoluci je u nás cca 20000 revizních techniků a že vydávají podle živnostenského listu revizní zprávu, jako čistý papír, tzv. za hubičku, je takové hrubé nařčení práce těchto lidí

(jsem toho názoru, že se jedná o záměr ze strany pisatelů, poškodit toto specializované společenství odborníků na velmi vysoké úrovni, právě aby otevřeli tímto způsobem pole pro nadnárodní monopoly), že velmi vážně uvažuji o podání

trestního oznámení na uvedené pány za šíření pomluvy, protože se tímto lidsky a profesně cítím velmi poškozen.
.
Zcela osobně a nemusíte se mnou souhlasit si myslím toto.
Vznikla zde jakási "Česká asociace výrobců výtahů" - pro neznalé si dovoluji poznamenat, že se jedná o asociaci nadnárodních společností a české na nich je jen to, že slovo Česká je pouze v názvu. Tito lidé si dovolují vystupovat na

veřejnosti za všechny firmy v oboru výtahů.
Velmi rád bych věděl co dělá antimonopolní úřad, když podle mého názoru se jedná o zcela jasnou a záměrnou "kartelovou dohodu", která má prakticky jen jediný cíl. Zlikvidovat původní České výtahářské firmy a jejich podíl na trhu poté

získat pro sebe. První pokus nastal, když byly vydány normy týkající se provozu výtahů, které 31.3.2003 byly zrušeny, mimo jiné v nich bylo uvedeno, že kabiny musí obsahovat ochranu proti zachycení osoby a tak mnoho firem začalo montovat

tzv. infra závory. Podobných problémů, které se musely řešit bylo více a postupně se tyto výtahy začaly modernizovat. Což se však nelíbilo právě asociaci, která ihned zahájila kroky pro nahrazení těchto norem, normami, které právě vyšly

a nová norma již naprosto zakazuje montování těchto infra závor. Podotýkám, že tyto normy vytváří právě pracovník uvedených nadnárodních společností a tedy i zcela jasně lze předpokládat, že jsou tvořeny ve prospěch těchto společností.
Kdyby takto postupovaly všechny firmy k nám přicházející ze světa, tak v republice nemůže mimo jiné jezdit ani jedno auto, stavět domy a další činnosti, protože všude umírají lidé, ale našim úkolem je toto riziko eliminovat.
.
Pokud je mi známo existovalo nebo stále existuje nařízení, že v naší republice se již nemají dále vydávat České technické normy, ale mají být normy pouze převzaté z EN a ISO. Jak to, že u tak důležité oblasti, jakou jsou výtahy se toto

právě porušuje.
.
Jak je možné, že výtahové normy se vydávají pouze za účasti "Asociace výrobců výtahů" a nejsou k tomuto přizváni žádní významní zástupci Českých společností. Zapomeňme už jednou konečně, že nás zbytek světa přišel zachránit, nebo jste

snad toho názoru, že jsme tady žili na palmách?
Jde jen a jen o byznys.Tyto firmy naprosto jednostraně oslovují veřejnost, která nemá dostatek informací a psychologicky se samozřejmě bojí. Nevím kolik je za posledních cca 10 roků těžkých a smrtelných úrazů na výtazích a i já se jich

právě, jako RT bojím a čím jsem starší tím více a současně říkám škoda každého zranění a nebo smrtelného úrazu. Ale takováto manipulace s veřejností je už poněkud moc.
.
Jsem naprosto toho názoru, že právě vyšlé normy by měly být ihned staženy ze světa, k uvedené problematice by měly být jmenováni zástupci více společností a ne jen jeden tvůrce a tito lidé by poté měli vytvořit předpisy. které vyhovují

provozu v naší republice. Jsem však současně toho názoru, že i v normách je napsáno, že se jedná o předpis doporučený a proto je zcela v rozporu se současně platným právním řádem, že je nařizováno jak musí probíhat kontrolní činnost. Že

jsou zavedeny najednou termíny do kdy je nutno atd... atd...
Jsem toho názoru, že jestli je tato problematika tak "zoufale" nebezpečná, potom uvedený předpis měl vyjít, jako zákonná norma, nebo nařízení vlády a nikoliv, jako Česká technická norma, která určuje základní pravidla zajišťující

bezpečnost výtahů. Koncem mého příspěvku podotýkám, že jsem řadový revizní technik v oboru pracuji 33 roků a nejsem žádným právníkem. Vyjádřil jsem jen svůj názor na to jak je obec výtahářská a nejen ta, manipulována ve prospěch

nadnárodních společností.
Znovu vyslovuji svůj názor, že uvedené normy by měly být staženy z oběhu a do doby vydání nestranných norem by měly platit původní.
Těch problému týkajících se výtahů je samozřejmě mnoho, ale tendenčně a diletantsky zaměřené novinové články mne mohou opravdu jen a jen rozčílit a podnítit k takovému příspěvku, jaký jsem právě napsal.

S pozdravem František Machač

07.04.2003 13:01 - Internet & Výtahy Server
Starší příspěvky najdete v horní části tabulky.

08.04.2003 09:45 - Jiří Petrůj
Do novostavby dvoupodlažní podsklepené administrativně-výrobní budovy ůpotřebuji umístit výtah pro přavážení výrobků (PC apod)i osob (1 -2).Šachta má navržený půdorys š=1300 d=1400. Možno upravit. Hledám firmu, která výtah navrhne,

nainstaluje a bude mít servis.
Tel: 602 156 216

01.04.2003 18:56 - Šelemon
Norma ČSN 274007 platná od 1.4.2003.

V našem panelovém domě dokončeném v r. 1986 je v provozu osobní výtah
s nosností 250 kg max. pro 3 osoby. Výplň výtahových dveří je z drátového skla, naštěstí výtahová šachta je panelová. Zajímalo by mě
v jakém časovém horizontu a s jakou finanční náročností bude muset tento
výtah splňovat podle požadavků výše uvedené ČSN. Podotýkám že výtah má
8 stanic. Najde se někdo kdo by mi tuto problematiku objasnil?

27.03.2003 21:01 - Novotný
Dobrý den.
Mám dotaz,zda existuje firma-y, která se zabývají výrobou malých nákladních výtahů (max.50-60 kg).Případně jestli se může ozvat.
Děkuji

20.03.2003 22:12 - P. Kolda
Dobrý den, jsem studentem 4. ročníku FAST, VŠB-Ostrava, a dostal jsem za téma Seminární práce: Výtahy a výtahové šachty. Mohl by mi prosím někdo poradit nějakou dobrou literaturu z které čerpat? Děkuji

18.03.2003 17:58 - milos
V suvislosti so stavbou bytov v podkrovi zvazujeme ako obyvatelia stvorposchodoveho bytoveho domu pristavbu vytahu z boku budovy vedla schodiska. Vedel by mi niekto prosim pomoct odhadnut orientacne naklady na takuto akciu? Ide nam ako o 

cenu vytahu, tak o pristavbu sachty. Dakujem velmi pekne, Milos.

28.02.2003 15:59 - Internet & Výtahy Server
Pro: p.Ondřej Kvíz
Nízké teploty mají vždy negativní vliv na provoz výtahů. Zvláště pak hydraulických (tuhnutí hydraulických olejů). Norma udává rozsah teplot v šachtě od +5 do +40 st.C. Doporuručujeme konzultaci u výtahářské firmy.

Pro: p.Tomáš D.
Splnění podmínek platných v době výroby vašeho výtahu nezaručuje jeho opravdovou bezpečnost. Dosud jezdí například mnoho výtahů od začátku svého provozu bez šachetních dveří a přitom je právě tato skutečnost nejčastějším zdrojem úrazů!

Na tyto nebezpečné body je vás ale povinna při provádění odborných zkoušek upozornit i vaše servisní firma. Při provedení Inspekční prohlídky MŮŽE v budoucnu opravdu dojít k zákazu provozu nebezpečných výtahů.

Pro: p.Pavel M.
Osobní výtah do takto velkého prostoru umístit nelze.

21.02.2003 19:35 - Pavel M.
Pekny den, muze mi nekdo poradit jestli je realizovatelne postavit osobni vytah do svetlikove sachty o pudorysu cca 80*100 cm. Pripade kdo by takovy vytah byl schopen postavit.Jedna se o starsi 5 podlazni cihlovy dum 5. Diky za radu.
P.M.

21.02.2003 07:29 - Tomáš D. (Nájemník obytného domu)
Pěkný den! Prosím Vás, je ochoten ujasnit mi někdo následující problém s výtahy (jsem absolutní laik): "Bydlím v domě, který byl postaven v r. 1966. V roce 2001 byla provedena poslední revize či posouzení výtahů ITI. Výsledkem je zpráva

s řadou vad dle norem platných v době vybudování, které je nezbytně nutné odstranit. Chápu. Ale dalšími body v samostatném odstavci jsou jakési potřeby či nutnosti provést modernizaci výtahu a tím jej uvést do souladu s dnes platnou

legislativou (např. výměna klece, montáž zábradlí na klec, oddělení dvou spojených šachet apod.). Zajímám se tedy o nutnost provedení výše uvedené modernizace dle platné legislativy, případně časový horizont v němž musí být provedena."

Musí být vůbec provedena?? Děkuji za odpovědi !!!

20.02.2003 17:15 - Ondřej Kvíz
Dobry den,chtel jsem se zeptat jestli je mozne umistit vytah s hydraulickym pohonem v nekrytem dvore objektu?Jestli nebude mit nizka teplota v zimnim obdobi negativni vliv na fungovani vytahu.
Dekuji.O.Kviz

24.01.2003 07:27 - Internet & Výtahy Server
Vážený pane Kontr, od 1.3.2003 budou v platnosti nové normy. Četnosti se budou trochu měnit, hlavně v závislosti na datumu uvedení výtahu do provozu. Tyto informace budeme NOVĚ zveřejňovat v sekci SERVIS VÝTAHŮ. Pokud na informace

spěcháte napište nam e-mail, pošleme Vam současné požadavky...

23.01.2003 20:10 - Petr Kontr
Můžete mi prosím Vás zdělit jak často se musí provádět revize výtahů nebo kde je možné tyto informace získat?Potřebuji to pro svou semínární práci.Moc děkuji

17.01.2003 11:07 - Stach.J
Dobrý den.Připravuji seminární práci na téma moderní trendy ve vertikální komunikaci( především výtahy) a chtěl jsem se touto cestou zeptat kde by bylo možné sehnat více "obecných" informací.( odkaz na nějaký článek či jinou shrnující

práci). Firem a výrobků je mnohov tom není problém, ale chtel bych do této problematiky vnést nějaký roztřiďovací systém a řád. Děkuji.