Efektivní kontrola zatížení kabiny výtahu | MICRO-EPSILON Czech Republic

 

kontrola 2

Princip snímače
Jedná se o inteligentní snímač pro kontrolu zatížení kabiny výtahu s vyhodnocovací jednotkou umístěnou přímo v tělese snímače. To umožňuje bez návaznosti na externí vyhodnocovací zařízení podat uživateli přímo hodnotu zatížení kabiny výtahu na 4- místném LED displeji. 
Pomocí tří tlačítek se lze dostat do přehledného nastavovacího menu a provést kalibraci, aktivovat kompenzaci vážení či nastavení reléových výstupů. 
Provedení snímače je navrženo pro instalaci přímo na tažné lana kabiny výtahu ve výtahové šachtě.

 

Sestava snímače
Snímače jsou dodávány ve třech variantách podle celkového zatížení. Značení je následující: MC100-320 pro nosnost 320 kg a celkové zatížení 820 kg, MC100-630 pro nosnost 630 kg a celkové zatížení 1130 kg a MC100-1300 pro nosnost 1300 kg a celkové zatížení 3500 kg.
Displej snímače zobrazuje po kalibraci přímo zatížení kabiny a pomocí desetinných teček jednotlivých digitů mezi čísly se signalizuje sepnutí či rozepnutí jednotlivých relé a indikuje případné záporné zatížení.


Pomocí reléového výstupu lze signalizovat i jinému zařízení dosažení nastavené meze zatížení. K dispozici jsou tři reléové výstupy. Pomocí nich lze např. signalizovat zatížení, plné zatížení a přetížení. 
Zároveň je snímač také vybaven opto-izolovaným vstupem, kterým je kdykoli možné, blokovat při provozním režimu snímače činnost a vyhodnocení sil na výstupních relé. Díky němu pak během zrychlení nebo zpomalení výtahové kabiny při jejím pohybu nedochází k falešnému vyhodnocení přetížení nebo odlehčení. 
Obvykle se tento vstup připojuje k indikačnímu signálu „zavřené dveře“ kabiny. Pak je zaručeno, že snímač bude vyhodnocovat změny zátěže pouze, když je kabina v klidu a má otevřené dveře. 

 

Možnosti snímače
Snímač MC100 disponuje zatížitelností až do 3 500 kg (kabina včetně lidí) a přetížitelností 150%. Má tři nastavitelná relé, výběr výstupní logiky relé, možnost blokování činnosti, tři ovládací tlačítka pro nastavení snímače, analogový opto-izolovaný vstup, 24-bit. A/D převodník.
Nastavená data je možno uložit v EEPROM paměti. Snímač existuje i ve variantách pro různý počet a průměr lan.
 
Závěr
Snímač MC100 splňuje veškeré platné právní normy a nařízení vlády včetně bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení a EMC kompatibilitu. V současnosti, kdy je velmi aktuální modernizace zastaralých výtahů, může být snímač MC100 účinným přínosem při jejich rekonstrukci.
 

Technické údaje:
· zatížitelnost až do 3500 kg podle typu (kabina včetně lidí) 
· přetížitelnost 150%
· 3 nastavitelná relé 
· výběr výstupní logiky relé
· možnost blokování činnosti 
· 3 ovládací tlačítka pro nastavení snímače
· analogový opto-izolovaný vstup (blokování)
· 24-bit A/D převodník
· nastavená data uložena v EEPROM
· zobrazení 4-místným 7-segmentovým LED displejem 
· možnost kalibrace a kompenzace vážení
· jednoduché nastavení a instalace
· varianty pro různý průměr a počet lan
· integrovaný EMC filtr
· ochrana kontaktů relé zhášecími obvody
· ochrana proti přepětí 
· detekce podpětí

 

 

Více informací najdete na - www.micro-epsilon.cz