Změny výtahů, které mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení

Následující podstatné změny výtahů mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

 


PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ
(členění a označení změn podle ČSN 27 4011)
OHLÁŠENÍ STAVBY
(§ 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)
4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů
 • Zvětšení ZDVIHU VÝTAHU nebo POČTU STANIC spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavbyANO

4.1 c) změny částí výtahu
 • Změna ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby

 • Výměna HYDRAULICKÉHO VÁLCE VÝTAHU pokud nová konstrukce (umístění) vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby


ANO
ANO

4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor
 • Úprava rozměrů STROJOVNY VÝTAHU nebo její posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby

 • Úprava rozměrů PROSTORU PRO KLADKY VÝTAHU nebo jeho posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby

 • Prodloužení ZDĚNÉ ŠACHTY VÝTAHU v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty - zásah do nosné konstrukce šachty 

 • Zvětšení PROHLUBNĚ ŠACHTY VÝTAHU v případě, zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby

 • Změna stávajících otvorů v PODLAZE STROJOVNY VÝTAHU v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosnáANO
ANO
ANO
ANO


ANO

4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů
 • Zvýšení NOSNOSTI VÝTAHU spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby


písm. n/ - stavební úpravy 1)

4.1 c) změny částí výtahu
 • Výměna DRUHU NEBO TYPU VODÍTEK VÝTAHU, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek


písm. n/ - stavební úpravy 1)

4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor
 • Změna původního ohrazení šachty výtahu na KOVOVOU SAMONOSNOU ŠACHTU výtahu

 • Změna materiálu opláštění KOVOVÉ SAMONOSNÉ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

 • Změna materiálu výplně STÁVAJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

 • Doplnění CHYBĚJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY VÝTAHU spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu

 


písm. n/ - stavební úpravy 1)


dttodttodtto

 

1) Stavebník může opatřit posudek odborníka o tom, že jím navrhovaná stavební úprava nezasahuje do nosných konstrukcí stavby ( nepřitíží je ) způsobem, který by narušil nebo ohrozil stabilitu stavby.

 

 

Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj - odbor stavebního řádu

Zdroj: TZB-info | 2007