VÝTAHY OTIS - NOVÁ GENERACE GEN2, MODERNIZACE A BEZPLATNÝ DISPEČINK

Společnost OTIS je právním nástupce bývalé Transporty, později Tranzy Brno a Břeclav a má dobré předpoklady, jak tyto, ale i jiné výtahy efektivně modernizovat. Realizuje etapové a kompletní rekonstrukce z výrobního závodu v Břeclavi. Jako novinku uvádí novou generaci výtahů GEN2, unikátní systém výtahu bez strojovny. Předností je servis výtahů opřený o 24 hodinový bezplatný dispečink.
 

 
OTIS rozšiřuje své služby v Praze, kde je největší koncentrace výtahů provenience jeho právního předchůdce -Transporty, později Tranzy Brno a Břeclav, které v minulosti vyrobily kolem 80 % výtahů instalovaných v Praze. Společnost OTIS má komplexní program jak efektivně tyto výtahy modernizovat, popř. vyměnit za výtahy, které splňují požadavky evropských norem. Modernizační balíky jsou vyráběny v břeclavské továrně a distribuovány do celé Evropy. Nejen prověřenou kvalitou, ale dík výrobnímu a servisnímu zázemí „na dosah ruky“, šířce služeb a výhodné ceně jsou komplexní realizace a doprovodné služby firmy OTIS lákavé také a zvláště pro tuzemského zákazníka. Stejné výrobky chceme nabídnout i Vám. Služby, využívané nyní zejména mimopražskými zákazníky, jsou postaveny na preventivních programech, které prodlužují životnost výtahů.
 

Proč nezavolat toho, kdo ví vašich výtazích nejvíce!
Společnost OTIS, jako výrobce naprosté většiny výtahů provozovaných v České republice, má nejen dobrou povědomost o jejich technické úrovni a konstrukčních detailech, ale má také velice dobře zmapovány zvyklosti a možnosti tuzemských uživatelů a dále, což také není k zahození, praktiky zdejších vandalů, kteří se právě ve výtazích často velmi nepříjemně projevují. Jde tedy o firmu, která účinkuje ve zdejším prostředí s vysokou a pravděpodobně zatím nepřekonanou znalostí věci. Pod tímto úhlem pohledu je dobré posuzovat nabídku komplexních služeb firmy OTIS v oblasti výtahů:
 
• nové antivandalní ovladačové kombinace
• automatické šachetní dveře OTIS
• modernizační kabiny s automatickými teleskopickými dveřmi vyráběné na míru dle dispozice šachty ve výrobním závodu v Břeclavi
• nová generace spolehlivých strojů OTIS
 
GEN2 - nová generace výtahů
Gen2™ představuje novou generaci výtahů, odlišujících se od výtahů standardně dostupných na trhu. OTIS vyvinul tyto výtahy pro použití do budov, kde není možné a často ani účelné zřizovat strojovny. Tato nová řada výtahů obsahuje pokroková řešení jak v oblasti strojovny, tak jsou v tomto oboru poprvé u výtahů použita plochá lana s polyuretanovým povrchem. Tento revoluční systém přináší novou kvalitu do oblasti pohonu výtahu. Použitím plochých lan bylo možno implementovat zcela nový systém výtahového stroje. Ten je řešen jako kompaktní bezpřevodový stroj velmi malých rozměrů s motorem s permanentními magnety. Stroj je umístěn v horní části šachty a je přístupný ze střechy klece. Užití tohoto systému přináší výhody hlavně majitelům výtahů, neboť stroj má výrazně vyšší energetickou účinnost ve srovnání s klasicky řešeným pohonem výtahu a zaručuje tichý chod. Vzhledem k tomu, že na stroji není použita převodovka, není použit ani olej a tím je řešen i problém ekologie. Nově k tomu přispívají i zmíněná plochá lana, která oproti klasickým ocelovým kulatým lanům nevyžadují mazání. Frekvenční měnič pohonu výtahu je standardní výbavou a zejména spolu s pohonem a nosnými lany zajišťuje ojedinělý vysoký komfort jízdy.
 
otis         

 
Široký výběr estetických možností interiéru kabiny, ovladačových kombinací a dveří výtahu jsou standardem při použití Gen2. Základní volbou je frekvenční měnič pohonu dveří, který umožňuje nastavit rychlostní profily otvírání a zavírání dveří a zaručuje jejich vysokou spolehlivost. Standardní uspořádání výtahu dovoluje použít nízkou horní část šachty při uspořádání výtahu bez strojovny a velmi efektivní prostorové využití šachty.
 
OTIS dodává rekonstrukce výtahů „na klíč“, i s veškerými stavebními úpravami a komponenty, které si zákazník sám zvolí a které si OTIS ve svých dílnách sám vyrobí. Hlavním zájmem společnosti OTIS je modernizace a rekonstrukce výtahů s ohledem na platnost evropských norem a potřeby majitelů budov. Základním požadavkem je přitom odstranit potenciální rizika s hrozbou škod.
Přijďte konsultovat vaše problémy s odborníky firmy OTIS a nechte si připravit komplexní řešení včetně FINANCOVÁNÍ za nadstandardních podmínek. Přichází doba, kdy vyhrává ten, kdo přijde dříve, s ohledem na limitované kapacity výtahového průmyslu v ČR. Bližší informace o produktech na - www.otis.com

 

 

Autor: Kolektiv autorů firmy OTIS | 2005