VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o. - ŠTIKA ČESKÉHO BYZNYSU SLAVÍ 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ FIRMY

Je to pro nás povzbuzení i závazek, říká o ocenění Štika českého byznysu, šéf společnosti Výtahy Ostrava Jiří Bok.
 
 
Výtahy Ostrava spol. s r. o., ryze česká společnost bez zahraničního kapitálu, která na českém trhu působí už téměř dvacet let. V prestižním hodnocení firem Štiky českého byznysu získala tato společnost v Moravskoslezském kraji prvenství.
 

štika          
Ředitele společnosti Jiřího Boka jsme se zeptali na historii firmy, na to, jak se firmě dařilo projít obdobím celosvětové krize, i na plány do budoucnosti.
 
Mohl byste uvést pár milníků z historie firmy?
 
Kořeny naší společnosti sahají až do roku 1947, kdy byla v Ostravě založena první specializovaná firma na výrobu a instalace výtahů. Až do roku 1989 to byla jedna z největších firem v tehdejším Severomoravském kraji, která měla za úkol se této činnosti věnovat. Její název se mnohokrát změnil, ale mnozí si jistě ještě budou pamatovat ten poslední Elektrotelevizní služba.
 
Po revoluci došlo k rozpadu tohoto gigantu na více menších společností. Následným spojením čtyř z nich vznikla v závěru roku 1991 nová společnost Výtahy Ostrava spol. s r. o. Začínali jsme tehdy s dvacítkou zaměstnanců a orientovali jsme se pouze na servis. Práce se nám dařila, a tak jsme během let rozšířili svou činnost i na výrobu a instalace výtahů a dalších zvedacích zařízení. V současnosti máme 170 zaměstnanců, dceřiné společnosti Elvyt v Trnavě, Výtahy Moravia CZ v Olomouci a Výtahy Opava v Opavě. Naše působnost se rozšířila nejen po celé České republice, ale také na Slovensko, Ukrajinu, do Gruzie, Kazachstánu, Litvy a Lotyšska.
 
Název vaší firmy napovídá zřejmě hodně i o jejím současném zaměření...
 
Vyrábíme výtahy od nosnosti padesát kilogramů až do pěti tun. Jedná se přitom o osobní a nákladní výtahy, trakční a hydraulické výtahy, lůžkové výtahy, invalidní výtahy, panoramatické výtahy, autovýtahy, výtahy do rodinných domků, plošiny pro přepravu osob nebo výtahové šachty v ocelových konstrukcích. Dodáváme také eskalátory a travelátory.
 
Novinkou našeho výrobního programu je výroba automatických výtahových dveří. V minulosti jsme je dováželi ze zahraničí a měli jsme problémy jak s cenou, tak i s termíny dodávek. Dnes si je vyrábíme sami a můžeme je nabídnout jak spolupracujícím, tak i konkurenčním výtahářským firmám. Jedná se přitom o křídlové dveře a automatické dveře od dvoupanelových až po čtyřpanelové. Stávající prostory našich hal ale na takovou výrobu kapacitně nestačí. Poptávka, především po výtahových dveřích, výrazně převyšuje naše možnosti. Vymysleli jsme proto další dostavbu o jedno podlaží naší stávající haly a podali si žádost o možnost dotace z evropských fondů v rámci operačního programu Podnikání a inovace, program Nemovitosti. „V současné době čekáme na verdikt ze strany poskytovatele dotace. Pokud budeme s naší žádostí úspěšní, mohli bychom na jaře s rekonstrukcí haly začít.“
 
Kde všude se můžeme ve vašich výtazích svézt?
 
Jsme ostravská firma, prestižní proto pro nás bylo třeba získat zakázku na dodávky výtahů do budov Krajského úřadu v Ostravě nebo do vyhlídkové věže Nové radnice v Ostravě. Na Letiště Leoše Janáčka v Mošnově jsme dodávali nejen výtahy, ale také eskalátory a do jejich opravárenského JOB Centra jsme instalovali obrovský pětitunový výtah. Zajímavými zakázkami byly také třeba dodávky do Baťova mrakodrapu ve Zlíně, do campusu Masarykovy univerzity v Brně nebo do sportovní haly ČEZ Aréna v Ostravě. Instalovali jsme nemálo výtahů do domovů důchodců v celé republice, do řady zdravotnických a rehabilitačních zařízení i do sídlištní výstavby nejen na Moravě, ale i v Čechách. Pokud bych se podíval do zahraničí, tak velice prestižní bylo získání zakázky na dodávku několika desítek eskalátorů a výtahů do kyjevského hlavního nádraží a také do výškové budovy Ministerstva dopravy Ukrajiny. Máme podepsanou smlouvu na další nádraží v Kyjevě, jejíž součástí budou opět desítky výtahů a eskalátorů. Tyto dodávky budou realizovány do zahájení mistrovství Evropy ve fotbale.
 
Víte už, jak firma hospodařila v roce 2010?
 
Zatím ještě nemám na stole všechny ekonomické výsledky loňského roku. Vše ale nasvědčuje tomu, že se pohybujeme v přibližně stejných číslech jako v jiných letech. Podařilo se nám nainstalovat 350 nových výtahů, z čehož asi sedmdesát procent bylo v rámci rekonstrukcí a třicet procent v novostavbách. Jsme rádi, že jsme úspěšně zvládli období krize, a samozřejmě plánujeme další rozvoj. Jen pro představu: zajišťujeme servis 3,5 tisícovky výtahů, z nichž mnohé jsou už dvacet až třicet let staré.
 
Z vašich odpovědí se dá vyčíst, že do budoucnosti se rozhodně nedíváte s obavami, ale s optimismem...
 
Naším dlouhodobým cílem je neustále budovat a rozvíjet tuto ryze českou společnost a zvyšovat počet námi servisovaných výtahů. Zákazníkovi se pak snažíme deklarovat, že jsme výrobci devadesáti procent všech součástek do námi dodávaných výtahů. Má tak naprostou jistotu, že tyto české díly od českého výrobce má k dispozici nyní a bude je mít k dispozici i za dalších dvacet let.
 
Intenzivně také pracujeme na vývoji výtahu bez strojovny, který se umísťuje do objektů, kde na tuto strojovnu není dostatek místa nebo kde nebyla stavebním projektantem projektována. V tomto jediném segmentu jsme zatím zaostávali za nadnárodními výtahovými společnostmi. Zapojili jsme proto do vývoje několik dalších specialistů a povedlo se nám najít řešení, které je konkurenceschopné jak kvalitou, tak i cenou. Dnes už máme vyrobeno prvních deset kusů takových výtahů, které jsou nyní ve fázi ověřování a testování. Mohu říct, že vypadají velice slibně…
 
Dotační projekt v rámci OPPI - program Nemovitosti, akce Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu

Naše firma VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o. se obecně snaží využívat (v dobrém slova smyslu) dotačních projektů. V současné době u nás probíhá takových akcí hned několik, ať již ve fázi přípravy, realizace nebo následného monitoringu již ukončených projektů.
 
V rámci dotačního projektu SROP jsme v roce 2007 postavili novou halu a komaxitovnu a v rámci přidruženého projektu jsme tuto nemovitost i vybavili potřebnými technologiemi. Ale s ohledem na naše tendence se neustále
rozvíjet a být úspěšní na trhu aktivity tohoto typu u nás neskončily. Naopak! Na jaře roku 2010 nám bylo doručeno Rozhodnutí o přiřknutí dotace v rámci operačního programu Podnikání a inovace, konkrétně program Rozvoj. Úspěšným se stal náš projekt týkající se naší inovativní výroby čtyřpanelových výtahových dveří. Skutečnost, že myslíme i na naše zaměstnance, potvrzuje další dotační projekt, a to projekt Vzdělávání našich zaměstnanců, který je uskutečňován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tento nám byl schválen na podzim roku 2009 a trvá u nás až do 30. 6. 2011 v podobě rozsáhlého vzdělávání, které postihuje takřka všechny naše pracovníky.

V závěru loňského roku jsme se zaměřili na další oblasti, abychom opět pokročili dále a pomohli našim potřebám. Velice jsme hloubali, zda se pustit do tak náročného a obsáhlého projektu, jakým rekonstrukce výrobní haly nesporně je, ale nakonec se rozhodli kladně. K datu 10. 12. 2010 jsme tudíž podali Plnou žádost o dotační projekt Rekonstrukce a nástavba podnikatelského objektu, který je realizován v rámci operačního programu, se kterým již máme jisté zkušenosti, totiž Podnikání a inovace, ale tentokráte v sekci programu Nemovitosti, se kterým se seznamujeme prvně. Byl vytvořen tým odborníků, který připravil vše potřebné po administrativní a technické stránce, bylo vyhlášeno výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, byly provedeny patřičné odhady a další věci, které musely být nedílnou součástí plné žádosti o dotaci. Celá akce je rozsáhlejšího rázu, jde o rekonstrukci stávající výrobní haly a její nástavbu o jedno podlaží. Navíc z důvodu nevhodné nosné konstrukce haly stávající bude přistoupeno k nástavbě formou jejího obestavění s vytvořením vodorovné nosné konstrukce. Tento projekt, řádově cca za 32 mil. Kč, je pro nás nesmírně důležitý, jelikož jde o halu, ve které se uskutečňují zámečnické a strojní práce, ve které potřebujeme přeskupit naše technologie (zde dochází k prolínání s naším projektem Rozvoj – viz výše, na základě kterého nakupujeme nové stroje a zařízení), aby výroba jednotlivých konstrukcí výtahů a komponentů byla co nejefektivnější. V neposlední řadě, pokud nám bude vyhověno, v což pevně doufáme, tak získáme nové skladovací prostory a moderní prostory pro naše zaměstnance, aby jejich výkon
práce byl pro fi rmu co nejpřínosnější.
 
Rozhodnutí o dotaci čekáme v únoru 2011 a pak, v případě kladného posouzení naší žádosti, mohou vypuknout stavební práce. Odhad dokončení realizace tohoto díla je do konce roku 2011. Nezbývá, než věřit, že veškeré úsilí našich pracovníků pro získání tohoto dotačního projektu nebylo marné a že naše sny brzy dostanou reálné obrysy.
 
Co říkáte na konkurenci?

Samozřejmě, že konkurence je běžná záležitost v každém oboru podnikání. Konkurenční boj by měl mít ale určitou úroveň. Pokud jde o korektní soutěž o zákazníka a fér hru, pak je to v pořádku. My máme, bohužel, velice negativní zkušenosti, především s jedním naším konkurentem, který rozdává rány pod pás. Nechci tuto firmu jmenovat, ale uvedu několik příkladů jejího chování.
 

štika          
Zaplatila si například našeho vývojového pracovníka jako špiona, aby jí za úplatu předával informace o našem vývoji. Faktem je, že firma nyní nabízí a používá některé naše komponenty. Jedná se i o vývoj všech automatických dveří, hlavně pohonu, na kterém si velice zakládáme (nutno zmínit, že jej pokládáme za náš obrovský úspěch).
 
S tím je spojeno hodně úskalí, takže se nebojíme, že jen tak někdo začne takto složitý komponent vyrábět. Nicméně uvedené jednání už za konkurenční boj nepovažuji. Cítím je spíše jako úder pod pás. Získat na svou stranu zákazníka, když odebíral delší dobu tyto výrobky pod jinou značkou, je velice náročné. Nám se tento složitý krok podařilo zvládnout díky kvalitě výrobku, rozumné ceně a také jednáním s několika desítkami výtahových firem, a to nejen v tuzemsku.
 
Ale výše zmiňovaným podivné chování firmy, kterou nechci jmenovat, nekončí. Zadejte si do vyhledávače portálu Seznam slovní spojení Výtahy Ostrava a podívejte se, která firma vám pod tímto spojením vyjede jako první a na čí webové stránky se přes spojení Výtahy Ostrava dostanete… Ať mi nikdo neříká, že to je náhoda. Toto je již jasné parazitování na našem jméně. Určitě není náhoda, že se objevilo v době, kdy jsme získali ocenění Štika českého byznysu. Ptám se: „Má to tato firma zapotřebí?“ Nehodláme s nikým válčit, naší prioritou jsou naši zákazníci, ale vše si líbit také nedáme…

 


VÝTAHY OSTRAVA spol. s r. o., Teslova 2, 702 66 Ostrava

Tel: 596 134 541, Fax: 596 134 697
Internet: www.vytahyostrava.cz , E-mail: vytahy@vytahyostrava.cz