Výtahy a pohyblivé schody přinášejí nový život do sídlišť

Článek vydavatele časopisu Elevator World pana Robert S. Caporaleho se zabývá novými přístupy při "oživování" amerických sídlišť.
 

 
"Oživení" je termín, který byl použit pro početná území větších měst v USA, která zchátrala a byla znovu vyčištěna a obnovena. Tato sídliště, která byla v 60. a 70. letech obydlena středostavovými rodinami, byla opuštěna a rychle zchátrala. Donedávna byla údržba těchto budov a infrastruktura v těchto místech opomíjena. Stavby byly zanedbané, ulice a chodníky neudržované a po dlouhé roky ponechány osudu. Avšak jak jsme vstoupili do nového tisíciletí, realitní developeři a investoři se začali těmito sídlišti zabývat (zvláště těmi, které byly snadno dosažitelné z obchodních center měst) a realizovali to, co se zdálo být pohromou města.

Náhle se zrodil nový život tam, kde byly zchátralé prostory větších měst (ale které stále ještě měly vyhovující městskou dopravu do centra a solidní budovy a stavby mohly být snadno modernizovány). Toto spolu s nadějí lidí přestěhovat se zpět do městského prostředí, kde nakupování a zábava bylo snadno dosažitelné, vedlo k tomu, co se stalo znovuzrozením mnohých sídlišť. Dobrý příklad můžeme vidět na severním Chicagu.

Dnes se mohou místní obyvatelé i návštěvníci klidně, a co je mnohem důležitější, bezpečně procházet z centra Chicaga do Wrigley Field (přes prostory města známé jako Wrigleyville) cestou s možnostmi dobrého nakupování a příjemného stravování. V celém tomto prostoru okolo ulic Diversey a Clark byly staré domy renovovány pro bydlení v přepychových bytech i v družstevních bytech. Nyní se byty v těchto prostorech, které se v sedmdesátých letech prodávaly za 15 000 až 20 000 USD, nyní prodávají přibližně za 1 milion USD i za více.

Původní obchody, které kdysi lemovaly tyto ulice byly nahrazeny oděvními obchody známých návrhářů a obchodními domy. Tam kde kdysi byly místní jídelny a potravinářské obchody, jsou početné restaurace s různými specialitami, bistra a kluby. V těchto obnovených sídlištích se rozvíjí i podnikání. Celý den a i v noci tyto kdysi zanedbané prostory se staly střediskem různých aktivit.

Mnohapatrové budovy, které kdysi byly domovem jednotlivých rodin, byly přestavěny na mezonetové byty ve dvou až třech podlažích. Starší obchodní budovy byly upraveny a přeměněny v domy uznávaných obchodních řetězců a obchodů s drobným prodejem. Vzniklo tam mnoho nákupních středisek a kin a s tímto rozvojem se také objevily výtahy a pohyblivé schody.

Na ulici North Clark v Chicagu bylo malé několikapodlažní nákupní centrum, které se v sedmdesátých letech rozpadlo, kompletně obnoveno. Nyní je v něm multiplexové kino a známé obchody s drobným prodejem obklopující prosklené atrium. V celém dolním podlaží komplexu jsou potravinové obchody s delikatesami z celého světa. V atriu jsou dvě ramena pohyblivých schodů, která tam byla při rekonstrukci komplexu umístěna otvorem ve střeše atria. V současné době je historické Landmark Century Shopping Centre a kino hlavním znakem sídliště severního Chicaga známé pod názvem Lakeview a jeho centrem je dvojice pohyblivých schodů s viditelnou konstrukcí a strojním zařízením, které dělají radost lidem z výtahového oboru a jsou zázrakem pro většinu lidí.

Pohyblivé schody byly namontovány firmou Mongomery KONE Elevator Co. V současnosti jsou v servisu KONE Elevator Chicago. Také dva panoramatické výtahy obsluhují všechna podlaží nákupního střediska.

Je dobré vidět rekonstrukci toho, co bylo opomíjeným sídlištěm v některých větších městech a ještě lepší je vidět, že výtahový průmysl hraje roli při znovuzrození a obnově těchto pamětihodností.
 

 
Poznámka překladatelů:
Je dobré se poučit, jak se s problémy, které k nám jistě přijdou, vypořádali jinde. Vždyť dnes už nám nepřipadá divné, že v obchodě, kde kdysi byly odjakživa boty je dnes již několikátý nájemce s absolutně jiným sortimentem zboží a lze předpokládat, že může zkrachovat i nájemce velkých obchodních prostor, které tak postupně zchátrají a dostanou se tak do stavu, jako mnohé budovy v soukromých rukou i rukou státu (a někdy se jedná o historické památky - t.j. dědictví předků, o které bychom se měli dobře starat). Budovy by se totiž neměly bourat, ale přizpůsobovat potřebám doby.

 

 

Autor: Robert S. Caporale, Elevator World | Překlad: Václav Vaněk, František Jaroš  
Zdroj: TZB-info | 2007