VÝTAHÁŘSKÉ FIRMY OČEKÁVAJÍ MILIARDOVÉ ŽNĚ

Majiteli domu hrozí v případě neštěstí v jeho výtahu stejná odpovědnost a postih za újmu na zdraví či smrt jako například u řidiče auta. To se má ještě více zpřísnit od prvního dubna, kdy vstoupí v účinnost nové české technické normy.

 

 

“Tyto normy mají významně přispět ke zvýšení bezpečnosti výtahů,” říká mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu Vladimíra Říhová.

 

“Je to nebetyčný průšvih,” upozorňuje generální sekretář České asociace výrobců výtahů Jan Dvořák. Ten z pohledu těchto norem vidí současný technický stav drtivé většiny osobních výtahů v Česku jako téměř katastrofální.

 

Pro Český úřad bezpečnosti práce se však nic moc neděje. “Pro majitele domů se požadavky na plnění jejich povinností prakticky nemění,” tvrdí ředitel odboru inspekce Pavel Krejcar. Podle něho normy přejímají doporučení evropské komise k bezpečnému provozu výtahů.

 

Ostře ale proti novelizovaným předpisům vystupuje Sdružení majitelů domů, které s nimi nesouhlasí. “Je to vydírání. Tyto nesmyslné normy si prosadila výtahářská lobby a nyní si budou chtít namastit kapsy,” míní mluvčí sdružení Robert Axamit.

 

Jestliže totiž asociace výrobců výtahů odhaduje náklady na odstranění rizik od 400 tisíc do 800 tisíc korun na jeden výtah, celkové investice by mohly při odhadovaném počtu rizikových výtahů kolem 75 tisíc hladce přesáhnout sumu 60 miliard korun.

 

“To hrozí rozložit rozpočty obcí a finančně zničit bytová družstva i majitele domů,” bije na poplach Axamit. Podle něj celkový rozpočet obcí činí asi 120 miliard korun.

S Axamitem souhlasí i předseda bytové komise svazu měst Josef Dobrý. “Je to tragédie. Mnohé obce na to nebudou mít,” upozornil Dobrý. Podle Axamita možná nezbude, než výtahy prostě zastavit.

 

“Budeme-li muset zastavit takzvaně rizikové výtahy, které ale bez problémů jezdí, uspořádám s lidmi demonstraci,” varuje Dobrý.

 

“Jde o tlak na provozovatele výtahů, aby staré výtahy začali modernizovat,” míní inspektor státního odborného dozoru Institutu technické inspekce Hugo Knotek. Podle něj byly stanoveny doporučené nejzazší lhůty pro odstranění bezpečnostních nedostatků. Ty jsou pro středně velká rizika do deseti let nebo pro vysoká rizika do pěti let.

 

“Každý majitel výtahu by měl mít od prvního dubna uzavřenou smlouvu se servisní firmou. Ta jej musí seznámit s provozními riziky výtahu. Bude pak na majiteli, zda bude normu respektovat,” vysvětluje Dvořák z asociace.

 

“Majitel výtahu se musí o výtah starat tak, aby byl bezpečný. Pokud tuto svou péči zanedbá, musí počítat s odpovědnostní, kterou nese,” připomněl pražský právník David Štůla. Uvedl, že při škodě na zdraví může vzniknout škoda ve výši i několika set tisíc korun. V případě ztráty na výdělku nebo zisku z podnikání by tato částka mohla být i mnohem vyšší, protože ji majitel výtahu bude platit poškozenému pravidelně a dlouhodobě.

 

Majitel výtahu může platit až statisícové odškodné:

  • Normy ČSN 27 40 02, 27 40 07, 27 40 11 vstupují v platnost 1.4.2003
  • Technické požadavky stanovují obdobné jako nařízení vlády č.14/1999 Sb., kterým se stanovují technické požadavky na výtahy, jež nabylo účinnosti 1.10.1999<
  • Nově formulují provozní rizika výtahů, což se týká všech výtahů instalovaných před 1.10.1999
  • Normy jsou nezávazné a lhůty k odstranění provozních rizik jsou jen doporučené
  • Majitel výtahu má uzavřít smlouvu se servisní firmou, jež ho s provozními riziky má seznámit
  • V případě nehody bude na posouzení soudce, zda majitel výtahu udělal vše proto, aby jemu známá provozní rizika odstranil
  • Rozhodne-li soud, že majitel nese odpovědnost za škodu, může jít o statisíce korun i více

Nehody mají rostoucí tendenci, tvrdí Jan Dvořák z asociace výtahářů.

 

 

Autor: Jan Činčura

Zdroj: Hospodářské noviny | 2003