Výtah v otázkách a odpovědích

Přinášíme časté nebo zajímavé dotazy, na které se ptáte na odborných sympoziích, mailovou nebo korespondenční cestou, případně prostřednictvím poradny na stránkách projektu Jak to dělají jinde. Na vaše otázky odpovídá Ing. Jiří Janich, obchodní zástupce společnosti Beta Control.
 


Jaká je možnost získání příspěvku na rekonstrukci výtahů? Ostatní opravy a rekonstrukci máme provedeny za pomoci úvěru u SS před pěti lety a postupně, bez jakéhokoliv státního příspěvku. Splácení úvěru SS dosud probíhá u poloviny vlastníků bytů - do r. 2020. (Marie Mašková)

Samostatná dotace na výstavbu výtahů bohužel neexistuje. Lze ovšem získat úrokovou dotaci z programu Nový Panel. Pokud splníte jeho podmínky a provedete minimálně všechny podporované opravy z části "A" Přílohy č. 2 programu Nový Panel, měla by vám být podpora přiznána. Jedná se o podporu formou snížení úrokové sazby úvěru, kterým byste financovali podporované opravy. Dle rozsahu prací se jedná o 2,5; 3 nebo až 4 procentní body. V současné době je ale příjem žádostí o dotaci z programu Nový Panel pozastaven. Nezbývá tedy nic jiného, než financovat rekonstrukci výtahu z vlastních finančních zdrojů (případně si vzít další úvěr). Aktuální situaci ohledně dotace Nový Panel, sledujte na www.sfrb.cz .
 


Vyhovuje v současné době výtah Páternoster normám a předpisům? (Jaroslav Šváb)

Páternoster (česky oběžný výtah) podle nových právních a technických předpisů již není druhem výtahu, ale patří obecně mezi zdvihací zařízení respektive zdvihadla. Normy a předpisy na výtahy se na něj tedy nevztahují.

 


Nutnost oprav výtahů v návaznosti na EU normy a termín březen 2011? (Luděk Procházka)

Nutnost oprav výtahů je stanovená normou ČSN 27 4011 a vyplývá z následujících skutečností. Inspekční prohlídka na výtazích měla být provedena nejpozději do konce března roku 2006. Ta určila rizika, která se na výtahu vyskytují a která jsou dle normy rozdělena do tří skupin. Jejich rozdělení je na rizika vysoká, střední a nízká. Tomu také odpovídá i časová lhůta, do které je třeba tato rizika odstranit. Rizika vysoká do 5 let od provedení inspekční prohlídky, rizika střední do 10 let a rizika nízká odstranit při provádění podstatných změn na příslušné části výtahu. Pokud se tedy vyskytují na výtahu rizika vysoká a pokud jste prováděli inspekční prohlídku v posledním možném termínu, měli byste opravdu odstranit tato rizika nejpozději do konce března roku 2011, rizika střední do konce března roku 2016 atd. Po uplynutí této lhůty je provozovatel výtahu, tedy majitel objektu, ve kterém je výtah instalován (např. fyzická osoba, právnická osoba, SVJ, BD) plně zodpovědný za všechny škody způsobené provozem výtahu jak na majetku, tak na lidském zdraví.
 


Jakému aspektu věnovat největší pozornost, při výběru firmy na provedení modernizace výtahů? (Rudolf Job)

Velmi důležité je věnovat pozornost kvalitě výrobku, který kupujete. Zjistit, co všechno Vám Váš nový výtah nabídne. Jednoduše porovnat poměr "kvalita / cena". Při tak velké investici, kterou výtah při ceně kolem 1 mil. Kč bezesporu je, se jedná o jeden z nejdůležitějších parametrů. Je potřeba si uvědomit, že by Vám měl výtah sloužit alespoň dalších 25 let, proto jej vyberte s ohledem na budoucnost. Nejlevnější nabídka tedy nemusí být vždy nejvýhodnější investicí. Další důležité parametry jsou pak samozřejmě délka záruky, cena servisu, reference, nezakódovaný (otevřený) řídící systém, spotřeba elektrické energie, doba montáže a také třeba možnost anti-vandal provedení.
 


Slyšel jsem, že jsou výtahy, které umožňují zabezpečení celého domu (například proti požáru). Jak celý systém funguje? (Pavel Novák)

Ve výtahové kabině musí být dle platných norem komunikační zařízení, díky kterému se v případě poruchy výtahu spojíte stiskem jednoho tlačítka se servisním technikem. Na tento již podle normy vytvořený komunikační kanál mezi kabinou, rozvaděčem ve strojovně a dále mobilní sítí lze připojit bezdrátově další prvky zabezpečovacího systému. K přivolávačům v jednotlivých patrech se připojí radiomoduly a ty sbírají bezdrátově informace z koncových zařízení a přenášejí je do komunikačního modulu. Dům, kde je tato výtahová technologie, lze tedy pak doplnit o přístupový systém, systém kouřových a pohybových čidel, nebo zabezpečit i jednotlivé byty pomocí ústředen, které indikují otevření dveří. Každý alarm je pak hlášen až na 5 přednastavených telefonních čísel nebo na pult centrální ochrany (pokud to investor požaduje).
 


Bydlím ve 12 podlažním bytovém domě, který je z části používán jako kancelářské prostory (spodní 4 patra). Lze nějakým způsobem zjistit, kolik jízd výtah provede do těchto "kancelářských pater" a kolik jízd provedou obyvatelé tohoto domu? Zajímalo by mě to vzhledem k vysokým příspěvkům na provoz výtahu. (posluchač sympozia z Ostravy)

Některé výtahy s moderním mikroprocesorovým řízením dokážou sledovat i počty jízd do jednotlivých pater a zobrazují je servisnímu technikovi přes webové rozhraní. Potom je velmi snadné tuto informaci zjistit a třeba i rozdělení nákladů na provoz výtahu dle něj přizpůsobit. Stejně tak je možné i přednastavit přístupová práva uživatelům výtahu a to pomocí Dallas čipu nebo karty. V takovém případě je nutné pro uvedení výtahu do pohybu přiložení Dallas čipu ke čtečce umístěné v kabině na table. Výtah čip identifikuje a umožní jízdu do přednastavených pater. Ve Vašem případě by například mohli všichni lidé (i bez čipů) jezdit do kancelářských prostor. Do pater č. 5 - 12 by potom mohli jezdit jen obyvatelé těchto bytů po přiložení čipů.
 


Vyrábí vaše společnost výtahy pro nízkopodlažní domy? Klasické nebo hydraulicky zdířkové plošiny. (Zdeněk Melichar)

Nejsme přímo výrobcem všech komponent použitých při dodávce nového výtahu. Téměř každá společnost, včetně těch největších v celosvětovém měřítku, některé díly v současné době nakupuje od jiných dodavatelů (pohon, řídící elektroniku, kabinu, dveře atd.). Naše společnost dodává výtahy s pohonem trakčním (převodové i bezpřevodové), bubnovým i hydraulickým. Nízkopodlažní domy nejsou žádným omezením. Několik výtahů jsme instalovali i do čtyřpodlažních bytových domů, kde se prováděla nástavba a to v provedení trakčním i hydraulickém. Důležitějším parametrem je spíš půdorysný rozměr prostoru pro výtahovou šachtu. Vždy je důležité vidět situaci ve Vašem domě přímo na místě. "Zdířkové plošiny" nedodáváme.
 


Jaký je příplatek za použití automatických dveří oproti dveřím ručním? Většina starších lidí v domě se bojí velkého příplatku a chtějí výtah co nejlevnější s dveřmi otevíranými ručně. (posluchač sympozia z Prahy)

Příplatek je opravdu minimální. Na jedny dveře cca 2 - 3 tisíce korun, což je u průměrného 8 patrového domu cca 20 tisíc navíc. Z celkové ceny by pak příplatek činil kolem 2 %, což je vzhledem k velkému zvýšení pohodlí přepravy téměř zanedbatelné. Problém ovšem může být šířka výtahové šachty. Ve většině případů umožňuje výtahová šachta použití ručních dveří šíře 800 mm. Pokud bychom zde ovšem chtěli instalovat dveře automatické, budeme moci použít třeba pouze šíře 700 nebo 650 mm. Je nutné vždy posoudit konkrétní situaci přímo na místě a poté se rozhodnout pro vhodné řešení. Příplatku se není třeba bát.
 


Některé společnosti dodávající nové výtahy nám při výběrovém řízení nabízejí bezpřevodové pohony místo původních s převodovkou. Jaké mají výhody? (posluchač sympozia z Brna)

Jedná se o nový typ trakčních strojů (výtah s protiváhou). Hlavními výhodami těchto pohonů je nižší spotřeba elektrické energie, menší rozměry, nižší hmotnost, nižší hlučnost, a téměř bezúdržbový provoz stroje.
 


Památkáři jsou ochotni odsouhlasit doplnění domu o výtah, který tam nikdy nebyl, za podmínky, že výtah bude umístěn ve vnitrobloku a nebude tam šachta, budou tam jen vodítka. Jedná se o 6 pater, starý cihlový dům. Dodává někdo výtah do venkovního prostředí bez výtahové šachty? (Ing. Jindřich Sovíček)

Ano, i takové výtahy se vyrábí. Výtah je ale v takovém případě extrémně namáhán povětrnostními vlivy a je tím podstatně zkrácena jeho životnost. Vodítka výtahu musí být přichyceny k ocelovým konzolám, kotveným ke stěně domu. V nejnižším podlaží musí být dle normy výtahová šachta opláštěna alespoň do výšky 3,5 m od země a nad výtahem (strojem) by měla být jistě alespoň stříška. Vzhledem k těmto skutečnostem bych se nejprve pokusil znovu spojit s památkáři a přinést jim pár fotografií sklem opláštěných venkovních výtahových šachet (spolu s vysvětlením vzniklé situace). Myslím, že celkový vzhled výtahu by vypadal mnohem kultivovaněji a výtah by byl chráněn. Tyto šachty se používají běžně ve vnitroblocích staré zástavby. Bohužel se ale může názor na tuto skutečnost úřad od úřadu lišit.
 


Autor: Jak to dělají jinde

Zdroj: TZB-info | 2011