Všesměrový magnetický výtah (VIDEO)

Evropský koncern ThyssenKrupp vyvíjí nový typ výtahu bez lan a kabelů, který je schopen přemísťovat kabiny s pasažéry nejen vertikálně, ale také do všech horizontálních směrů.
 


Celý systém, včetně vertikálně-horizontálních šachet a s přítomností magnetické levitace v nich, se jmenuje MULTI. Každá kabina je vybavena lineárním elektrickým motorem a nadnášena na magnetickém polštáři, což činí tento systém analogický magneticky nadnášeným rychlovlakům (princip maglev), až na mnohem nižší rychlost, zhruba 5 metrů za sekundu. Firma ThyssenKrupp vyhlásila, že její systém MULTI bude pro rozlehlé a vysoké budovy efektivnější a prostorově úspornější než stávající výtahové systémy.

V jedné šachtě se například bude moci pohybovat více kabinek za sebou, což se automaticky projeví ve výrazném vzrůstu přepravní kapacity výtahů a ve zmenšení čekací doby na jednotlivé kabinky (na 15-30 sekund). Šachty budou navíc moci tvořit uzavřené smyčky, v nichž budou kabinky kroužit dokola (podobný cirkulární systém výtahů vyvíjí také japonská firma Hitachi). Výtahový systém tak bude spíše připomínat vertikální soustavu linek metra v malém.

 

 
Vertikální výtahy s kabinkami na lanech v druhé polovině 19. století umožnily rozvoj výškových staveb a mrakodrapů. Konstruktéři systému MULTI předpokládají, že rozšíření možností výtahů o pohyb v horizontální dimenzi a náhrada lan magnetickým polštářem budou mít podobně zásadní vliv na podobu nových budov. Ty ztratí prakticky jakákoliv omezení v růstu do výšky či šířky, způsobená omezenou pevností lan a jejich vlastní hmotností nebo nárůstem počtu výtahových šachet (současný limit v délce lan pro výtahy činí zhruba 600 metrů). Také tvary budov budou moci být rozmanitější a členitější než dříve. Plocha výtahových šachet v průřezu budovy bude moci být navíc menší než dnes. Optimální výška budovy pro nasazení systému MULTI začíná od hranice 300 metrů směrem výše.


Všesměrový magnetický výtah 
“Ostrý” prototyp systému MULTI bude připraven pro praktické zkoušky někdy koncem roku 2016, kdy se MULTI stane součástí výškové budovy v německém městě Rottweil.

 

 

Autor: Pavel Vachtl
Zdroj: Český rozhlas | 2015