VIDEO | Stavba výtahu v metru z ptačí perspektivy

Na stavbě kaskády výtahů a přestupní chodby ve stanici metra Jiřího z Poděbrad bylo dokončeno hloubení stavební jámy. Nyní začnou první ražby šachty. Ta bude v budoucnu sloužit pro dvojici výtahů do uliční úrovně. Ve videu si můžete stavební jámu prohlédnout z ptačí perspektivy.
 

 
Protože se jedná o hornickou činnost, na ražby bude dohlížet svatá Barbora, patronka všech horníků a stavebních dělníků pracujících pod zemí, jejíž dřevěná soška byla v pátek na stavbě na náměstí Jiřího z Poděbrad posvěcena.


Na stavbě výtahů a revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad proběhla v pátek tradiční slavnost požehnání a umístění sošky svaté Barbory ke stavební jámě, kde bude v příštím týdnu zahájena vertikální ražba první úrovně výtahových šachet.

 

 

výtahy v metru

 

 

Slavnostní událost se uskutečnila v den před svátkem sv. Barbory, která je patronkou horníků i stavařů pracujících v podzemí. Ti se tradičně svěřují pod její ochranu.


Sošce Barborky požehnal farář Jan Houkal z Římskokatolické farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Tento kostel postavený podle architektonického návrhu architekta Josipa Plečnika stojí v těsném sousedství staveniště.


Soška sv. Barbory vyrobená speciálně pro tuto stavbu je z jasanového dřeva, má výšku 55 cm a je dílem řezbáře Dalibora Čenčíka.


„Revitalizace stanice metra Jiřího z Poděbrad je v rámci oprav a rekonstrukcí stávající dopravní infrastruktury v metru letos největší investiční projekt Prahy a Dopravního podniku hlavního města Prahy,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.


„Postavíme nové výtahy, vyměníme eskalátory, opravíme a zrevitalizujeme stanici i její vestibul. Jiřího z Poděbrad bude po dokončení modernizace 47. bezbariérovou stanicí pražského metra,” dodal Scheinherr.


„V Praze 3 máme tři stanice metra a doposud není žádná z nich bezbariérová,“ uvedl Jiří Ptáček, starosta Městské části Praha 3.


„Vím, že tohle je věc, která zajímá nejen cestující s handicapem, ale také rodiče s kočárky a řadu dalších skupin, pro které je cesta po eskalátoru nepříjemná, či dokonce nemožná. Nový výtah je proto vítanou změnou,” dodal Ptáček.


„Pevně věřím, že i během ražeb, se kterými začneme v příštím týdnu, budeme moci postupovat podle harmonogramu a stavebního povolení a používat trhací práce,“ dodal Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.


Ražba šachty o hloubce 21,6 metru bude zahájena příští týden.


Z jejího dna bude následně pokračovat ražba štoly přestupní chodby o délce cca 40 metrů, nakonec proběhne ražba druhé výtahové šachty o hloubce 21,5 m a krátká vertikální ražba s průnikem do samotné střední lodě stanice.


V šachtách budou umístěny výtahy, které zajistí bezbariérové zpřístupnění stanice metra uložené v hloubce cca 50 metrů pod povrchem náměstí. Dvojice výtahů bude umístěna v čele stanice na opačné straně než stávající eskalátory.


Ražby budou prováděny takzvanou novou rakouskou tunelovací metodou, rubaninu bude na povrch dopravovat těžními nádobami na laně jeřábu.


Během ražeb se předpokládá vytěžení zhruba 12 tisíc m3 rubaniny, aplikace 2000 m3 stříkaného betonu a v rámci realizace definitivního železobetonového ostění uložení 3200 m3 betonu.


Ražby by měly být ukončeny prorážkou do stanice metra v polovině ledna 2023.


Kromě vybudování bezbariérového přístupu čeká stanici Jiřího z Poděbrad také kompletní rekonstrukce vestibulu, eskalátorových tunelů, nástupiště a neveřejných částí stanice.


Po dokončení stavby tak bude cestujícím sloužit trojice nových eskalátorů překonávajících výškový rozdíl 36,6 metru.Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor: Kristýna Léblová
Zdroj: novinky.cz, stream.cz | 3.12.2021