V nové budově úřadu v Heřmanově Městci jezdí skleněný výtah

V pondělí začal působit Městský úřad Heřmanův Městec ve zbrusu nové budově. „Měl jsem tu moc hezkou reakci od jednoho z občanů, který nový úřad bere, jako kdyby přešel ze století 17. do století 21.," popisuje reakce místních obyvatel starosta Josef Kozel.
 


Pod nohama zem


Aby byla budova bezbariérová, bylo třeba postavit i nový výtah, který však není jen tak ledajaký. „Firma Tramontáž Chrudim mohla konečně uplatnit své zkušenosti a profesní zdatnost na zakázce v našem kraji. Vybavili jsme nově vybudovaný Městský úřad v Heřmanově Městci atypicky řešeným proskleným výtahem v přistavěné výtahové šachtě," říká Vratislav Čapek, ředitel Tramontáže Chrudim a pokračuje:

„Již v projektu jsme byli postaveni před nesnadný úkol vybudovat výtah s prosklenou kabinou a prosklenými křídly automatických dveří s požární odolností tak, aby bylo zajištěno oddělení požárních úseků a nástupiště byla dostatečně přirozeně prosvětlena."

Vzdušná budova


I když se někteří návštěvníci úřadu obávají prosklené kabiny, výtah je hojně využíván. „Na základě požadavků památkové péče byla architektem navržená prosklená šachta. Udělat i prosklenou kabinku byl už náš nápad a ta volba byla rozhodně správná. Budova je odlehčená. Kdyby zde vznikla zděná výtahová šachta, nebylo by to úplně ono," doplňuje starosta Kozel.

Samotná výroba netradičního výtahu už byla zcela v rukou pracovníků Tramontáže Chrudim. „Konstrukčně, výrobně i legislativně jsme tento nesnadný a náročný úkol beze zbytku splnili. Při vlastní realizaci naši konstruktéři brilantně a rychle vyřešili zhoršené zakládací podmínky výtahu a vynikajícím způsobem si poradili s konstrukčním řešením výtahu s velmi mělkou prohlubní výtahu, která byla limitována již stávající kanalizační přípojkou budovy. To vše ve velmi krátké průběžné době realizace a při dodržení termínu ukončení prací k 30. červnu 2015," uvádí ředitel Čapek a dodává:

„Stinnou stránkou realizace díla je ovšem platební nekázeň směrem k subdodavatelům na technicky zajímavém a náročném řešení výtahu."
 


Foto: MU Heřmanův Městec

Zdroj: deník.cz | 2015