UVP ČR | Požadavky na dobu odborné praxe ve vztahu k úrovni vzdělání revizních techniků

Všechny výtahářské společnosti v ČR jsou více, či méně ovlivněny ustanovením legislativy, která je v působnosti MPSV (Ministerstvo práce a sociálních věcí), a to zejména dle NV 193/2022 Sb., Příloha 4 – Minimální doba odborné praxe požadovaná pro činnost na vyhrazených zdvihacích zařízeních ve vztahu k dosaženému stupni odborného vzdělání žadatele.
 

 
Vezmu-li to skutečně ve zkratce a nepodaří-li se dosáhnout zamýšlených úprav předmětného Nařízení vlády, lze předpokládat, že během poměrně krátké doby dojde k významnému snížení bezpečného provozu instalovaných výtahů. Těch instalovaných výtahů je v ČR je více jak 128.000.

Nedosáhneme-li potřebných změn, nebude pro tento počet výtahů dostupná odborná kapacita k provedení ODBORNÝCH ZKOUŠEK (REVIZE) v plné šíři, což se projeví nejvýrazněji během roku 2026 a 2027. Lze potom očekávat, že může být postiženo až 52.000 instalovaných výtahů, jejichž provoz bude významně ovlivněn.

V rámci UVP-ČR se proto již několik měsíců snažíme prostřednictvím složitých jednání s MPSV najít vhodné řešení, což mohli členové UVP-ČR zaznamenat během debaty na jednání Sněmu UVP-ČR koncem května 2023. Učinili jsme řadu kroků, které se z počátku zdály být úspěšné.

MPSV se sice jasně vyjádřilo, že nehodlá akceptovat jakoukoliv výjimku tak, jak to bylo možné dle předchozí Vyhlášky č. 19/1979 Sb., ale navrhlo nám použít tzv. PROZATÍMNÍ ŘEŠENÍ dle Zákona 561/2004 Sb., § 113c.

Tento návrh se však po detailní analýze ukázal jako nepoužitelný, a pro většinu z dotčených REVIZNÍCH TECHNIKŮ nepřijatelný.

Po tomto neúspěšném pokusu se dohodnout s MPSV, jsme oslovili zástupce svazů sdružených v sekci VTZ (Vyhrazená technická zařízení) a požádali je o jejich stanoviska k předmětné legislativě na jejichž základě jsme zjistili, že podobnou zkušenost jako my, získali i oni, čili zástupci svazu plynařů, tlakových zařízení nebo zdvihacích zařízení. Každý z těchto svazů se pokusil vstoupit do jednání s MPSV po své vlastní linii, a to s různými návrhy vedoucí k vyřešení překážek, které mají vliv činnost těchto svazů.

 

Souběžně s tímto krokem jsme prostřednictvím UVP-ČR odeslali na MPSV další z dopisů (žádostí) obsahující poměrně podrobnou analýzu dopadů na bezpečný provoz výtahů, a oslovili jsme HK-ČR (Hospodářská komora ČR) a požádali o pomoc, s cílem nalézt cestu k nápravě nedostatků legislativy. Předseda sekce VTZ při HK-ČR svolal pracovní schůzku, a současně oslovil zástupce MPSV a požádal je o stanovisko k analýze, kterou mu UVP-ČR poskytla (viz. výše)

Na svolané pracovní schůzce nám předseda sekce VTZ přednesl poskytnuté stanovisko MPSV, ze kterého je vidět jistou pozitivní změnu v názoru MPSV. Proto jsme se s ostatními svazy VTZ dohodli na dalším koordinovaném postupu a na přípravě podkladů potřebných k dalšímu jednání s MPSV. A i když cítíme lehký pozitivní obrat, jak bylo uvedeno v předcházejícím textu, tak výsledek dalšího jednání na MPSV nejsme zatím schopni předjímat.

Další kroky na úrovni HK-ČR jsou plánovány v poměrně rychlém sledu za sebou. Potřebné podklady z jednotlivých svazů sekce VTZ budou kompletovány nejpozději do 15.11.2023 a dohodneme-li se na finálním znění návrhu, tak koncem listopadu mohou být odeslány na MPSV.

Nedělám si naděje, že by padlo nějaké rozhodnutí ještě v prosinci 2023, ale v lednu-únoru 2024 bychom mohli mít k dispozici nějaké závěry, které pak mohou být stručně publikovány zde na VÝTAHY SERVERU. Členové UVP-ČR budou informováni samozřejmě průběžně, a to díky vzájemné intenzivní komunikaci na úrovni svazu.
 

 
Michal ŠVÁSTA
Generální sekretář UVP-ČR

 

 

Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)