UVP ČR | CHYBĚJÍCÍ PRŮVODNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Vytvořit vhodnou náhradu za CHYBĚJÍCÍ PRŮVODNÍ DOKUMENTACI VÝTAHU se nám zpočátku jevilo jako poměrně jednoduchý úkol, jehož řešení se však ve skutečnosti protáhlo na několik měsíců. Příčinou toho bylo velice široké spektrum názorů odborníků, kteří na tomto projektu spolupracovali. Nicméně teď můžeme konstatovat, že dílo je dokončeno a postupně se rozebíhá řada seminářů na téma NÁHRADA ZA CHYBĚJÍCÍ PRŮVODNÍ/PROVOZNÍ DOKUMENTACI – kdy a jak tento dokument použít a co musí obsahovat.
 

 
Chtěli bychom v této souvislosti poděkovat všem, kteří byli do tohoto projektu zapojeni. Mimo zástupců jednotlivých členů UVP-ČR to byla řada dalších spolupracovníků, jako jsou OZNÁMENÉ SUBJEKTY (TUV SUD / TLO / SZU / TAZUS / ...), INSPEKČNÍ ORGÁNY (TUV NORD / TUV AUSTRIA / BUREAU VERITAS), a i POVĚŘENÁ ORGANIZACE TIČR a další externí specialisté.

Před dokončením finální verze prošel dokument právním posouzením, a takto zpracovaný byl zaslán zástupcům MPSV a SUIP k připomínkám, které byly do dokumentu následně zapracovány. Důvodem k takovému postupu byl především záměr, aby výsledek naší práce se stal OBECNĚ UZNÁVANOU PRAXÍ, postupně všeobecně používanou.

Možná se vám to zdá být ne příliš důležité a složité, ale faktem je, že státní správa přitvrzuje na všech frontách, což je patrné i z legislativy, se kterou se nyní potýkáme. V minulosti byl požadavek na přítomnost PRŮVODNÍ DOKUMENTACE po celou dobu životnosti výtahu spíše jen normovým požadavkem, nad kterým jsme všichni (provozovatelé a i my, členové výtahářské profese) zavírali oči. Díky tomu je možné tvrdit, že i my máme tak říkajíc "máslo na hlavě".

A to je také jedním z důvodů, proč nyní chybí odhadem PRŮVODNÍ DOKUMENTACE v ca. 60–65 % případech, čili asi u 80.000 instalovaných výtahů. To skutečně obrovské číslo.

Nyní je však uvedená povinnost zákonným požadavkem se všemi souvisejícími dopady. Můžeme namítat, že kontrolní činnost ze strany státní správy není častá, zda to potom není zbytečné. … no, berme to jako prevenci, protože nikdo nikdy neví kudy povedou jeho cesty.

Při debatě, kdo a jak bude tvůrcem NÁHRADY ZA CHYBĚJÍCÍ PRŮVODNÍ DOKUMENTACI nakonec převážil názor aktivně vstoupit do tohoto procesu, řídit jej na odborné úrovni a vytvořit jednotný metodický návrh této náhrady pomocí MÍSTNÍHO PROVOZNÍHO PŘEDPISU (MPP), což bylo navrženo přímo prostřednictvím MPSV a SUIP, … a mimochodem, je to také zákonná možnost. Nechci vás unavovat dalšími podrobnostmi, jednání a tvorba dokumentu byla nadmíru složitá, protože názory jednotlivých účastníků projektu byly skutečně diametrálně odlišné. … ale nakonec jsme se přece jen dohodli …

Detaily tohoto dokumentu jsou k dispozici přímo v něm samém a také budou vysvětleny v seminářích, připravených a naplánovaných pro všechny členy UVP-ČR zdarma.
 

 
Michal ŠVÁSTA
Generální sekretář UVP-ČR

--

MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS – ÚVODNÍ STRANA DOKUMENTU

 

 

 

Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)