U ZDVIŽÍ CHYBÍ KABINOVÉ DVEŘE

Liberec – Velkému procentu výtahů na Liberecku chybějí kabinové dveře. Cestujícím přitom hrozí úraz.

 

 

Jediné dveře, které v mnoha výškových budovách nejen samotného Liberce chrání cestující při jízdě, jsou podle odborníků nedostačující. Přepravovaný člověk se přitom může dostat do kontaktu s čelní stěnou šachty. Těžký úraz už kvůli neexistenci dveří utrpěl zhruba před třemi lety pracovník, který v Liberci použil nákladního výtahu, jemuž právě kabinové dveře chyběly. Náklad jej tehdy přitlačil na “ubíhající” stěnu.

 

Servisní firmy se shodují na jediném – technické zařízení výtahů je zastaralé, i když je mechanicky strojní zařízení na poměrně dobré úrovni.Kromě častějších poruch pak hrozí především u starších typů výtahů možnost odblokování šachetních dveří i v případě, že výtah stojí v jiném patře. Cestující by se pak mohl zřítit do šachetní jámy:

 

V nejstarších panelových domech v Liberci – ve čtvrti Františkov nebo Králův Háj jezdí výtahy, jejichž stáří se blíží čtyřem desítkám let. Přestože někde prošly dílčími opravami a modernizacemi, jen ve výjimečných případech je nahradily výtahy nové. Do šrotu přitom měly jít už původně plánovaných dvaceti letech provozu.

 

“Nejčastěji na výtazích opravujeme elektroinstalaci,” řekl Pavel Štěpaník, jednatel servisní firmy.

 

 

Zdroj: Internet | 2003