twiGIS Výtahy - Aplikace pro zaznamenávání servisních činností

Aplikace společnosti CAD Studio s.r.o. "twiGIS Výtahy" umožňuje zaznamenávat servisní činnosti a odborné prohlídky přímo na místě zásahu, a to prostřednictvím mobilních zařízení. Aplikace twiGISVýtahy komplexně digitalizuje činnosti spojené se správou a údržbou výtahů. Řešení je přizpůsobené pro vedení společnosti, techniky v terénu, skladníky či účetní. Všichni komunikují nad jednou aplikací a databází a mají tak k dispozici stále aktuální data.

 

 

Jak twiGIS Výtahy funguje?


Díky QR kódu, umístěném na výtahu, může technik po načtení do mobilního zařízení ihned začít zaznamenávat servisní zásah či odbornou prohlídku. Aplikace je uzpůsobena tak, aby zaznamenávání dat bylo co nejjednodušší.


V případě potřeby je možné doložit výkaz činnosti technika: že přijel na místo včas, přehled všech činností provedených na daném výtahu (nebo v daném měsíci), dobu trvání provedení prací, atd.


QR kódy přitom minimalizují chybovost při vyplňování papírových formulářů jako je např. číslo výtahu, nosnost, provozovatel,… Tyto údaje se vyplňují automaticky, což zrychluje celý proces, který vede až k automatickému generování předávacího protokolu. Ten lze elektronicky podepsat přímo na místě.


Pro předávání informací mezi zaměstnanci funguje mailingová služba, která upozorní uživatele na činnosti, které mu byly přiřazeny. Přehled těchto činností a jejich následnou správu řeší pracovník v aplikaci twiGIS Výtahy.

 

 

Hlavní přínosy řešení pro vedení společnosti


1. Komplexní digitalizace činností spojených se správou a údržbou výtahů.


2. Reportní nástroje pro:
- Přehled činností technika za dané období.
- Plánované odborné a inspekční prohlídky na dané období.
- Přehled všech oprav na výtahu v jeho životním cyklu.


3. Přehledná mapa všech spravovaných zařízení a možnost zobrazení dat podle různých kritérií např.:
- Technik, který zařízení spravuje.
- Dle odborné prohlídky (vypršená, v pořádku, vyprší za méně než měsíc…).
- Nosnost


4. Evidence všech zařízení, prohlídek, servisu, skladového materiálu, kontaktních osob, pracovníků, provozovatelů, majitelů…


5. Zaznamenávání činností technika (kdy dorazil na místo, kdy dokončil činnost, …).


6. Plánování výjezdů a činností i s ohledem na lokalitu výtahů.

 

 

Hlavní přínosy řešení pro Technické pracovníky


1. Digitální zaznamenávání odborných prohlídek a servisních zásahů prostřednictvím mobilního telefonu/tabletu.


2. Automatické generování předávacích protokolů ze servisního zásahu a oborných prohlídek do PDF. Aplikace umožňuje podepsat dokument přímo na tabletu/mobilu.


3. Zaznamenávání použitého materiálu a prací, které byly provedeny u servisního zásahu.


4. Technik má k dispozici přehled svých plánovaných činností (servisní zásahy, odborné prohlídky).


5. Automatické hlídání následných prohlídek.


6. Upozornění na přidělený servisní zásah.

 

 

Aplikace twiGIS Výtahy zjednoduší komunikaci mezi zaměstnanci, snižuje lidskou chybovost při zaznamenávání odborných prohlídek či servisních činností a především centralizuje data a informace do jednoho systému, který je přístupný s různým stupněm oprávnění všem zaměstnancům společnosti.


PODROBNÉ INFORMACE O APLIKACI  (PDF)

 

 

CAD Studio (součást Arkance Systems)
Největší poskytovatel CAD/BIM/GIS řešení ve střední Evropě. Specializace na systémy pro správu dat a životního cyklu zařízení. Vyvíjí a dodává vlastní platformu twiGIS jako technologii pro správu a sdílení dat a informací o území, budovách, technologiích a zařízeních, včetně podpory vybraných operativních agend, jako např. podpora servisních činností.

 

 

logo twiGIS


CAD Studio s.r.o.
Hornopolní 3322/34
702 00 Ostrava


Tomáš Šustek
Tel.:  +420 602 442 893
E-Mail:  tomas.sustek@cadstudio.cz
www.cadstudio.cz www.twigis.cz