SYSTÉM VE VÝTAHU OCHRÁNÍ VÁŠ DŮM I MAJETEK

Společnost Eletec výtahy jedna z prvních soukromých výtahových firem vzniklých po listopadu 1989 v České republice čítající nyní několik set zaměstnanců přichází se zcela novým bezpečnostním systémem AIISE, který je chráněn užitným vzorem.
 

 
Výtah v mobilním telefonu
To, že jsou výtahy Eletec napojeny prostřednictvím internetu do servisního monitorovacího centra, je chápáno jako základní standard pro zajištění jejich bezproblémového fungování. Tento rok, ale společnost Eletec výtahy, přichází se zcela novým systémem, jehož prostřednictvím přicházejí uživatelům informace nejen o tom, co se děje ve výtahu, ale i v celém domě a to přímo do mobilního telefonu.
 
Volá Vám výtah
Automatický integrovaný informační systém AIISE pracuje v prostředí, které využívají mobilní operátoři. Jeho hodnota spočívá ve faktu, že svým uživatelům, ať jsou kdekoli, podává důležité informace o provozu výtahu, stavu jeho příslušenství, a za použití speciálních přídavných čidel, monitoruje i celkovou bezpečnostní situaci v domě.
 
AIISE předchází nebezpečím a rizikům, spojených s provozem výtahu i domu, včasnými a věcnými SMS zprávami nebo e-maily správci domu, bezpečnostní službě, středisku centrální ochrany nebo třeba i hasičům, či policii. Okamžitě informuje o vandalství či krádeži ve výtahu, a je-li tak nastaven, uzavře kabinu i s nežádoucí osobou. Mimo to dokáže sledovat i bezpečnostní parametry v celém domě. Jednoduše řečeno AIISE Vám oznámí, když máte v domě zloděje, který se právě snaží ukrást cívku odkláněcího magnetu z kabiny nebo vandala, který rozbíjí osvětlení výtahu, ale třeba také to, že ve druhém patře uniká plyn.
 
I když by se mohlo zdát, že se jedná o nákladnou technologii, není to pravda. Řízení výtahu je rozšířeno o další periferii s propojením na přídavná čidla, přičemž jejich počet i funkce záleží zcela na uvážení uživatele a konkrétních potřebách. Tato čidla snímají pohyb v domě i výtahu, kontrolují hodnoty kouře, plynu či vody v šachtě výtahu či domě, informují o nežádoucích pohybech v domě, stejně jako neúměrnému přetěžování výtahu. V případě překročení nastavených hodnot systém AIISE okamžitě rozesílá informační zprávy na vybraná mobilní čísla a elektronické adresy, případně blokuje provoz výtahu. Systém AIISE lze navíc propojit i s dalšími prostory v budově, například s kotelnou domu, jejíž bezchybný provoz je tak zcela pod kontrolou.
 
Cena zařízení se liší podle rozsahu požadavků zákazníka, ale zcela určitě je tento systém dostupný třeba i právě vzniklým družstvům, které se správou domu teprve začínají. Tam, kde je již na výtazích řídící mikroprocesorový systém Eletec stačí doplnit přídavné zařízení a čidla a je hotovo. AIISE je v pohotovosti 24 hodin denně a lze si jeho pomocí například přivolat mobilním telefonem výtah.
 
Technologie AIISE není v dnešní informační společnosti ničím výjimečným, je to jen logický krok na cestě vývoje, který společnost Eletec výtahy udělala v této oblasti jako první. AIISE se vyplatí každému. Je známo, že nemůžeme být všude a předcházení rizikům a nebezpečím vyjde vždy levněji, než jejich přehlížení.
 
 
Případové studie:

1. Požár v budově
- zachycen kouř nebo zvýšená teplota - okamžitá informace - možnost včasné reakce a zabránění větším škodám.

2. Únik plynu v budově
- detekován plyn - okamžitá informace
- možnost včasné reakce a zabránění škodám.( tuto řádku možno posunout o řádku výš jako pokračování )

3. Voda v šachtě výtahu
- okamžitá informace a "uklizení výtahu do bezpečné zóny" - možnost včasné reakce a zabránění škodám.

4. Individum před strojovnou
- okamžitá informace -preventivní činnost směřující k vyšší bezpečnosti pro obyvatele a udržení pořádku v domě.

5. Zloděj nebo sprejer ve výtahové kabině
- okamžitá informace - uzamčení osoby ve výtahové kabině - zabránění dalším škodám a chycení pachatele.

 

 

Zdroj: Časopis Stavebnictví a interier | 2003