PROVOZOVATELÉ VÝTAHŮ NEDBAJÍ NEBEZPEČÍ

Každý provozovatel výtahu musí vědět například, že jeho výtah čeká na povinnou inspekční prohlídku. Rizika výtahů provozovaných v panelových domech jsou značná, výtah bez kabinových dveří se nedoporučuje používat. Hrozí nebezpečí úrazu při střetu s čelní stěnou šachty. Statistika smrtelných úrazů hovoří jasně. Stačilo by málo. Do klece namontovat původně projektované kabinové dveře!! Ve staré výtahové normě je jasně psáno : "KAŽDÁ KLEC MUSÍ MÍT DVEŘE", ale přáním investorů výstavby panelových domů bylo šetřit náklady. Bylo rozhodnuto ,že výtahy postačí malé, klece bez dveří, řízení obyčejné. Spoléhalo se na to, že norma se doplní nebo změní. Někteří provozovatelé dokonce nechali z výtahů již v provozu dveře z klece vymontovat!!
 

 
Vandalové a nenechavci poškozují výtahy a způsobují jejich nebezpečný stav, například dokáží jediným zásahem odjistit dveřní uzávěrku, dveře ponechají nezajištěny, za dveřmi nestojí klec a hrozí tak pád do výtahové šachty! I pro tento případ je snadná pomoc, jednoduché řešení úpravou dveřní uzávěrky proti zneužití bez výměny šachetních dveří. Chceme-li mít zcela bezpečný výtah, můžeme si zakoupit výtah nový. Někteří provozovatelé již vyměněný výtah mají, ale klec je stejně malá, možná menší než předtím, dveře jsou automatické, samozavírací. To co šlo převážet ve výtahu bez dveří již nelze, situace je vlastně stejná jako když do starého výtahu vrátíme kabinové dveře.
 
Pořídit si do domu nový výtah je nemalá investice, proto se nabízí otázka zda-li opravdu potřebujeme jen malý výtah? Nelze postavit nový výtah a šachtu z venčí budovy? Nedá se stávající šachta půdorysně zvětšit? Není cenová nabídka nového výtahu příliš vysoká? apod. Výtahové firmy se dnes předhání v nabídkách řešení. Například zajímavé řešení pro využití půdorysu šachty je namontovat do osmi-podlažního domu bubnový výtah se strojovnou nahoře, prostor dráhy vymontovaného vyvažovacího závaží nám umožní zvětšit klec.Kompromisem ovšem zůstává, že tento výtah může jezdit jen rychlostí 0,5 m/s.
 
CHYBY Z VÝROBY - VÝTAHY 70 LET
V novějších panelových domech jezdí nebezpečné výtahy, výrobního závodu n.p.Transporta Brno, který se podřídil hloupému vládnímu nařízení šetřit. Na výtahu zeslabily co se dalo i takové díly jako nosné díly, táhla, závěsy. Výsledek se dostavil, několik výtahů v provozu spadlo, utrhla se vyvažovací závaží. Výrobní závod na to reagoval napsáním dopisu servisním závodům, kde se doporučuje provést opásání vyvažovacího závaží a to třeba provizorně! lankem. Provozovatelé o riziku vědí, ale nechtějí do úprav investovat, přitom náklady na úpravy jsou přijatelné. Jedná se o orámování vyvažovacího závaží, výměny závěsů na kleci a závaží, eventuelně o zesílení táhel klece a zesílení podlahového rámu - vyztužení. Namáhané zeslabené závěsy stárnou a únava materiálu se může dostavit! Co když zítra někdo s výtahem spadne?
 
SERVIS VÝTAHŮ ZA MÁLO PENĚZ?
Každý výtah se musí za provozu čistit a mazat, například klínové zachycovače klece zasypané špínou mohou selhat. Nevyčištěné nebo včas nevyměňované relé, stykače, spínače bezpečnostních obvodů, brzdy, křivky mohou být příčinou náhlého uvíznutí ve výtahu...

 

 
Zdroj: Petr Börner | 2003