Proč ochranná prahová deska

Podle ČSN EN 81 - 1,2 musí být pod prahem výtahové klece svislá prahová deska, jejíž šířka se rovná šířce šachetních dveří a výška je min. 0,75 m.

 

 

Pro úvahu nad tím, proč je tento požadavek normou stanoven předpokládejme případ staršího výtahu, kde prahová deska vykrývala pouze prostor v otevíracím pásmu a měla výšku 150 až 250 mm. Za takové situace v případě poruchy nebo při výpadku elektrického proudu, kdy klec zastavila nad úrovní nástupiště, ale v rozmezí tzv. odjišťovacího pásma, ve kterém jdou šachetní dveře otevřít bez zábran, prahová deska vykryla mezeru po klecí a pod podlahou klece nevznikl otvor do šachty. Při výstupu proto pro vyprošťovanou osobu nevzniklo zvýšené riziko úrazu. To ale neplatí při zastavení klece výtahu mimo odjišťovaní pásmo, např. 1 m nad podlahou nástupiště. Za této situace lze provést vyproštění osob z klece nouzovým posuvem klece do úrovně stanice (odjišťovacího pásma) nebo odjištěním šachetních dveří nouzovým klíčem. Jestliže poloha klece po odjištění dveří umožňuje nouzové opuštění kabiny, tj. kdy je mezi podlahou klece a nadpražím šachetních dveří dostatečná mezera, kterou se může uvězněná osoba dostat z kabiny na nástupiště, vzniká značné riziko, že volným prostorem (otvorem) pod klecí může vyprošťovaná osoba propadnout do šachty výtahu.

 

Takové neštěstí se skutečně stalo v brněnské čtvrti Bystrc. V kleci výtahu byla uvězněna paní a na její volání jí přišel na pomoc nájemník domu, který nouzově odjistil a otevřel šachetní dveře a pomáhal paní vylézt z kabiny na nástupiště. Přitom však obě osoby propadly nezakrytým prostorem pod prahem kabiny do šachty a utrpěly velmi těžká zranění.

 

Z fotodokumentace v denním tisku bylo vidět, že podlaha kabiny byla v úrovni přivolávače. Výška prahové desky byla asi 150 mm. Nezakrytá část volného prostoru měla tedy výšku asi 1,2 m. Pokud by byla na této kleci ochranná prahová deska podle ČSN EN 81 - 1, nezakrytá část volného prostoru by měla výšku asi 0,6 m a s velkou pravděpodobností by k pádu do šachty nedošlo.

 

Chybějící prahová deska klece nebo její nedostatečná délka je nebezpečím s vysokou úrovní rizika podle ČSN 27 4007. Odstranění tohoto rizika předpokládá dodatečnou instalaci ochranné desky s předepsanými rozměry. U starších výtahů může vzniknout problém, že se deska o předepsané výšce nevejde do prohlubně. Pokud není v prohlubni dostatečný prostor pro desku o předepsané výšce, uvádí ČSN 27 4007 jako možnost nápravného opatření teleskopickou ochrannou prahovou desku.

 

 

Autor: Ing. Bohuslav Kratěna, Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2006