Poslední možnost získat Dotace na výtah 2021

Do 15. října 2021 je možné podávat žádosti o dotace v rámci druhé výzvy programu Bytové domy bez bariér. Jak se druhá výzva liší, zda se dostane na všechny zájemce a na co si dát při zpracování pozor? Na otázky odpovídá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 

 
Dochází v druhé letošní výzvě k nějakým změnám?

Nechceme žadatele zatěžovat nějakými novými pravidly či požadavky. Proto jsou pravidla druhé výzvy stejná, jako u té předchozí.

 

 
Jaká je pro letošní výzvu uvolněna částka? A jaké je srovnání její výše s předchozími roky?

Na předchozí výzvu jsme vyčlenili 200 mil. Kč. Ta se ale nedočerpala. Nicméně je spousta bytových domů, ve kterých ještě nejsou odstraněny bariéry a ve kterých ještě chybí výtahy. Proto jsme výzvu vyhlásili znovu, abychom žadatelům umožnili peníze využít. Jde celkem o 111 milionů korun. Co se týká každoročního vyhlašování, tak alokace je vždy stejná, tedy 200 milionů korun.
 

 
Na co jsou finance ze strany vlastníků bytových domů nejčastěji využívány?

Podpora je zaměřena na odstranění bariér při vstupu do bytového domu a do výtahu, výstavbu výtahu v bytových domech, kde není a nikdy nebyl. Nejčastěji jsou podávány žádosti na výstavbu výtahu. Populace nám stárne, proto jsou výtahy na starších bytových domech rozhodně potřeba.

 

 
Jaký je zájem o tuto dotaci? Daří se uspokojit všechny zájemce, jejichž žádosti splňují příslušná kritéria?

Z dosavadních zkušeností víme, že o dotaci je vždy zájem a alokace je dostatečná.
 

 
Můžete upozornit na nejčastější pochybení, kterých se žadatelé při podávání žádosti o dotace v minulých letech dopouštěli?

Nejčastější chyby jsou zpravidla formálního charakteru, např. chybějící příloha. Je to sice detail, ale stejně jako žadatel, tak i poskytovatel musí dodržovat podmínky vyhlášené podpory. Naši úředníci aktivně komunikují s žadateli a snaží se jim s žádostmi pomoci.
 

 
Na rozdíl od některých jiných dotačních programů je možné podávat žádost o dotace v rámci podprogramu Bytové domy bez bariér žádat poměrně krátkou dobu – od 10. září do 15. října 2021. Proč tak krátký termín? Je vůbec reálné stihnout připravit požadované podklady?

Jedná se o druhou výzvu pro letošní rok. Předpokládáme, že ji využijí zejména ti, kteří pro formální nedostatky nebyli podpořeni v první výzvě. Tzn. využijí svou připravenost, odstraní formální vady a žádost podají do druhé výzvy. V tomto případě je čas dostačující.

 

 

Informace a dokumenty na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR...Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)Autor: okolobytu.cz
Zdroj: okolobytu.cz | 30.9.2021