Porovnání výtahu bez strojovny s klasickým trakčním výtahem

Článek představuje výtahy bez strojovny (MRL) a porovnává takový výtah s klasickým trakčním výtahem (TRE). Porovnání je zaměřeno na konstrukci, provedení, bezpečnost, náklady, snadnost montáže, vlastnosti, náhradní díly, servis a rozváděč. Tento článek byl také prodiskutován v Severní Americe.
 


Přehled
V posledních deseti letech průmysl vertikální dopravy prošel sérií změn ve výběru, instalaci a servisu trakčních výtahů. Jednou nejvýznačnějších novinek je vývoj výtahu MRL, který vyústil ziskem přibližně 70 % trhu tradičních výtahů a 75 % lanovaných hydraulických výtahů.

Avšak mnoho podniků (provozovatelů) mělo výhrady proti realizaci MRL technologie a dávalo přednost klasickým trakčním výtahům. Klasické přiklonění se k trakčním výtahům bylo zřejmé na výroční výtahové konferenci na univerzitě v Kalifornii. Na konferenci zástupci servisů výtahů vyjádřili znepokojení s instalací a servisem výtahů MRL. V průběhu minulých 30 let techničtí pracovníci servisu v Kalifornii tradičně používali pro údržbu a provoz klasických trakčních výtahů neoriginální výrobky. Avšak s příchodem výtahů MRL mnozí začali používat originální zařízení, dilema bylo, zda jít proti tradiční politice nebo se podřídit požadavkům dodavatelů výtahů a výrobců, jejichž cílem je nabízet a prodávat pro MLR specializované originální výrobky.

Problém je dále komplikován tím, že výtaháři preferují z mnoha důvodů provedení a specifičnost originálních dílů, nejen z důvodů vynechání strojovny při konstrukční fázi a přednosti kompaktnosti zařízení, nižší váhy a vysoké účinnosti.

Normy pro výtahy a výtahy MRL
Minulé desetiletí se výtahy MRL bezpečně uplatnily v Evropě a dalších částech světa. Ve skutečnosti publikace výtahové směrnice Evropskou unií v roce 1997 pomohlo zavedení výtahů MRL. Za vedení Evropy i ostatní země, včetně Číny, Austrálie a arabských zemí v současné sobě zavádějí technologii MRL. Díky výtahovému průmyslu se v Severní Americe seznamují s přednostmi technologie MRL, to se projevuje v současných předpisech. Kodifikace současného vývoje byla již provedena v Severní Americe. Od roku 2002 byly provedený četné instalace MRL v USA a v Kanadě, které odpovídají americkým a kanadským předpisům, které byly příslušnými úřady schváleny.

Univerzity a MRL
Univerzity a koleje umožnily instalaci omezeného počtu MRL. Hlavním důvodem pro toto omezení počtu instalací je, že u tradičních trakčních výtahů se používají neoriginální díly, zatímco pro MRL se používají originální výrobky, což je znevýhodňuje. Dále univerzity a koleje odrazuje zavádění MRL důvěra, spolehlivost a snadná údržba tradičních TRE po mnoha letech používání. Odborníci se musí také podrobit školení. Pro lepší pochopení těchto problémů má sloužit zde uvedené porovnání MRL a TRE.

Výtahy MRL a strojovna

Konstruktéři výtahů ve spolupráci s výrobci výtahů a montážními organizacemi navrhují umístění stroje MRL v malém prostoru v horní části šachty. V takovémto systému se používá MRL, zatímco je v současné době údržba výtahů TRE stále snadno přístupná. Prostor pro stroj v horní části šachty je menší než strojovna klasického trakčního výtahu. Požaduje se tu ale intenzivnější větrání nebo chlazení.

výtah TRE, výtah MRL


Závěr

Trh výtahů MRL i TRE bude pokračovat na trhu pro budovy nad čtyři podlaží. Společný koncept konstrukce MRL a TRE povede ke kombinaci využití vyšší efektivnosti a úspoře energie výtahů MRL. Současně kompaktnost strojního zařízení ukazuje přednost TRE ve snadné přístupnosti ke stroji, bezpečné údržbě při vyloučení střechy klece, jako plošiny pro provádění údržby. Náklady při sloučení technologií MRL a TRE mohou umožnit iniciativu pro využívání tohoto druhu výtahů.

Klasický systém je přitažlivý pro servis výtahů, protože poskytuje možnost snadné přístupnosti ke stroji.


Poznámka odborného překladatele:

Výtah bez strojovny je v Evropě často používán, jeho vývoj a výrobu urychlily požadavky architektů. Evropský trh je odlišný od toho amerického, nicméně závěry jsou téměř shodné. Výtahy bez strojovny mají obtížnější údržbu i řešení při nepojízdnosti. V některých případech existuje i problém se zvýšenou úrovní hladiny hluku. Výtahy by měly být používány uvážlivě s ohledem na provoz v budově - četnost jízd atd. Může vzniknout i problém s přístupností elektrických prvků a přístupem ke stroji obecně, protože do šachty se vstupuje šachetními dveřmi v horní krajní stranici a to může být i prostor nesnadno přístupný.

Výtahy bez strojovny ( MRL) by měly být alternativou. Osobně se domnívám, že v budoucnu budou tvořit jejich instalace do 30 % počtu nově instalovaných výtahů.
 


Autor: Autor: Dr. Ing. Tal Fabian, univerzita Santa Cruz, Kalifornie, USA | Překlad: Václav Vaněk

Zdroj: TZB-info | 2009