POHYBLIVÉ SCHODY A CHODNÍKY MACPUARSA

Pohyblivé schody a chodníky (eskalátory a travelátory) dnes nejsou ničím výjimečným. Nalézt je můžete v obchodních domech, metrech, nemocnicích, restauracích, veletržních místech atd. Umístěny jsou jak venku, tak uvnitř. Nabídka pohyblivých schodů a chodníků je široká a jejich designové variace jsou velmi rozmanité.
 
 
Pohyblivé schody a chodníky (eskalátory a travelátory) a jejich uplatnění
 
Ještě nedávno byly pohyblivé schody a chodníky, neboli eskalátory a travelátory, jak se hezky česky říká, výsadou několika málo výjimečných míst s obrovskou hustotou lidí. Vzhledem k omezené nabídce a malému množství praktických instalací bývala jejich cena velmi vysoká. První schody byly instalovány v nejluxusnějších obchodních centrech světových metropolí a první chodníky na rozsáhlých terminálech letišť. Poté se objevily instalace v metru a s prudkým rozvojem různých obchodních a kulturních center, kde se soustřeďovalo množství lidí do jedné budovy, pronikly i do těchto prostor.
 
Tento vývoj se příznivě projevil i na širší nabídce a s tím spojeným poklesem ceny, takže dnes jsou schody a chodníky již mnohem dostupnější. Protože se ale v podstatě jedná o produkt mladý, není zadavatelům v plném rozsahu znám účel a možnosti jednotlivých doplňkových a designových prvků. K osvětlení některých těchto možností má přispět i tento článek.

 

eskalátory
    
Pohyblivé schody a chodníky rozlišujeme dle zatížení nebo umístění
 
Podle stupně zatížení je zařazujeme do 3 tříd:

 
• 1. třída – mimořádně vysoké zatížení,
• 2. třída – vysoké zatížení,
• 3. třída – minimální zatížení.
 
V hrubých obrysech můžeme eskalátory a travelátory rozdělit podle stupně zatížení do třech tříd. Do stupně zatížení 1 patří instalace jako metro, letiště, vlaková a autobusová nádraží, kde intenzita a zatížení a s tím spojené opotřebení hnacích mechanismů je vysoké.
 
Do třídy 2 lze zařadit zařízení v nákupních centrech, veřejných a víceúčelových budovách s kombinovaným využitím. Zatížení těchto dopravních prostředků je rovněž vysoké, ale nikoliv mimořádné, a obvykle není třeba zajišťovat speciální prostředky pro dopravu osob v nouzových situacích.
 
Konečně do třídy 3 patří relativně nový produkt, schody pro minimální zatížení, jako jsou zvýšené terasy v restauracích, či poslední patra obchodních domů se speciálním zbožím. Psychologické studie prokázaly, že pokud obchodník umístí nějaké zboží do zvýšeného podlaží, pak mnoho lidí, ať už z lenosti nebo fyzického handicapu tyto prostory vůbec nenavštíví. Z hlediska fyzické zdatnosti obyvatelstva to sice není správné řešení, ale obchodník musí sledovat jiná kritéria, a tak se v poslední době rozvinul i trh s těmito lehkými pohyblivými schody.

 

eskalátory
    
Podle umístění dělíme eskalátory
 
Důležitým parametrem pohyblivých schodů je to, zda jsou pro venkovní či vnitřní použití. Zejména u typů pro venkovní použití je nutno pamatovat na zimní období a vybavit je přídavným ohřevem, který umožní, respektive usnadní, start po mrazivé noci.
 
Pokud není zatížení schodů mimořádně vysoké, pak lze uvažovat o proměnném režimu provozu, a to buď plně automatizovaném nebo s dálkovým ovládáním. Tímto způsobem může dojít i k významné úspoře elektrické energie. Pokud nejsou schody či chodník obsazeny, pak buď na pokyn z velína nebo automatickým vyhodnocením čidel je obvykle lze převést do režimu pomalé jízdy, popřípadě úplně zastavit. Při využití této funkce je obvykle žádoucí, aby hnací jednotka byla vybavena frekvenčním měničem pro plynulý přechod jednotlivých režimů. Snímače pro automatickou změnu režimu bývají buď optické nebo mechanické a s ohledem na specifické podmínky v místě instalace je třeba občas počítat s kamerovým dozorem celého pásu. Důležitým prvkem pro konstrukční plánování tohoto dopravního prostředku je ustanovení EN 115: 1995, které stanoví, že pokud je zdvih schodů větší než 12 m nebo délka chodníku větší než 40 m, pak musí být dopravník vybaven doplňkovým tlačítkem nouzového zastavení. Pro polohu tlačítka nouzového zastavení nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky, nicméně je třeba pamatovat na to, aby tlačítko bylo dobře viditelné, a tak nedocházelo k neúmyslnému použití. Tyto do jisté míry protichůdné požadavky mohou ovlivnit požadovaný design celého zařízení.
 
Nabídka pohyblivých schodů i chodníků je tedy poměrně široká a jednotlivé designové variace nejlépe osvětlují doprovodné obrázky.
 
Více se o pohyblivých schodech a chodnících dozvíte na těchto kontaktech:

MACPUARSA CZ s.r.o., Pražská 18/1279, 102 00 Praha 10, Tel.: 271 750 658, E-Mail: mpcz@iol.cz

 

 

macpuarsa

 

 

Autor: RNDr. Ing. Pavel Čížek, CSc., MACPUARSA CZ s.r.o. | 2007