Platby za výtah - nejčastější problém

Platby za výtah jsou jednou z nejčastěji rozporovaných položek. Někteří vlastníci poukazují na to, že jej nepotřebují a odmítají za výtah (i ve vyšších patrech) platit. Jak to správně je? Vyhrocení situace může vést u výboru až ke zvažování případného odstavení výtahu z provozu – je to možné?
 

 
Rozhoduje shromáždění


Je samozřejmé a nelze o tom pochybovat, že výtah v domě zlepšuje kvalitu života vlastníkům bytů v domě. Úvaha o tom, že by nebyl provozován, se nám jeví jako nepřípadná a mohlo by se v limitním případě i jednat o zmařenou investici s nárokem o náhradu škody. Vybudování výtahu je finančně i stavebně náročná investice, o které rozhodlo SVJ. Služby spojené s provozem výtahu hradí všichni vlastníci bytů v domě. Příjemcům služeb v bytech umístěných např. v přízemí domu (v případě vašeho SVJ i v patře) může být úhrada za tuto službu na základě rozhodnutí shromáždění snížena, případně zcela „odpuštěna“. Pokud by výtah neměl být provozován, muselo by o tom rozhodnout shromáždění vlastníků.Sdílejte článek:Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)
Autor: JUDr. Ivana Šimonková, Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s.
Zdroj: okolobytu.cz | 7.12.2022