Platby nájemníků za výtahy

Život a fyzickou námahu nám hodně usnadňuje technika. Jít ve vedrech s nákupem do třetího nebo vyššího patra je mnohdy problém i pro sportovce. Výtahem tuto cestu zvládneme bez větších problémů. O platbách za výtahy, které jsou vedle nájemného za byt součástí služeb za které si nájemníci platí je i dnešní povídání.
 

 
Nájemné za výtah může být účtováno dvěma způsoby. První je podle počtu osob bydlících v daném bytě, druhou dohoda nájemníků s pronajímatelem, kde jsou stanovena přesná pravidla.

Havlík: Také je potřeba zohlednit a zvážit situaci, kdy revize spojené s provozem výtahu hradí pronajímatel, ale odebranou energii jízdami nájemci.

Dodává Tomáš Havlík z Občanské poradny v Plzni. Pokud bydlíte v bytě, který jste si koupili, nastává jiná možnost.

Havlík: Pokud se jedná o bytové společenství, kde jsou v domě vlastníky všichni a dochází k rozpočítání služeb, musíme zohlednit složku investovanou do revizí a oprav výtahu, která se rozpočítá podle vlastnického podílu a složku zahrnující náklady na provoz, která se dělí na základě dohody nebo počtu osob a podlaží v příslušném domě.

Majitelé, tedy vlastníci bytů sice neplatí nájemné, ale místo toho mají přispívat do fondu oprav, kde by měl mít svou položku i výtah.

Havlík: Zákon to jako povinnost neukládá, ale v případě zavedeného fondu oprav by měli na opravu či výměnu výtahu vlastníci ušetřit.

Vedle příspěvku na revize a nutné opravy výtahu zbývá platba za elektrickou energii, kterou výtah spotřebuje. Opět záleží na dohodě mezi nájemníky a pronajímatelem, v druhém případě mezi majiteli, vlastníky bytů.

Havlík: Na vyúčtování plateb za výtah není žádný speciální upravující předpis.

Při placení elektrické energie, kterou výtah spotřebuje, by měli být zvýhodněni majitelé nebo nájemníci, kteří bydlí v nižších patrech.
 

 
Autor:  Jiří Šobr

Zdroj: Český rozhlas