OPLÁŠTĚNÍ VÝTAHOVÝCH ŠACHET SYSTÉMEM FERMACELL

Ocelové konstrukce výtahových šachet mohou být opláštěny různými materiály, v poslední době se velké oblibě u odborné veřejnosti těší sádrovláknité materiály FERMACELL – zejména pro velmi dobré vlastnosti protipožární ochrany, mechanické pevnosti a odolnosti, hlukové ochrany a izolačních vlastností.
 
 
Materiály FERMACELL si získaly velký respekt v oblasti dřevostaveb a obecně v suché výstavbě, přesto se způsob jejich použití ve výtahových šachtách oproti suché výstavbě zásadně mění. Tímto materiálem lze nejen opláštit šachtu, ale za pomocí CD profilů šachty prodlužovat, vytvářet nové portály či zakrytovat elekrorozvody v domě. Taktéž prostupy kolem šachet lze sádrovláknitými deskami realizovat bez mezer mezi schodnicemi a opláštěním- častou to příčinou propadu drobných předmětů. Další velkou výhodou u systému FERMACELL je rozmanitost povrchových úprav desek. Desky je možno opatřit různorodými nátěrovými systémy, ale také např. keramickým obkladem a dalšími povrchovými úpravami.


opláštění výtahových šachet 
Všechny klíčové požadavky, kladené současnými normami na opláštění výtahových šachet, plní materiály FERMACELL na výbornou. O únosnosti stěn s deskami FERMACELL vypovídá i fakt, že deska snese zátěž 50 kg na hmoždinku, desky jsou velmi odolné i vůči nárazu - jedna deska FERMACELL tl. 12,5 mm je pevnější než dvě odolné protipožární 12, 5 mm tl. sádrokartonové desky se skelnými vlákny! To vše při velmi nízké hmotnosti těchto desek. Charakteristické vlastnosti sádrovláknitých desek FERMACELL jsou definovány v Evropském technickém schválení ETA -03/0050, zkoušky prošly úspěšně i Zkouškou mechanické pevnosti dle ČSN EN 81-2. Desky navíc ztužují ve vodorovném směru konstrukci výtahové šachty. Zdrojem mimořádně dobrých protipožárních parametrů sádrovláknitých systémů je nejen jejich vysoká objemová hmotnost, ale i ucelený systém skladeb konstrukcí. Sádrovláknité desky a systémy FERMACELL mají zařazení třídy reakce na oheň A2, to znamená, že patří mezi nehořlavé materiály. Konstrukce opláštěné deskami FERMACELL vykazují požární odolnost od EI 15 DP1– EI 60 DP1 a plní požadavky na požární ochranu, které jsou dány ČSN 730802 (v závislosti na výšce objektu a délkách únikových cest). Kompatibilita se životním prostředím začíná již v okamžiku výroby sádrovláknitých produktů FERMACELL, zaměřené na šetrné zacházení se zdroji. K výrobě se používají výhradně přírodní materiály - za vysokého tlaku se z recyklovaného papíru, sádry a vody lisují stavební sádrovláknité desky s neutrální vůní. Sádrovláknité desky FERMACELL umí přijímat přebytečnou vlhkost a vydávat ji do suchého vzduchu v prostoru. Vyvážený poměr tepelné izolace a akumulace tepla zajišťuje příjemné a zdravé klima v prostoru. Suché konstrukce s těmito deskami mají výborné akustické vlastnosti, navíc je lze realizovat v krátké době. Bez vysychání, bez špíny a bez problémů se statikou.


opláštění výtahových šachet 
Na webových stránkách společnosti Fermacell je dostupná celá samostatná sekce, která je věnována opláštění výtahových šachet sádrovláknitými a cementovláknitými materiály FERMACELL. Na www.fermacell.cz v rubrice Řešení najdou zájemci nejen obecný popis opláštění výtahových šachet systémem FERMACELL a všeobecné požadavky, ale i technologický postup montáže, detaily řešení, výhody, fotogalerii a přehled doporučených realizačních firem, které rekonstrukci či realizaci nové výtahové šachty pomocí systému FERMACELL zajistí.

 


Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5

Tel:  296 384 330, Fax:  296 384 333
Internet:  www.fermacell.cz , E-mail:  fermacell-cz@xella.com