O budoucnosti výtahů s ředitelem společnosti Otis

"Smart Cities" je v dnešní době asi nejpoužívanější slovní spojení. V kombinaci s inteligentními technologiemi by moderní urbanismus měl být efektivnější a udržitelnější a měl by s sebou přinést i lepší kvalitu života. Bez mobility to prostě nejde. Mobilita je horkým tématem dneška. Kromě té horizontální dostává stále více prostoru i vertikální.
 

 
Na to, co hýbe segmentem výtahů a eskalátorů, jak moc jsou dnešní zařízení bezpečná, jakou roli hraje ve výtahovém segmentu digitalizace, a jak vidí budoucnost tohoto odvětví jsme se ptali Františka Čecha, generálního ředitele společnosti Otis pro Českou a Slovenskou republiku.
 

 
Na čem podle vás stojí dnes svět vertikální mobility?

Vertikální mobilita se stala nezbytnou součástí moderních měst a výtahy mimo jiné umožňují lidem setkávat se. A samozřejmě i výrobci výtahů jsou v neustálém kontaktu s lidmi – s architekty, techniky a našimi zákazníky. To znamená, že právě lidé určují budoucí směr a trendy ve výtahářství. Proto jsou v dnešní době klíčové tři věci - nabídka řešení pro nové a stávající budovy, poskytování kvalitních servisních služeb s cílem zajistit bezpečný provoz výtahů a v neposlední řadě pak i digitalizace a využití dat pro zvýšení komfortu pasažérů.
 

 
Co konkrétně může přinést digitalizace do výtahového průmyslu?

Je třeba se na to podívat širší optikou. Výtahy nebo eskalátory budou vždy součástí většího celku – nejen budov, ale právě i chytrého města. S nárůstem digitalizace a internetu věcí (IoT) budeme moci získat provozní data z výtahů, vyvodit z nich závěry a smysluplným způsobem je využít. Takže kupříkladu půjde propojit data z dopravních toků výtahů s daty z použití elektromobility a budeme pak schopni na míru navrhovat „poslední míli“ při dojezdu do práce. Kde budou lidé pracovat v budově a jak se tam dostanou? Jak bude navržena poslední míle? Právě pro zodpovězení těchto a mnoha dalších otázek můžeme použít i data z výtahů.
 

 
To je stále ještě poměrně futuristická představa. Máte i bližší vize? Nějakou novinku, která je dnes už téměř „na spadnutí“?

Digitalizaci se věnujeme už poměrně dlouho, proto není zapotřebí chodit daleko. Díky ní je už dnes v některých případech možné třeba dálkové vyproštění cestujících uvězněných ve výtahu. Samozřejmostí u dnešních zařízení je pak možnost obousměrné komunikace mezi cestujícími a dispečinkem v případě poruchy výtahu. Bezpečná přeprava osob musí být a je prioritou. Protože výtahy nejsou jen dopravní prostředek, ale neoddělitelná součást všedního dne člověka, velký důraz klademe taky na komfort cestujících. Konkrétně třeba vylepšená akustika může navozovat pocit většího prostoru a eliminovat pocit stísněného prostoru, výtah také může cestující operativně informovat o aktualitách v budově. Touto cestou bude vývoj zcela nepochybně pokračovat i nadále.
 

 
Pokud bychom opustili oblast digitalizace, v čem dalším jsou či budou moderní výtahy lepší než ty stávající?

Celé odvětví se velmi dynamicky rozvíjí. Nová konstrukce výtahu, kterou uvítali stavaři a architekti, dokáže nejen zvýšit přepravní kapacitu, ale také odstraňuje konvenční hlavu šachty a zmenšuje šachetní prohlubeň. Objemné střešní konstrukce se tím pádem stávají minulostí a vzniká prostor pro nové využití střech. V úvahu přicházejí například zelené střechy nebo střešní zahrady a instalace fotovoltaického systému. Díky nižší prohlubni zase přichází ke slovu větší prostor, který můžete využít například v rámci podzemních garáží a současně to znamená úsporu stavebních nákladů.

Výtah se v průběhu času stal zařízením, které se neskrývá v útrobách objektu, ale je naopak nedílným designovým doplňkem interiérů. A vrátím-li se ještě k hledisku bezpečnosti, pak je výrazným krokem kupředu třeba možnost provádět údržbu výtahu přímo v jeho kabině, a to díky sklopné plošině, takže technici již nemusí chodit na strop kabiny. To je výhodné nejen pro správce a majitele budov, ale i pro cestující.

 

 
Bojuje i segment výtahů s nedostatkem pracovních sil?


Tady je potřeba předeslat, že převážná většina lidí pracujících v našem oboru jsou techničtí pracovníci a jak všichni víme, není v posledních letech o technické obory příliš velký zájem. I proto se naše společnost snaží o podporu STEM oborů (věda, technologie, strojírenství a matematika) s cílem představit je a iniciovat zájem o ně. Máme proto mezinárodní program a musím se pochlubit, že český tým studentů z gymnázia Nový PORG tuto výzvu v regionu EMEA letos vyhrál. Je nám ale jasné, že hledat a oslovovat talenty těsně před dokončením školy je pozdě. Musíme mladým lidem představit výtahový průmysl v dřívějším věku. Získávání talentů je těžká práce, ale je to investice, která se do budoucna vyplatí.
 

 
Promítla se do odvětví podle vás pandemie covid-19? Ať už pozitivně či negativně.

Jako většina krizí byla i pandemie zároveň velkou příležitostí pro rychlé inovace. Bylo třeba řešit automatickou desinfekci prostoru, téměř okamžitě vyvstala potřeba bezdotykového ovládání. Co je ale důležité, že po pandemii tlak na inovace neustal, ba naopak. V současném evropském kontextu je silný akcent na ekonomický a environmentální rozměr, zejména to, jakým způsobem můžeme přispět ke snahám o snížení spotřeby energie a uhlíkové stopy.
 

 
Můžete být, pro lepší představu, konkrétnější?

Určitě. Ke slovu přichází obnovitelné zdroje energie, a to i ve výtahovém průmyslu. V dnešní době je už zcela běžné, že výtah je připojen buď na solární nebo větrný zdroj energie, kterou využívá. Dalším příkladem je použití rekuperačního pohonu, LED osvětlení nebo režimu spánku. To vše pomáhá snížit spotřebu energie i uhlíkovou stopu.
 

 
Dovolte na závěr ještě takovou osobnější otázku – lidé pracující v automobilovém průmyslu jsou často zároveň milovníci aut. Máte i vy výtahy prostě rád?

Samozřejmě mám (usmívá se). A to dokonce tak, že když někde cestuji s rodinou a vím, že je v dosahu nějaký výjimečný výtah, nutím své blízké, aby se na něj se mnou došli podívat a ideálně se i svézt. Asi to bude znít trochu jako klišé, ale práce ve výtahařině je pro mě, stejně jako běhání, koníčkem.
 Váš názor na článek (vstup do sekce VĚŘEJNÉ FÓRUM)Autor: VÝTAHY SERVER | 20.7.2023
Foto: Otis a.s.