Nevidomí: Neoznačené výtahy jsou pohroma

Zvukově ani jinak neoznačené nové výtahy působí problémy nevidomým lidem. Takovéto přepravní kabiny se objevují jak na úřadech, tak i v bytových domech, a to i přesto, že podle zákona musejí být označené. Tuto nevyhovující situaci kritizují Olomoučané postižení ztrátou či poškozením zraku.
 


„Problém je v tom, že vyhláška číslo 369 z roku 2001 je realizována různým způsobem nebo vůbec. Pokud není výtah označený hlasově nebo tlačítka nejsou opatřena bodovým písmem, působí to nevidomým lidem značné problémy. Vyhláška se týká nových staveb a rekonstrukcí. Pokud jde o staré výtahy, tak jestliže nebyly rekonstruovány, tak se jich to netýká. Ale i tady se dá značení doplnit,“ uvedl ředitel olomouckého Tyflocentra Jan Příborský.

Podle něj je dobře označený výtah například na olomouckém magistrátu nebo železniční poliklinice. „Tady je výtah opatřen hlasovým výstupem, kde se hlásí každé patro, a tlačítka jsou označena i bodovým písmem. Ve stejné budově je však další výtah a ten není označen vůbec,“ podotkl Příborský s tím, že pokud občané mají problémy, mohou se obrátit přímo na olomoucké Tyflocentrum.

„Pro handicapované občany máme jak bezbariérový přístup, tak je jeden výtah označený hlasově i reliéfními tlačítky. Navíc je v dolním vestibulu na recepci čtyřiadvacet hodin pracovník, který nevidomého člověka na označený výtah nasměruje. Ten druhý se teď na správné označení připravuje,“ uvedl ředitel Železniční polikliniky Olomouc Bohuslav Kolář.

Podle vedoucí oddělení pozemních staveb olomouckého magistrátu Marcely Buiglové se teď provádí výměny výtahů zejména ve stávajících bytových domech, kde některé úpravy vůbec nepodléhají ohlašovací povinnosti ani stavebnímu povolení.

„Je však samozřejmě povinností výrobců, aby výtah zmíněné věci obsahoval. Pokud jde o novou stavbu, nový výtah nebo zásadní záležitosti při výměně výtahů, jako jsou zásahy do nosných konstrukcí a podobně, tak kontrolujeme, zda tam jsou všechny náležitosti. Pokud nejsou, nevydáme kolaudační souhlas,“ doplnila vedoucí.
 
 
Autor: Petra Pášová

Zdroj: deník.cz | 2008