Názor odborníka na pád výtahu v Litvínově

Výtahy v panelových domech, zvláště pak ty s nosností 250 kg a bez kabinových dveří, se začínají čím dál tím více prosazovat při vzniku úrazů. Poslední případ byl těžký úraz muže, který se vezl v neděli 20. ledna 2008 do 5. patra domu, kde bydlí.
 


Pravděpodobně při zastavení výtahu vznikl ráz, stejný jako již tisíce předcházejících, nicméně tento byl zrádný - na svornících, které spojují vyvažovací závaží zřejmě došlo k únavovému lomu a tak se výplň vyvažovacího závaží rozpadla a "odporoučela" se do prohlubně výtahové šachty. Protože pak již nebyla zajištěna trakce, dala se klec výtahu do nekontrolovatelného pohybu směrem dolů.

Další děj je nejasný - existuje několik verzí, konečným faktem však zůstává, že pasažér ve výtahu utrpěl při tomto (?) pohybu klece směrem dolů úraz.

O výsledcích vyšetřování, pokud je zjistím, Vás budu dále na stránkách sekce informovat. Je s podivem, že k šetření tohoto případu nebyl přizván soudní znalec z oboru výtahy - ten by se zcela jistě zaměřil na stav zbytků výplně vyvažovacího závaží a hledal by zpevňovací prvky.

A tak jsem sáhl do svého archivu a nalezl jsem v něm opatření výrobce s možnými variantami zamezení vzniku podobné situace .

Všechna vyvažovací závaží měla být podle pokynu a návodu výrobce z roku 1982 namontována speciálním postupem, který dokonce v únoru 1982 schválila v té době důležitá instituce, totiž Inspektorát bezpečnosti práce pro JIhomoravský kraj v Brně.

Protože tehdejší monopolní výrobce těchto výtahů n.p. Transporta Brno provedl v předcházejících létech technickou úpravu, která spočívala v náhradě svorníků o průměru 16 mm, svorníky o průměru 12 mm (národní hospodářství ušetřilo za tu dobu asi 1000 kg oceli), muselo následně dojít k náhradnímu řešení u tisíců vyvažovacích závaží - bylo prováděno tzv. opásání vyvažovacího závaží lankem o průměru 6,3 mm. Tímto provedením bylo zajištěno, že i kdyby došlo k porušení svorníků, zůstala by betonová část viset na těchto lankách. Mám sice k dispozici fotografii opásání betonu, kdy by stejně při poruše svorníků celá hmota upadla, ale to vzniklo nepochopením ze strany provádějícího montéra. A vyvažovací závaží občas upadla, ne sice často, ale přeci. Tento fakt pak zjistilys servisní firmy a provedly nápravu.

Takovéto opatření pravděpodobně nebylo provedeno na vyvažovacích závažích v Litvínově, protože několik dnů po této události bylo patrné, že se tato činnost na dalších výtazích v této lokalitě provádí (uvedla televize).

Tento typ výtahů funguje jako Pandořina skříňka - nejdříve došlo (a bohužel ještě jistě dojde) k několika těžkým úrazům dětí a k několika smrtelným úrazům dospělých z titulu absence kabinových dveří.

Nyní se objevil první úraz z titulu vadných svorníků vyvažovacích závaží a nechci být špatným prorokem, ale na řadě je možnost vzniku dalšího problému při poruše hlavního hřídele výtahového stroje (už se také stalo) - kdy pak převahou klece nebo vyvažovacího závaží dojde k nárazu klece buď do stropu výtahové šachty nebo k tvrdému nárazu na nárazníky v prohlubni výtahu (směrem dolů to mohou zachránit zachycovače, pokud budou správně fungovat), ale směrem nahoru to nezachrání nic. Klec se v tomto případě pohybuje jakoby na volné kladce. Na tuto situace není kromě výměny výtahového stroje žádné jiné nápravné opatření. Nové výtahy to řeší tak, že je na nich instalováno zařízení, které eliminuje nekontrolovatelný pohyb směrem vzhůru - technicky existuje několik bezpečnostně shodných řešení.

Dalším velkým problémem u těchto výtahů jsou dveřní uzávěrky a jejich snadné vyřazení z činnosti, kdy různí "dovedové" přemostí elektrické jištění dveřního okruhu a výtah pak může jezdit při otevřených šachetních dveřích.

Další problém vzniká nemožností přesného seřízení zastavení výtahu v úrovni stanice - prázdný výtah zastavuje jinde, než výtah zaplněný cestujícími a tak dochází k úrazům z titulu zakopnutí a následným pádům a může dojít i úrazům, kdy část podlahy klece může někomu ublížit, protože délka ochranné prahové desky je u těchto výtahů extremně malá - je až 4x nižší, než musí být u nových výtahů nyní.

Také očekávám prasknutí více než jednoho z vodících drátů vyvažovacího závaží - pak může následovat dynamický střet dvou těžkých hmot - vyvažovacího závaží a klece výtahu - o následcích nechci ani uvažovat.

Co s tím?
Všichni zodpovědní majitelé/provozovatelé takovýchto výtahů již jistě byli seznámeni svými servisními firmami s nebezpečími, které na jejich výtahu mohou nastat.

Následně Inspekční orgány tato nebezpečí - provozní rizika "otaxovali" výší takovéhoto rizika a navrhli v závěrech svých zpráv i termíny na odstranění těchto rizik.

Spousty provozovatelů si již nechává bezpečnostní rizika odstranit formou provedení podstatných změn na svých výtazích - ti nejzodpovědnější již mají nainstalován nový výtah, na kterém se nebezpečí, které jsem výše popsal nevyskytují.

 


Autor: Václav Vaněk | Foto: Karel Pech, deník.cz

Zdroj: TZB-info | 2008