Nahoru i dolů ve 39 let starém výtahu. Tenhle je ale bezpečný

Karlovy Vary - Město se o výtahy ve svých domech stará. Horší je to u soukromých objektů.
 


Stovky výtahů v Karlových Varech jsou letité. Zdviže v domech, které patří městu, jsou ale přesto díky dobrému servisu bezpečné. To potvrzuje i funkční výtah z roku 1974, který letos oslaví devětatřicáté narozeniny.

„Výtahy v městských domech jsou v dobrém stavu a procházejí pravidelnou kontrolou a servisem. V současné době máme starší druhy výtahů pouze v domech s pečovatelskou službou," řekla Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Městské výtahy mají průměrné stáří 30 let. Rekordmanem je však téměř čtyřicetiletý výtah, který slouží v pečovatelském domě v ulici Závodu míru.

Všechny tyto výtahy splňují technické normy pro provoz a bezpečnost přepravovaných osob a velice se dbá na pečlivou a kvalitní údržbu.

„Byly na nich také provedeny nezbytné modernizace bezpečnostních prvků. Do budoucna však plánujeme jejich modernizaci, či výměnu, které se pochopitelně nevyhneme," dodala Kyselá.

Výdaje za servis výtahů lze rozdělit na mimořádné opravy a modernizace prvků. Dále na běžnou údržbu, revize, kontroly a inspekční a odborné zprávy.

Ceny paušálů jsou u starších výtahů do 600 korun, tato cena však nezahrnuje náklady na většinu oprav. Ty se účtují nad rámec paušálu. Revizní odborná zkouška stojí u těchto starších výtahů do 1500 korun. Revize nebo odborná zkouška moderního výtahu stojí od tří do čtyř a půl tisíce korun. Podle typu výtahu a servisní firmy.

„Co se týče výtahů v objektech magistrátu, tak v hlavní budově na Moskevské jsou výtahy z roku 2000, v jedné z křídelních částí je pak ještě výtah z roku 1993. Nejnovější výtah je pak v budově II v ulici U Spořitelny, ten pochází z roku 2003," konstatovala Helena Kyselá.

Horší je to však údajně u některých domů, které patří jiným subjektům.

„Stáří výtahů, o které se staráme, se pohybuje kolem třiceti let, v některých případech i více. U převážné většiny výtahů ale nejsou dosud odstraněna bezpečnostní rizika. Výtahy jsou tak zastaralé a už nevyhovují požadavkům dnešních norem," uvedl Jan Bauer, jednatel firmy VKV výtahy.

 


Jak často na servis výtahů

● provozní prohlídky s četností 1x za 14 dní
● odborné prohlídky s četností 1x za 3 měsíce
● odborné zkoušky s četností 1x za 3 roky
● inspekční prohlídky , které provádí nezávislý orgán při kterých se hodnotí
● bezpečnostní rizika výtahů
● pravidelná údržba mazání, údržba, opravy
 

Autor: Petr Toman
Zdroj: deník.cz | 2013