Na opravy paneláků lze od května dostat vyšší dotaci

Od letošního prvního května platí nová pravidla pro dotace na opravy a zateplování domů z programu PANEL. Na kompletní zateplení lze dostat až dvakrát vyšší dotaci na úroky z úvěru na rekonstrukci než dnes. Nově na příspěvek dosáhnou i majitelé nepanelových domů.
 


Na dotace z programu PANEL, které až dosud pomáhaly opravovat a zateplovat panelové domy, dosáhnou od letošního prvního května i vlastníci bytů v cihlových domech. Ti navíc budou moci zkombinovat tuto dotaci s příspěvkem na opravy z nového programu Zelená úsporám . „Z programu PANEL se i nadále budou poskytovat pouze dotace na úroky z úvěrů na zateplení domů. Bude je možné dostat na tu část oprav, jejíž náklady nebudou přímo dotované z programu Zelená úsporám,“ vysvětluje Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení, který program PANEL spravuje. Nicméně dodává, že na zelené dotace, které hradí část nákladů například na použitý materiál, dosáhne kvůli přísným požadavkům na energetickou náročnost budov jen minimum vlastníků nepanelových domů.


Nové podmínky dotací na zateplení paneláků a nově i nepanelových bytových domů schválila minulý týden vláda. Novinkou, která rovněž platí od začátku května, je rozdělení výše dotace podle míry rekonstrukce domu. Družstva a společenství vlastníků mohou nyní dosáhnout na příspěvek na úroky z úvěru na rekonstrukci ve výši 2,5 procentního bodu, 3 a 4 procentních bodů. Dotace však nesmí přesáhnout výši skutečně zaplacených úroků. V praxi to znamená, že při úrokové sazbě z úvěrů nižší než čtyři procenta, žadatel o nejvyšší dotaci bude pobírat jen částku placených úroků. Ze svých peněz pak bude bance splácet pouze jistinu.

Na nejnižší dotaci mají nárok ti, kteří zateplí stěny, střechu či vymění okna. Pokud navíc zateplí i vnitřní konstrukce, opraví balkony či lodžie nebo opraví výtahy, získají nárok na tříprocentní dotaci. Na nejvyšší čtyřprocentní příspěvek dosáhnou majitelé, kteří výše jmenované opravy rozšíří ještě o repase vstupních dveří do bytů, zrenovují výměníky na teplou vodu či se pustí do modernizací bytových jader.

Existuje ale možnost, jak získat nejvyšší čtyřprocentní dotaci i na pouhé zateplení a výměnu oken. Vlastníci ovšem musí zateplení provést tak, že dům bude splňovat požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B, jak je stanoví vyhláška o energetické náročnosti budov (č. 148/2007). Měrná spotřeba tepla takového domu se musí vejít do rozmezí 43 až 82 kWh na metr čtvereční a rok. „Aby tato kritéria panelový dům splnil, doporučili bychom například okna se součinitelem prostupu tepla 1,2, zateplení stěn polystyrénem o tloušťce 14 centimetrů a zateplení střechy polystyrénem 16 až 20 centimetrů. Po dokončení stavby je třeba správně vyregulovat otopnou soustavu, aby její výkon odpovídal novým energetickým podmínkám budovy," vysvětluje Lukáš Staněk z poradenské společnosti Energ, s. r. o. Dodává však, že konkrétní řešení závisí na stavu domu.

Se splněním kritérií pro energetickou náročnost mohou mít podle Wagnera problém staré panelové domy. „Nařízení vlády nově požaduje, aby plášť budovy po rekonstrukci splňoval doporučenou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla. To daleko snadněji splní nové paneláky. Takže my nakonec budeme dotovat opravy modernějších panelových domů, zatímco na ty, které by opravu potřebovaly více, se nedostane. Budeme proto muset usilovat o brzkou změnu pravidel,“ říká ředitel Státního fondu rozvoje bydlení.

Nové podmínky pro udělování dotací z programu PANEL se vztahují na žádosti podané od letošního 1. května. Až do konce května bude možné používat pro žádost o dotace staré formuláře. I nadále se o příspěvky na úroky žádá u Českomoravské záruční a rozvojové banky , která následně peníze také vyplácí. Nejdéle lze dotaci čerpat patnáct let.

 


DOTACE Z PROGRAMU PANEL V KOSTCE


Na co se poskytuje
● Na úroky z bankovního úvěru na rekonstrukci panelových domů


Kdo může žádat
● Společenství vlastníků bytů v panelovém bytovém domě
● Bytové družstvo vlastnící panelový dům


Jaké opravy program podporuje
● Předmětem opravy musí být nejméně oprava statických poruch a zateplení (např. zateplení pláště, výměna oken, oprava a zateplení střechy)


Kdy se musí žádost podat
● Před zahájením stavebních prací
● Před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení (např. nových výtahů)


Jaké doklady je třeba předložit
● Výpis z katastru nemovitostí
● Příloha k žádosti o dotaci vyplněná úvěrující bankou
● Uzavřená úvěrová smlouva
● Stanovisko poradenského a informačního střediska k poskytnutí podpory (potvrzuje, že provedené opravy splňují kritéria poskytnutí dotace)


U koho se žádá
● Žádosti vyřizuje Českomoravská záruční a rozvojová banka


Zdroj: SFRB
 


NA CO LZE ZÍSKAT ÚROKOVOU DOTACI 2,5 PROCENTNÍHO BODU
● Sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
● Sanace statických poruch nosné konstrukce
● Oprava obvodového pláště a reprofilace styků dílců obvodového pláště
● Oprava lodžií nebo balkónů včetně zábradlí
● Zateplení neprůsvitného obvodového pláště se současnou sanací obvodového pláště
● Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně technicky, případně hlukově dokonalejšími materiály
● Opravy a zateplení střech včetně nástaveb, kterými jsou například strojovny, pergoly atd.
● Vyregulování otopné soustavy
● Oprava nebo výměna rozvodů zdravotních instalací a plynu
 


NA CO LZE ZÍSKAT ÚROKOVOU DOTACI 3 PROCENTNÍCH BODŮ
K opravám z předchozího boxu je třeba přidat tyto úpravy:

● Výměna balkónů nebo oprava lodžií, balkonů včetně zábradlí
● Zateplení vybraných vnitřních konstrukcí
● Zkvalitnění ústřední regulace otopné soustavy
● Oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
● Oprava nebo výměna elektrických zařízení a rozvodů; silnoproud, slaboproud
 


NA CO LZE ZÍSKAT ÚROKOVOU DOTACI 4 PROCENTNÍCH BODŮ
K opravám z předchozích dvou boxů je třeba přidat tyto úpravy:

● Výměna vstupních stěn do objektů s uplatněním řešení, které zabezpečuje jejich ochranu před ničením vandaly
● Repase nebo výměna vstupních dveří do bytů
● Oprava objektových předávacích stanic nebo strojoven se zařízením pro přípravu teplé užitkové vody
● Modernizace otopné soustavy včetně využití obnovitelných zdrojů energie spojená s výměnou rozvodů a případně otopných těles
● Oprava nebo modernizace bytového jádra včetně rozvodů elektřiny, zdravotních instalací a plynu
● Oprava nebo modernizace vzduchotechniky
● Zřízení nového výtahu anebo oprava nebo výměna výtahu včetně nutných zásahů do konstrukce výtahové šachty
● Oprava hromosvodů a protipožárních zařízení a konstrukcí
 

Na úrokovou dotaci ve výši čtyř procentních bodů budou mít žadatelé nárok také v případě, že předmětem opravy nebo modernizace domu jsou činnosti uvedené minimálně v boxu pro 2,5procentní příspěvek a současně jsou splněny požadavky na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov.
 

Autor: Jan Stuchlík

Zdroj: peníze.cz | 2009