Na nové výtahy si musejí lidé počkat

Jízda zastaralým výtahem s sebou nese řadu rizik. V roce 1995 vznikla Evropská směrnice o výtazích a současně i desetibodové doporučení Evropské komise členským státům o zvýšení bezpečnosti provozovaných výtahů. Cílem je zajistit přiměřenou údržbu a zvýšit bezpečnost stávajících výtahů.


Zabouchnu dveře od bytu a automaticky tisknu tlačítko, které mi přivolá výtah. Snad každodenní činnost obyvatele panelového domu, kde se nacházejí tyto kabinky sloužící k přepravě lidí.

Rozdíl však spočívá v tom, zda pojedu starým či novým výtahem. Pokud dům není vybavený novým přepravním zařízením, každý den riskuji, když nastupuji do zastaralého výtahu, který s sebou nese i řadu provozních rizik.

„V současné době je na existujících výtazích evidováno 85 takzvaných provozních rizik. Ty můžeme definovat jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu instalovaného podle předpisů platných v době instalace a nároky současných norem,“ uvedl Rafael Tyml, vedoucí prodeje modernizací u společnosti Schindler CZ, která je předním prodejcem výtahů.

Velice stručně řečeno, výtahy vyrobené před rokem 1993 a 1999 by se měly vyměnit právě kvůli provozním rizikům, a také proto, že po vstupu České republiky do Evropské unie začala platit trochu jiná pravidla provozování výtahů.

Evropská směrnice o výtazích doporučuje normy o zvýšení bezpečnosti provozovaných výtahů a normy inspekční prohlídky. Cílem směrnice je zajistit přiměřenou údržbu a zvýšit bezpečnost stávajících výtahů.

Protože počet provozních rizik se blíží k číslici sto, nemá smysl je všechny jmenovat. Asi z nejpodstatnějších je současná nedostatečná kontrola a klec výtahu bez klecových dveří, kde je nebezpečí úrazu přepravované osoby.

Že Jablonečtí mají o nové a především bezpečné výtahy zájem svědčí i fakt, že reagují na výzvy města v rámci Integrovaného plánu rozvoje města. Při první výzvě od října 2009 reagovali lidé s osmi projekty, aby na regeneraci bytových domů mohli získat dotace z Evropské unie.

Jenže v žádostech uspěly především ty projekty, které řešily zateplení bytového domu nebo celý objekt komplexně. V žádostech neuspěli především ti, kteří žádali pouze o výměnu výtahů.

Řídící výbor města Jablonce proto rozhodl, že vyhlásí v průběhu února výzvu pouze na rekonstrukci výtahů v celkovém finančním objemu dotace tří milionů korun.

„Zatím jsme tak nemohli učinit a žádáme veřejnost o strpení. Návrh výzvy ke schválení jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky zaslali již před měsícem, a bohužel, do dnešního dne jsme i přes naše urgence neobdrželi vyjádření ministerstva,“ vysvětluje důvod nevyhlášení výzvy vedoucí oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Habadová.

Místostarosta Lukáš Pleticha doplnil, že ministerstvo může návrh výzvy zamítnout, nebo což je pravděpodobnější, upravit.

výtahy v jablonciV jablonecké ulici Křišťálová, se panelový dům, byť s novou fasádou, nemůže pochlubit novým výtahem.

Přestože všichni majitelé či správci bytových domů nemají výhodu požádat o dotace na výměnu výtahů, některá družstva tak činí i bez možnosti nároku evropských peněz.

Například v ulici Boženy Němcové výměna výtahů právě probíhá. Může trvat půl roku i déle. „Jedinou nevýhodou je to, že nyní musíme chodit pěšky. Po výměně se už nebudu muset bát, že si pes při jízdě výtahem přiskřípne tlapky,“ řekla čtyřicetiletá Eva.

Jak informoval Deník Rafael Tyml, cena výtahu pro panelový dům o devíti stanicích se pohybuje řádově bez DPH kolem osmi set padesáti tisíc korun. „Přitom se nosnost mění z 250 kilogramů na 320,“ doplnil s tím, že servisní služby jsou nedílnou součástí dodávky výtahu.
 
 
Autor: Lenka Brabencová

Zdroj: deník.cz | 2010